چهارجوابی

تو خوبی تو ماهی فدات بشم الهی

کدام یک از گزینه‌های زیر نادرست است؟ اسحاق جهانگیری: دستگیری مهدی جهانگیری ربطی به فعالیت‌های او در دولت ندارد...

30 مهر 1396 ساعت 0:08


 کدام یک از گزینه‌های زیر نادرست است؟
الف) اسحاق جهانگیری: دستگیری مهدی جهانگیری ربطی به فعالیت‌های او در دولت ندارد.
ب) یک عضو اتاق بازرگانی: دستگیری مهدی جهانگیری ربطی به فعالیت‌های او در اتاق بازرگانی ندارد.
ج) رئیس کل گمرک: دستگیری مهدی جهانگیری ربطی به فعالیت‌های او در گمرک ندارد.
د) مدیر مجتمع مسکونی ژن برتر: دستگیری مهدی جهانگیری ربطی به فعالیت‌های او در مجتمع محل سکونت ایشان ندارد. 

رئیس کل بانک مرکزی: در حال حاضر موسسه غیرمجاز فعالی در کشور وجود ندارد.
با توجه به این اظهارنظر نتیجه می‌گیریم کسانی که جلوی موسسات بانکی جمع می‌شوند ...
الف) فقط می‌خواهند با همدیگر معاشرت کنند.
ب) می‌خواهند یک جوری وقتشان را بگذرانند.
ج) از ایادی آمریکای جهانخوار محسوب می‌شوند.
د) می‌خواهند از تلاش‌های بی‌وقفه آقای رئیس کل به صورت گروهی تشکر کنند. 

سخنگوی دولت: من از کسانی که با دولت مخالفت‌هایی دارند تقاضا می‌کنم مدام نگویند که منابع مالی ما برای اداره کشور کم است.
به نظر شما مخالفان دولت باید "مدام" کدام یک از گزینه‌های زیر را تکرار کنند؟
الف) تو خوبی تو ماهی فدات بشم الهی
ب) دوست دارم تا پای جون می‌خوای بمون می‌خوای نمون
ج) همه چی آرومه من چقدر خوشحالم
د) هر سه گزینه فوق مجاز است


کد مطلب: 101514

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcjvvevxuqeyiz.fsfu.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir