هر چی دلت می خواد ببر مسلسل رو با خودت نبر

جراید: قاضی پرونده پرسید آیا شما اسلحه دیگری هم دارید که نجفی گفت در جلسه گذشته گفتم تنها یک مسلسل بود که توسط وزارت...

31 تير 1398 ساعت 22:55


جراید: قاضی پرونده پرسید آیا شما اسلحه دیگری هم دارید که نجفی گفت در جلسه گذشته گفتم تنها یک مسلسل بود که توسط وزارت دفاع به ما داده شده بود و ما آن را برگردانیم و این اسلحه سازمانی به صورت امانی در اختیار من بود.
اصلا فکر کنید شما قرار است به جای "ننجون" این ستون طنز را بنویسید. از کجا شروع می کنید؟ یک کارد کیک خوری توی جیب تان باشد بروید سرکوچه و برگردید باید به دویست نفر جواب پس بدهید اما طرف با کلت کمری زده پدر صاحب بچه را درآورده و الان دو قورت و نیمش هم باقی است که چرا مسلسل را از ایشان پس گرفته اند.
آقاجان! برای عشق و عاشقیت اگر تیرباری، خمسه خمسه ای، خمپاره ای، چیزی لازم داشتی تعارف نکن.
شما را به خدا به این جمله دقت کردید؟ فرمودند "تنها یک مسلسل بود ..." از خودتان شرمنده نشدید که برادر نجفی با اینهمه پتانسیل خاص!!! مهرورزی و تعامل فقط یک مسلسل و یک کلت کمری داشته باشد؟ این درست است واقعا؟ مسلسل را جلوی بچه بگذارند قهر می کند آن وقت همین مسلسل را از بنده خدا پس می گیرند و مجبور است با یک کلت کمری سر کند. حالا اگر ایشان قصد ترویج مهروزی را داشتند تکلیف چه بود؟ با پنج شش تا گلوله کارشان راه می افتاد؟ نمی افتاد که!
فلذا در همین راستا چند پیشنهاد داریم که به مقامات امنیتی تقدیم می کنیم.
یک: مسلسل داده شده پس گرفته نشود حتی اگر صاحب سلاح برادر نجفی باشد.
ب) در کنار مسلسل و کلت کمری یک قبضه خمپاره یا تیربار هم به مقامات تقدیم کنید تا در مهرورزی های دسته جمعی استفاده کنند.
ج) یک دوره آموزشی ویژه شلیک مستیقیم هم برای مقامات بگذارید تا اینقدر بحث های شلیک مستقیم یا کمانه کردن گلوله مطرح نشود. این بحث ها برای اعتبار بین المللی مقامات دست به اسلحه ما زشت است.
د) لطفا برای کادر میوه خوری و کیک بری "ننجون" هم مجوز صادر کنید.ربطی به موضوع آقای نجفی ندارد فقط سبب امتنان خواهد بود.


کد مطلب: 110018

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcizuazvt1azu2.cbct.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir