میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۰۴
 
 
همه تیترهای یک روزنامه نون به نرخ روزخور
شنبه: دولت ناتوان از مهار بحران ارز...
شنبه: دولت ناتوان از مهار بحران ارز
یک‌شنبه: مدیرعامل بانک ملی حباب ارز را ترکاند
دوشنبه: دولت از مهار سیل هم عاجز بود
سه‌شنبه: دولت با تدبیر و امید سیل را هم به زانو درآورد
چهارشنبه: تشکیک در مدرک تحصیلی برادر آقای رئیس‌جمهور
پنج‌شنبه: با شایعه‌پردازان برخورد می‌شود
شنبه: خبر مرگش
یک شنبه: خبر سلامتی
کد مطلب: 108572
 
Share/Save/Bookmark