به نظرتان مشكل با همين دوچرخه سواري نمادين حل مي شود؟!

23 مهر 1390 ساعت 20:23


دوچرخه سواری محمدی زاده رئیس سازمان محیط زیست و رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در اولین کنفرانس بین‌المللی دوچرخه شهری.
به نظرتان مشكل با همين دوچرخه سواري نمادين حل مي شود؟!


کد مطلب: 68780

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdciuyaq.t1avv2bcct.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir