سیاست روز - آخرين عناوين اقتصاد http://siasatrooz.ir/fa/economy Thu, 25 Apr 2019 03:04:16 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Thu, 25 Apr 2019 03:04:16 GMT اقتصاد 60 منافع کشاورزان قربانی ملاحظات سیاسی http://siasatrooz.ir/vdcg779quak9zn4.rpra.html ]]> اقتصاد Wed, 24 Apr 2019 22:27:05 GMT http://siasatrooz.ir/vdcg779quak9zn4.rpra.html مدیریت ریسک نهادهای مالی با «سپر تمدن» http://siasatrooz.ir/vdcfecdyew6dxta.igiw.html ]]> اقتصاد Wed, 24 Apr 2019 21:59:01 GMT http://siasatrooz.ir/vdcfecdyew6dxta.igiw.html تحول راهبردی نظام صنفی رایانه ای با سند بیستون http://siasatrooz.ir/vdcefv8zpjh87ni.b9bj.html دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در نشست تشریح سند تحول راهبردی بیستون گفت: وجود برنامه و توانمندسازی اعضا، عملکرد در سطح جامعه با توجه به نقش روزافزون فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال بیشتر و بیشتر حس می‌شود و کمتر مسئولی است که از ایجاد سامانه‌ها صحبت کند درحالی‌که همه به دنبال ایجاد استفاده از بستر فضای مجازی هستند. ]]> اقتصاد Wed, 24 Apr 2019 11:49:31 GMT http://siasatrooz.ir/vdcefv8zpjh87ni.b9bj.html انتخاب ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به‌عنوان معین اقتصادی درگز http://siasatrooz.ir/vdcd5j0fkyt0zk6.2a2y.html دکتر محمد مخبر؛ رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در آیین امضا و مبادله‌ی تفاهم‌نامه انتخاب ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به‌عنوان معین اقتصادی درگز که در این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: حکومت مثل یک انسان است و از روح و جسم تشکیل شده است؛ برای حکومت شکل مهم خواهد بود اما برای دشمن مهم نیست؛ دشمن با روح حکومت کار دارد. ]]> اقتصاد Wed, 24 Apr 2019 08:48:58 GMT http://siasatrooz.ir/vdcd5j0fkyt0zk6.2a2y.html عدو شود سبب خیر http://siasatrooz.ir/vdcjaoevvuqeyiz.fsfu.html ]]> اقتصاد Tue, 23 Apr 2019 18:34:20 GMT http://siasatrooz.ir/vdcjaoevvuqeyiz.fsfu.html بازار متشکل ارزی، انحرافی و جعلی است http://siasatrooz.ir/vdcdkj0f5yt0zk6.2a2y.html ]]> اقتصاد Mon, 22 Apr 2019 20:24:38 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdkj0f5yt0zk6.2a2y.html تولید ثروت با بهره گیری از درمانگری مالی http://siasatrooz.ir/vdcbawb80rhbgsp.uiur.html ]]> اقتصاد Mon, 22 Apr 2019 19:53:32 GMT http://siasatrooz.ir/vdcbawb80rhbgsp.uiur.html دلایل استقبال بازار سرمایه از صنعت ریلی http://siasatrooz.ir/vdcc04qsm2bqxp8.ala2.html ]]> اقتصاد Mon, 22 Apr 2019 19:53:32 GMT http://siasatrooz.ir/vdcc04qsm2bqxp8.ala2.html انتظار تورم ۵۰ درصدی در دور برگردان کارت سوخت http://siasatrooz.ir/vdchk6nzi23nvmd.tft2.html ]]> اقتصاد Sun, 21 Apr 2019 21:30:14 GMT http://siasatrooz.ir/vdchk6nzi23nvmd.tft2.html دست بانک‌ها از جیب بانک مرکزی کوتاه شد http://siasatrooz.ir/vdcfmcdyyw6dxta.igiw.html ]]> اقتصاد Wed, 17 Apr 2019 19:49:45 GMT http://siasatrooz.ir/vdcfmcdyyw6dxta.igiw.html