چهارجوابی

ژن عرفا و عقلا

وزیرکار: من وزیر... هستم. نقطه‌چین بالا را با گزینه مناسب پر کنید...

3 مرداد 1396 ساعت 1:53


وزیرکار: من وزیر... هستم.
نقطه‌چین بالا را با گزینه مناسب پر کنید.
الف) بی‌بخاران
ب) بیعاران
ج) بی‌حالان
د) بیکاران 

وزیر ارتباطات: با اینکه از وزارتخانه می‌روم اما در کنار دولت دوازدهم می‌مانم.
عبارت فوق یادآور کدام یک از اشعار حافظ شیرازی است؟
الف) گل بهارم / بمون کنارم
ب) نذار که بیشتر بشه رنج و دردم/ گریه نکن می‌رم و بر می‌گردم
ج) قسم ت می‌دم / پشت سر من / من مسافر / گریه نکن گریه نکن گریه نکن
د) می‌روم از سر کویت عقب سر نگران / تو بمان و دگران وای به حال دگران 

کدامیک از خون‌ها و ژن‌های زیر مرغوب‌تر است؟
الف) عاشق
ب) عامی
ج) عارف
د) عاقلان دانند


کد مطلب: 100206

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcgzz9q3ak9zx4.rpra.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir