میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۰۸
 
 
استحاله انقلاب ؛ هدف مشترک هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه آمریکا
چکیده رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورخ ۲۹ بهمن ۹۹ در ارتباط تصویری با شماری از مردم تبریز ، با تأکید بر اینکه هرگز نباید علت اصلی دشمنی استکبار با انقلاب و جمهوری اسلامی را فراموش کرد، افزودند: "البته آنها توطئهها و ضدیتهایشان را به بهانههای مختلف از جمله حقوق بشر، مقررات اسلامی، هستهای، موشکی، منطقهای و مسائل دیگر اِعمال میکنند اما باید متوجه بود که این مسائل فقط بهانه است".
تبیین نکاتی درباره هدف مشترک هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه آمریکا مبنی بر "تلاش برای استحاله و براندازی انقلاب اسلامی" که سد راه جاه طلبی ها و استثمارگی نظام سلطه در منطقه غرب آسیا شده است، ضروری به نظر میرسد که به توفیق الهی در این وجیزه به آن خواهیم پرداخت.

"براندازی انقلاب" مقصود است؛ موشک و برجام بهانه است !"
مرحوم شیخ بهایی (رحمه الله علیه) دلتنگی و عشق و محبتش به پروردگار را با سرودن یک مخمس شاعرانه به تصویر کشیده است و میگوید:
"هر در که زنم صاحب آن خانه تویی تو/هر جا که روم پرتو کاشانه تویی تو * در میکده و دیر که جانانه تویی تو /مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو * مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه"
اما با کسب اجازه غیابی از شیخ بهایی محترم، اگر بخواهیم از سروده ایشان استعاره گرفته، با انجام یک مهندسی معکوس و با یک تدقیق ژرف اندیشانه در ماهیت تهدیدها و توطئه های مداوم آمریکا بخواهیم به جعبه سیاه و راز این همه خباثت و کینه توزی ۴۲ ساله جهان غرب علیه انقلاب اسلامی پی ببریم، و اگر بخواهیم ماهیت تلاش ناکام آمریکا برای تنگ تر کردن حلقه محاصره اقتصادی ایران ، و افزایش فشار جنگ تمام عیار اقتصادی علیه انقلاب اسلامی را به تصویر بکشیم و به کنه و باطن هدف پیدا و پنهان آمریکا دست یابیم ، باید در یک جمله کوتاه از قول سردمداران صهیونیست مسلط بر نظام حاکمه آمریکا و مداخله گر در طرح ریزی های استراتژیک کاخ سفید (بخوانید کاخ سیاه) بگوییم :
مقصود من از تحریم و تهدید ، تویی تو (ای انقلاب اسلامی) / مقصود تویی ، نقض حقوق بشر، سانتریفیوژ و موشک و برجام بهانه !"
توضیح بیشتر آنکه : آمریکا برای از نفس انداختن انقلاب و به فراموشی سپردن اسلام ناب و مکتب استکبار ستیز امام خمینی و بمنظور توقف حرکت تاریخی و تمدن ساز انقلاب اسلامی ملت ایران، به هر گونه حربه و ترفندی که میسرشان بوده دست زدهاند، بطوریکه باید گفت طی این ۴۲ سال، هیچ گونه توطئه، خباثت، فتنه گری، عملیات تروریستی، جنگ سخت، جنگ نرم، جنگ هیبریدی، عملیات روانی رسانه ای ، دروغ پراکنی، شایعه سازی، سیاه نمایی، کتمان دستاوردهای انقلاب، شرارت ورزی، نفوذ موردی و جریانی، مسموم سازی افکار و اراده جوانان، ترویج یاس و ناامیدی،... و هیچ گونه جنایت و دنائتی نبوده که از آن فروگذاری نموده باشند. پس واضح است که هدف نهایی دشمن از این توطئه ها، چیزی جز استحاله و براندازی انقلاب اسلامی نبوده و نخواهد بود، زیرا که انقلاب و اسلام ناب و خط امام خمینی را بزرگترین مانع برای تداوم غارتگری و منافع نامشروع خویش میدانند.
غفلت جریان غربگرا از عمق دشمنی آمریکا و تقلیل آن به سوء تفاهمات!
بنابراین با عرض پوزش از شبه روشنفکران غربگرا و برجام زده، اگربخواهیم خوشبینانه تحلیل و قضاوت نماییم، باید گفت منتهای ساده اندیشی، ساده لوحی، خطای محاسباتی، و از سر حواس پرتی، خواب زدگی، خود را به کری و کوری زدن و ... است که بعد از هفت سال معطل ساختن اقتصاد کشور برای انجام توافقات هسته ای برجامی، و بعد از سالها کوشش بسیار جریان واشنگتن پرست برای چنگ زدن به طناب پوسیده مذاکره، و بعد از آنکه دولتمردان خوش باور تمام تلاش خود را متمرکز بر رفع سوء تفاهم با آمریکا کرده، و برای تحقق این هدف خام به اتخاذ "دیپلماسی التماسی انفعالی انظلامی استرحامی" روی آورده، و با غفلت از فعال سازی ظرفیتهای عظیم داخلی موجبات رکود و بیکاری گسترده را فراهم آوردند، هنوز که هنوز است برخی کج اندیشانی که عقربه قطب نمایشان همواره به سمت آمریکا قفل شده است، باز هم خوش خیالانه در صدد بهانه زدایی و تنش زدایی بوده! ، و خیال میکنند مشکل ما با غرب یک سری سوء تفاهمات بوده است.!
به تعبیر دقیقتر جریان غربگرا (بخوانید غربگدا) ساده لوحانه ادعای آمریکا مبنی بر اینکه "تحریمها و تهدیدها صرفا به خاطر دلشوره جامعه جهانی (بخوانید چند کشور استعمارگر غربی) نسبت به مسائل هستهای ایران بوده، و دنیا نگران دست یابی ایران به بمب اتمی یا انجام اقدامات تنش آفرین بوده است!" را باور نموده ، در تله اغواگری دشمن گیر افتاده ، و متاسفانه برای متوقف یا کند کردن روند پیشرقتهای موشکی و منطقه ای ایران تلاش کرده از این رهگذر ضمن گل زدن به جبهه خودی، پاس گل به دشمن غدار داده ، و با کوشش خود برای سلب مولفه های قدرت جمهوری اسلامی، با آمریکای جهان خوار همراهی و همکاری میکنند و عصا زیر بغل دروغ پراکنی های دشمن میگذارند.
متاسفانه جریان لیبرال ایرانی با یک ساده لوحی زائد الوصفی فکر میکند که آمریکا جنایتکار ضد بشر که بزرگترین جنایتها و خباثتها را درباره بشریت مرتکب شده، تنها به خاطر نگرانی از رعایت نشدن حقوق بشر است که با ایران انقلابی مشکل و درگیری چندین ساله دارند.... ، و هنوز به این درک از واقعیت نائل نشده اند که مقصود اصلی آمریکا از این شیطنتها و تحریمها و فشارها و ترورها و موذیگریهای ۴۰ ساله اش علیه ایران، بهانه تراشی ای بیش نبوده است، و در واقع غایت و هدف نهایی آنها تضعیف مکتب استکبار ستیز امام خمینی و براندازی انقلاب اسلامی بوده است.
به راستی کدام انسان عاقل و هوشمندی در دنیا پیدا میشود که هنوز نداند دلیل اصلی این همه خصومت ورزی گرگهای متمدن نمای غربی علیه ایران اسلامی در برپایی جنگ ۸ ساله نظامی و ارائه خدمات به ارتش بعث عراق، تدارک شبیخون فرهنگی، برپایی جنگ تمام عیار اقتصادی، تحریمهای فلج کننده پیشا برجامی و پسا برجامی، و ... فقط و فقط استحاله و براندازی اصل وجودی انقلاب اسلامی بوده است که تنها گناهش اینست که نمیخواهد وابسته و نوکر بیگانگان بوده، و داعیه دار حمایت از مستضعفین، عدالت ورزی، استکبار ستیزی، استقلال طلبی ، آزادی خواهی، معنویت گرایی، پیشرفت علم، هنر، صنعت، و ... بوده است.
کدام سیاستمدار زیرک و ژرف اندیشی هست که نداند مشکل و مشغله اصلی آمریکا که ۴۲ سال است ذهن و فکر و توجه سردمداران تمدن تهی از معنویت لیبرال سرمایهداری را به خود مشغول داشته و خواب خوش را بر صهیونیستهای منفعت پرست حرام کرده است، اصل برپایی نظام توحیدی اسلامی، و در ادامه تثبیت و تداوم خروشان انقلاب اسلامی ایران بوده است که هیمنه پوشالین و تهی از معنویت غربی را ۴۲ سال است که به چالش و تحقیر کشیده است.

"سیرت زدایی، استحاله و براندازی انقلاب" ؛ استراتژی مشترک هر دو حزب آمریکا
خانم نیکی هیلی_ یکی از ضدایرانیترین عناصر آمریکایی در دولت دونالد ترامپ_ اخیرا ضمن اعلام پشیمانی و شرمندگی به خاطر همکاری با دولت ننگین و تروریست ترامپ، درباره هدف اصلی تحریمها و فشارها علیه ایران گفته است: «میخواستیم اقتصاد ایران را چنان تضعیف کنیم تا شاهد تظاهرات خیابانی (بخوانید براندازی) باشیم».
مفهوم اعتراف خانم نیک هیلی آنست که هدف غایی تحریمهای آمریکایی مثل سایر تاکتیکها و دشمنیهای دیگرشان در عرصههای مختلف، مقابله با اصل نظام اسلامی ، هضم و محو سیرت انقلاب، ممانعت از آگاهی و بیداری هرچه بیشتر جوانان کشور، کاهش تاثیرات الگوساز مکتب مقاومت امام خمینی برای سایر ملل مستضعف جهان بوده است.
این البته هدف کهنه و همیشگی شیطان بزرگ درباره انقلاب اسلامی در طول این ۴۲ سال گذشته بوده است. هدفی که از پیروزی انقلاب اسلامی یعنی قبل از اینکه دولت ترامپ در کار باشد از سوی گردانندگان اصلی نظام لیبرال سرمایهداری و تمدن تهی از معنویت غربی در دستور کار مستکبرین بین المللی قرار گرفته و بدون تردید بعد از ترامپ هم بوسیله جو بایدن دموکرات میبایست تداوم و استمرار داشته باشد.
فیدل کاسترو رهبر فقید کوبا سالیانی پیش به این واقعیت اشاره کرده بود که دو حزب مشهور امریکایی به منزله دو لنگه کفش هستند که صهیونیستها آن را به پا کرده و با کمک این کفشها در هر نقطه عالم یک شرارت و فتنه برقرار کرده، و به کمک این دو حزب آمریکایی کشورهای فقیر و بی خبر از همه جا را به استضعاف و استثمار و استحمار میکشند.(نقل به مضمون)
این واقعیتی غیر قابل انکار و همراه با دهها مصداق و سند است که دو حزب دموکرات و جمهوریخواه_ بایدنی و ترامپی_ هر تفاوت و اختلاف سلیقه ای که با یکدیگر داشته باشند و هر گونه مواضع ناهمسانی درباره هر چیز و هر جاداشته باشند، مسلما در مقابله تمام عیار و گستاخانه با ایران انقلابی و انقلاب اسلامی و مکتب انسان ساز اسلام کوچکترین اختلاف دیدگاه و نظری ندارند و متفقا عقیده راسخ دارند که مکتب مقاومت امام خمینی برخاسته از اسلام ناب، پایان دهنده حکومت فرعونی و استثماری آنها بر جهان خواهد بود.
ضرب المثل فارسی "سگ زرد برادر شغال است" حکایتگر حال دو حزب دموکرات و جمهوری خواه آمریکاست و بیانگر آنست که هدف هر دو حزب آمریکا _ که آلت دست لابی یهودیان صهیونیستی بشمار میروند_ خصومت آشتیناپذیر و جنون آمیز و بی مهابا با انقلاب اسلامی است. در این باره بر خلاف میل و القائات بیامان دلدادگان غرب و هویت باختههای داخلی، روزی نیست که اظهار نظری که موید این دیدگاه باشد به گوش نرسد.
به عنوان مثال همین چند روز پیش بود که «لارنس دیوید سن» تحلیلگر آمریکایی در نشریه کانتر پانچ نوشت: دولت بایدن، علیه ایران رویکردی مشابه با سیاستهای ترامپ اتخاذ کرده است...» او در بخش دیگری مینویسد «تحریمهای آمریکا علیه ایران امروز دیگر تحریمهای ترامپ نیست بلکه بایدن با مخالفت با برداشتن تحریمها علیه ایران(۷فوریه ۲۰۲۱) اکنون مالک این نمایش ترسناک(بخوانید تحریم علیه ایران) است...»
رسول رضایی ، پژوهشگر حوزه علیمه اصفهان


کد مطلب: 117239
 
Share/Save/Bookmark