میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۲۱:۵۷
 
 
انقلاب اسلامی؛ انقلاب بازنگری و بازسازی
بزرگداشت پیروزی انقلاب وايام اللّه دهه فجردر بهمن ماه هرسال به معنای بزرگداشت آرمان های اسلامی واعتقادات دینی است،..

بزرگداشت پیروزی انقلاب وايام اللّه دهه فجردر بهمن ماه هرسال به معنای بزرگداشت آرمان های اسلامی واعتقادات دینی است، که جوهره انقلاب را تشکیل می دهند. به عبارت دیگرحضورآگاهانه در صحنه هایی این چنین، از مصادیق پاسداری از ریشه‌های انقلاب است. ازاین رو، امید می رود مردم آگاه و بیدار ایران اسلامی دراين ايام مبارك وخجسته، بار دیگر به دشمنان خارجی و داخلی بفهمانند که برپیمانی که با امام بزرگ خویش درجهت تحقق بخشیدن به احکام اسلام و بنای جامعه دینی بسته اند، استوار بوده اند و خواهند بود و هیچ توطئه نظامی، اقتصادی، فرهنگی وسياسي آنان را ازصحنه ها خارج، و نسبت به اسلام و انقلاب دلسرد نخواهد کرد.
 با پیروزی انقلاب اسلامی درایران، بزرگ‏ترین تحول جهانی قرن بیستم به وقوع پیوست. بنیان گذار این انقلاب با قیام خود، غرورملت‏های مستضعفی را که سالیانی مدید مورد ظلم قرار گرفته بودند، به آنان باز گرداند. او نه تنها سرنوشت کشورش را تغییر داد، بلکه میلیون‏ها انسان گم‏گشته در برهوت جاهلیت عصر مدرن را به بازگشتی دوباره به معنویت و یکتاپرستی فرا خواند. پیروزی انقلاب اسلامی، چه در داخل و چه در خارج از کشور، ناظران را با پدیده‏ای تازه در صحنه سیاسی جهان روبه ‏رو ساخت. این پدیده بنا به ماهیت، اهداف و سرنوشت خود، در هیچ ‏یک از معیارهای سیاسی جهان نمی‏گنجد. انقلاب اسلامی ایران درشرایط و مقتضیات خاصی روی داد که سبب شد متغیرهای جدی و جدیدی در عرصه مطالعات مربوط به رهیافت انقلاب پدید آید و بسیاری از نظریه های کلاسیک و جدید در جامعه شناسی سیاسی انقلاب بازنگری و بازسازی شوند. تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی، نظریه پردازان با بررسی نمونه های متعددی از انقلاب‌ها (نظیرانقلاب فرانسه، روسیه، چین و انقلاب های ضداستعماری دیگری که در قرن بیستم به وقوع پیوستند) و وجوه مشترک آنها، کوشیدند تا نظریه ای جهان شمول عرضه دارند تا در پرتو آن بتوانند هر انقلاب اجتماعی دیگری را تفسیر کنند و آینده جوامعی را که شرایط عینی و ذهنی آنها برای وقوع تحولات سیاسی آماده است، پیش بینی نمایند؛ ولی انقلاب اسلامی ایران به مثابه نظریه ای جدید، متغیرهای مختلف موجود در رهیافت های جامعه شناسانه و روان شناسانه انقلاب را متحول کرد؛ چرا که این انقلاب از نظر پیدایش، چگونگی استمرار نهضت، مشارکت مردم، بسیج عمومی و نقش روحانیت درچارچوب نظریه های موجود قرار نمی گرفت. علاوه براین یکی از نتایج آشکارانقلاب اسلامی ایران، لغو نظریه های تک علتی در عرصه مطالعات انقلاب شناسی است. 
این انقلاب نشان داد که تحلیل های افرادی چون «کرین برینتون»، «جورج اس پی تی» و «اسکاچ پل» و...که انقلاب را با رویگردانی قشر روشنفکر و طبقات متوسط جدید از نظام پیشین همسو می دانند، به هیچ وجه با همه اجزای تشکیل دهنده جامعه که مظهر بروز تحول سیاسی است، قابل مقایسه نیست. انقلاب اسلامى در همه‏ ابعاد فردى و اجتماعى، داخلى و خارجى، سياسى، اقتصادى و فرهنگى، اهداف بسيار بلندى براى مردم و دولت ترسيم نموده است. اين اهداف عمدتاً مأخوذ از قرآن و سنت بوده كه عمدتاً در كلام امام خمينى(ره) و شعارهاى مردم متجلى شده‏اند. اين اهداف درمنبع قانون اساسى بصورت رسمى و قانونى به تأييد و تصويب امام و امت رسيده‏اند. بطور بسيار عادى وعقلايى و حقانى، اين اهداف يكى از بهترين ملاك‏ها براى سنجش وضعيت كنونى نظام و ارزيابى آثار و نتايج انقلاب اسلامى هستند وهركس مى‏تواند بپرسد:بعد از سه دهه ازوقوع انقلاب واستقرار نظام جديد، اهداف فوق چقدر محقق شده‏اند؟ و وضع موجود با اهداف فوق چقدر فاصله دارد؟ آيا اصولاً وضع موجود انقلاب و نظام در راستاى تحقق اهداف فوق هستند يا خير؟ اهداف انقلاب و نظام جمهورى اسلامى دراصل سوم قانون اساسى ترسيم شده‏است وهر خواننده‏اى مى‏تواند با مطالعه‏ آنها و با اتكاء به اخبار و اطلاعاتى كه شخصاً از وضع موجود دارد نسبت به آثار و نتايج انقلاب اسلامى ارزيابى و قضاوت نمايد. البته حق آن است كه اين سنجش دريك پژوهش گروهى وسيع و عميق متكى به آمار وارقام و اسناد صورت بپذيرد و نتيجه‏ آن براى همگان تبيين شود. مهمترین عوامل آسیب رسان به تحقق اهداف انقلاب : درچشم‏انداز آینده چند چالش عمده درپیش روی انقلاب اسلامی است که می‏تواند با پیوند با آسیب‏های وارده تا این مرحله و مشکلات موجود و تشدید فعالیت‏های دشمنان انقلاب، آسیب رسان باشد. اهم آن عبارت است:
۱- اتكا به درآمدهاي نفتي.۲- بیکاری افراد تحصيل كرده.۳- كاهش جمعيت جوان.۴- عدم حرکت موزون و منسجم اقتصاد جامعه برای پاسخگویی به نیازهای رو به رشد. ۵- موانع اقتصادی، فرهنگی درمسیرازدواج جوانان. ۶- نا کارآمدی نظامهای فرهنگ سازداخلی.۷- اوج گیری انتظارات مردم ازدولت در کنارکاهش توان اقتصادی دولت.۸- تلاشهای دائمی دشمنان اسلام و انقلاب و درمحاصره قراردادن ایران در بین کشورهای وابسته. ۹- ایجاد بحران‏های منطقه‏ای در اطراف کشور و تلاش دائمی برای به انزوا کشاندن ایران در سطح جهانی. ۱۰- به وجود نیامدن نظام آموزش عالی مناسب برای حل مسائل جامعه.۱۱- عدم شکل گیری نهاد برنامه‏ریزی مناسب برای تدوین برنامه‏های توسعه همه جانبه و پایداردر کشور.۱۲- به وجود نیامدن نظامهای آماری، اطلاعاتی برای شناخت تحولات جامعه در ابعاد مختلف به عنوان پشتوانه برای نظامهای برنامه ریزی. ۱۳- به وجود نیامدن نظامهای نظارتی و ارزشیابی.۱۴- عدم شکل گیری بخش خصوصی سالم و فعال و در خدمت منافع ملی.۱۵- تخصیص غلط منابع اقتصادی به نفع افرادی که در کارهای فیزیکی جامعه ایفای نقش می‏کنند و به ضرر افرادی که در کارهای نرم افزاری و علوم انسانی فعالیت می‏نمایند.۱۶- عدم انتقال علم و تکنولوژی مناسب به ساختارهای مختلف: اقتصادی، سیاسی، مدیریتی‏ و فرهنگی.۱۷- رشد نا متعادل و توسعه ناموزون مناطق مختلف کشور.۱۸- عدم ایجاد یک نظام مالیاتی کارآمد.۱۹- عدم شکل گیری ساختار نظارت عمومی مردم بر تصمیم‏گیری مدیران اجرایی و دستگاههای دولتی. ۲۰- از بین رفتن حساسیت درمورد مصرف بیت المال واموال عمومی در فرهنگ رفتاری تصمیم گیرندگان و مديران.۲۱- تخریب نظام قضاوت جامعه نسبت به عناصر حکومت و دولت.۲۲- بسته بودن دايره نخبگان.۲۳- وجود فقر و شكاف طبقاتي.۲۴- وجود مراكز متعدد تصميم گيري.
جان كلام: تاریخ انقلاب را باید نگاشت وهر روز آن را مرورکرد تا موریانه های غفلت از درون تهی‌مان نکنند. تاریخ انقلاب را باید برای نسل جوان انقلاب خواند تا بدانند که نیاکانشان برای پیروزی و تداوم آن چه خون دل ها خورده اند، و چه شکنجه ها و مرارت ها و تبعیدها به جان خریده اند. باید به نسل جوان و نسل انقلاب یادآوری کرد تامیراث گرانسنگ انقلاب را ارزان ازدست ندهند وآن را بیهوده درپای دنیا خواهی و شهوت طلبی نامحرمان، نااهلان، ناكثين، مارقين و قاسطين قربانی نکنند. یاد تمامی شهیدان انقلاب اسلامی گرامي و تا همیشه تاريخ پربار وكهن اين سرزمين رشيد سبز باد.

کد مطلب: 85837
, مولف : اسد الله افشار
 
Share/Save/Bookmark