بچه ها از مدرسه آمده اند توي كلاس درس شهدا

6 مهر 1390 ساعت 19:30


بچه ها از مدرسه آمده اند تا توي كلاس درس شهدا ايثار و مقاومت و خدايي بودن را ياد بگيرند.


کد مطلب: 68357

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdciypaq.t1avw2bcct.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir