رئیس کل بانک مرکزی و دخالت در امور مرزی

رئیس کل بانک مرکزی گفت: همانطور که از ابتدا گفته‌ایم، در نرخ ارز دخالت نمی‌کنم...

27 مرداد 1397 ساعت 22:50


با توجه به اظهارنظر زیر، رئیس کل بانک مرکزی در کدام امور دخالت می‌کند؟
رئیس کل بانک مرکزی گفت: همانطور که از ابتدا گفته‌ایم، در نرخ ارز دخالت نمی‌کنم.
الف) خوراک دام و طیور در زمستان
ب) تجهیز کتابخانه‌های شهر شلمرود
ج) روابط دیپلماتیک و امور مرزی بین ایران و چین
د) امور خانوادگی 

در کمپین "فرزندت کجاست؟" بیشترین مورد شغلی کدام یک از مشاغل زیر بوده است؟
الف) شغل باباپولداری
ب) انگل اجتماع
ج) بیکار و بیعار
د) چوپان 

معاون محیط‌زیست انسانی: آب در کشور به یک ابزار سیاسی تبدیل شده، نماینده مجلس برای مردمش ... می‌سازد تا رأی بگیرد.
نقطه‌چین بالا را با گزینه مناسب پر کنید.
الف) بامبول
ب) تور ماهیگیری
ج) سد
د) آسیاب در حد آسیاب استکبار جهانی


کد مطلب: 105707

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdchvmnzq23nvqd.tft2.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir