مرگ مانند مرد ماهیگیر هست و دریای او جهان باشد...

20 دی 1390 ساعت 20:24


مرگ مانند مرد ماهیگیر هست و دریای او جهان باشد... ماهی او کسی چو من چون تو خواه او پیر یا جوان باشد...


کد مطلب: 70968

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcjohea.uqeymzsffu.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir