تیتربازی بعد از زلزله

زلزله که بیاید همه چیز می لرزد و بیشتر از همه چیز این تیتر روزنامه ها که گاهی جوری می لرزند که...

20 ارديبهشت 1399 ساعت 22:50


زلزله که بیاید همه چیز می لرزد و بیشتر از همه چیز این تیتر روزنامه ها که گاهی جوری می لرزند که دور از جان شما وزرای کابینه شب استیضاحشان نمی لرزند.
روزنامه دست چپی: از اصلاحات ناامید شوید زلزله شدید تر هم می آید.
روزنامه دست راستی آقای رئیس جمهور چه پاسخی دارید؟
روزنامه چپ متمایل به راست: زلزله های شدید تر از انتخابات اخیر مجلس
روزنامه راست متمایل به چپ: رای خاکستری ها به خودشان بیایند.
روزنامه معتدل: هوا خیلی خوب است.
روزنامه راست افراطی: آمریکا اگر بعد از زلزله هم تحریم ها را بر ندارد خیلی بی شرف است.
روزنامه چپ افراطی: آهای مردمی که رای ندادید تحویل بگیرید.
روزنامه کیهان: کیهان بچه ها روزهای سه شنبه منتشر می شود.


کد مطلب: 113683

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcjotevtuqevmz.fsfu.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir