ثبت نام دکتر خسرو نصیری زاده دردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

21 ارديبهشت 1388 ساعت 10:41


دکتر خسرو نصیری زاده دبیر کل مجمع متخصصین ایران و دبیر سیاسی حزب وحدت ملی با مشی اصلاح طلبانه و اصلاح الگوی مدیریت اقتصادی کشور دردور دهم انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام كرد . محمد برزگر دبير كل حزب وحدت ملي درخصوص دکتر نصیری زاده گفت : نصیری زاده براین باوراست طی دوره های گذشته در کشور بعضا به دلیل کاستی ها و نبود فضای مناسب ، برخی از عملکرد ها با مشکل و نقصان همراه بوده اما مدیران پیشتازکشور باید با تخصص و اقتدار ، تمامی این کاستی ها را از بین برده و با عملکرد درست علمی ، مهمترین دستاورد کشور را که استقلال سیاسی است مستحکم تر سازد. دبیر کل حزب وحدت ملی تصریح کرد : نصیری زاده مهمترین دغدغه های دهه چهارم انقلاب را در اصولی چون پایان دادن به روش های آزمون وخطا می داند و براین باور است که دولت آینده باید دولت اجماع ملی باشد. محمد برزگر در بیان دید گاه های اقتصادي ـ سیاسی نصیری زاده در صورت انتخاب شدن از سوی مردم برای ریاست جمهوری گفت :اگر سیاست های 30سال گذشته ,کشوررا در مسیر تحقق سند چشم انداز قرار می دهد باید تداوم پیدا کند ولی اگر سیاست های حاکم بر امور اجرایی کشور نتوانسته ونمی تواند مارا در تحقق سند چشم انداز20 ساله به موفقیت نایل کند ، رویه ها وتاکتیک ها متناسب با سند چشم انداز 20ساله نیازمند تغییر و بازنگری است . دبیر کل حزب وحدت ملی تصریح کرد : نصیری زاده براین باور است براساس سند چشم انداز 20 ساله ایران در سال 1404 باید به قدرت اول منطقه در عرصه علمی، فناوری و اقتصادی تبدیل شود. رییس ستاد انتخابات ریاست جمهوری نصیری زاده اذعان داشت : در شرایط کنونی اقتصاد کشور دیپلماسی تجاری و بازرگانی با محوریت دیپلماسی غیر دولتی باید تقویت شوند واحزاب و تشکل ها در چارچوب منافع ملی در یک دیپلماسی غیر دولتی فعالیت خود را آغاز کنند.به گفته برزگر , نصیری زاده در خصوص مهمترین برنامه های حوزه سیاست های خارجی معتقد است که تقویت هویت ایرانیان سراسر دنیا و تسهیل مشارکت آنها در توسعه ملی و تعامل سازنده با کشورهای قانونی جهان در راستای رسیدن به حداکثر تامین منافع ملی کشور با رعایت سه اصل عزت ، حکمت و مصلحت ، از جمله مواردی است که باید جزء مهمترین برنامه های اجرایی دولت آینده قرار گیرد. محمد برزگر می افزاید: نصیری زاده در حوزه سیاست خارجی معتقد است حتی می توان با آمریکا در خصوص مسائل و مشکلات موجود خاورمیانه از جمله عراق ، افغانستان و فلسطین بحث و گفتگو کرد.همچنین درعرصه سیاست خارجی رویکرد دبیر سیاسی حزب وحدت ملی براساس سه اصل عدالت، صلح و امنیت در جهان است و باید به دنبال نظامات جدید اقتصادی در منطقه باشیم . دبیرکل حزب وحدت ملی ایران اظهار داشت : بازنگری در سیاست های خارجی و تلاش برای برون رفت از فضای غیر توسعه فضای حاکم بر خاورمیانه امروز ، لازم است در راس برنامه های سیاست خارجی دولت دهم قرار گیرد .


کد مطلب: 15688

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdch6-nz.23nm6dftt2.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir