میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جامعه خبر
۵۳۳
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۹ دی ۱۳۸۸ ساعت ۰۶:۳۳
 
 
ابهام مردم از قانوني شدن بازاريابي شبكه اي در ايران فعاليت شركت هاي هرمي خوب يا بد؟
آيا واقعا فعاليت شركت هاي هرمي در كشور قانوني شده است؟
به دنبال گزارش يكي از روزنامه ها درباره قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي در كشور، اين خبر به سرعت در جامعه انعكاس پيدا كرد، به گونه اي كه وزارت اطلاعات مجبور شد تا نسبت به اين گزارش حساسيت نشان داده و با اعلام موضع، نسبت به سوءبرداشتهاي ناشي از اين گزارش واكنش نشان دهد.پس از انتشار اين اطلاعيه، در توضيحاتي كه يكي از مسئولان بازرگاني دادند البته اعلام داشتند كه آن دسته از شركت هاي هرمي غير قانوني كه بتوانند ضوابط تعيين شده را رعايت كنند مي توانند به صورت قانوني فعاليت كنند.اين توضيح بر اين نكته تاكيد دارد كه بر خلاف نظر وزارت اطلاعات،امكان فعاليت قانوني شركت هاي هرمي وجود دارد.
شايد هيچ كس نباشد كه براي يك بار هم كه شده پيه گلدكوئيستي ها يا همان شركت هاي هرمي به تنش نخورده باشد. تقريبا همه مردم يا يك بار توسط دوستان و آشنايان در جلسات اين شركت ها به اصطلاح" پرزنت" شده اند،يا آنكه دعوت به همكاري شده اند.
آن دسته از مردمي هم كه به طور مستقيم با افرادي كه در شركت هاي هرمي فعالند ارتباط نداشته اند،به واسطه تبليغات منفي اي كه پيرامون اين شركت ها به راه افتاد، كاملا نسبت به اين شركت ها، آشنايي دارند. اين تبليغات منفي پيرامون شركت هاي هرمي كه مشهورترين آنها شركت گلدكوئيست است، در چند سال اخير آنقدر شدت داشته است كه بلافاصله با شنيدن خبر قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي، ذهن ها به سوي تبعات منفي تبليغ شده از سوي دستگاه هاي دولتي و رسانه هاي جمعي رفته است.پرسش اين است:اگر واقعا آن گونه كه مسئولان وزارت اطلاعات،بانك مركزي و نمايندگان مجلس مي گويند شركت هاي هرمي موجب مالباختن 95 درصد اعضا مي شود،اگر در شبكه هاي هرمي،بزه هاي اجتماعي رخ مي دهد،اگربه واسطه فعاليت اين شركت ها اقتصاد كشور آسيب مي بيند،پس چگونه دولت مي خواهد با شبكه هاي بازاريابي جايگزين،اينگونه فعاليت ها را قانوني كند؟
وزارت اطلاعات كه وظيفه برخورد با فعاليت شركت هاي هرمي را بر عهده دارد، در بيانيه اي كه صادر كرده است تاكيد دارد كه فعاليت شبكه هاي بازاريابي با شركت هاي هرمي تفاوت دارد.اما به نظر مي رسد شباهت هاي زيادي ميان شبكه بازاريابي با شركت هاي هرمي وجود دارد كه امكان وقوع مالباختگي اعضا را در حالت قانوني هم كم نمي كند.در اين مورد البته بايد منتظر توضيحات بيشتر مسئولان بود اما طبق اطلاعات منتشره درباره نحوه فعاليت قانوني شبكه هاي بازاريابي، مسلم است كه در آينده شاهد كساني خواهيم بود كه با اميدهاي بسياري وارد اين شبكه ها شده اند اما دست از پا درازتر واپس كشيده اند.
در شركت هاي هرمي رشد شبكه‌ها در طول زمان با افزايش تعداد مشتريان، كند و كندتر مي‌شود. يك شبكه دودويي در لايه بيستم به بيش از يك ميليون عضو و در لايه سي و سوم به بيش از 8 ميليارد عضو جديد نياز دارد! در نتيجه دير يا زود زماني مي‌رسد كه ديگر نمي‌توان در زمان معقول براي شركت مشتري پيدا كرد. اينجاست كه درصد بسيار بالايي از اعضاي اين شبكه ضرر مي‌كنند. اين در حالي است كه شركت و تنها درصد كمي از مشترياني كه زودتر وارد شبكه شده‌اند، به سودي بسيار رسيده‌اند. در چنين حالتي دولت چگونه مي تواند در مقابل هزاران فردي كه با وعده پورسانت هاي عالي وارد شبكه خواهند شد،لااقل سود حداقلي آنها را تا حدي تضمين كند؟
نبايد فراموش كنيم كه شركتي كه در هر مرحله بيش از 90 درصد مشتريانش در انتظار سود هستند، اگر يك ميليون عضو داشته باشد 900 هزار نفر آنها در انتظار سود هستند و اين انتظار در صورتي به پايان مي‌رسد كه تعداد كل مشتريان 10 ميليون نفر شود و در اين حالت تعداد كساني كه در انتظار سود هستند به 9 ميليون نفر رسيده است! يعني تعداد اين افراد 10 برابر شده است. اين روند دير يا زود متوقف خواهد شد و واضح است كه هر چه زمان توقف، ديرتر باشد، تعداد ضرركرده‌ها بيشتر خواهد بود.در واقع احتمال به سود رسيدن اعضا در اينگونه شركت ها بسيار بسيار ضعيف است،بنابراين در صورت قانوني بودن شبكه هاي بازاريابي،همه نارضايتي هاي ناشي از مالباختگي و بر باد رفتن آرزوهاي واهي،متوجه مراجع قانوني خواهد شد كه از اين فعاليت ها حمايت كرده اند.
البته قابل درك است كه دولت سعي دارد تا ولع عجيب جامعه را براي كارهاي بازاريابي شبكه اي به سوي راه هاي كم خطر تر هدايت كند،اما آيا واقعا دولت مي تواند تبعات ناشي از قانوني شدن فعاليت هاي شبكه اي را كنترل كند؟
شرکت های هرمی به صورت گسترده از سال 1379 با شرکت گلد کوئیست به ايران پا گذاشتند. سود حاصل از فعاليت در بازار ايران آنقدر براي شركت گلد كوئيست چشمگير بود كه بازار بكر ايران را مورد توجه ديگر شركت هاي هرمي قرار داد. جوان بودن جامعه ايراني، روياهاي انباشته شده و پاسخ داده نشده جوانان درباره زندگي مصرفي بهتر و البته بيكاري بخش هايي از جامعه جوان، ايران را به بازاري درخشان براي فعاليت شركت هاي هرمي بدل كرده است و آنها همه تلاش خود را براي استفاده از اين بازار بكر به كار گرفتند. به گونه اي كه گفته مي شود بيش از 300 شركت هرمي در كشور در حال فعاليت است.
حاصل فعاليت اين شركت ها در كشور، هزاران مالباخته اي بود كه به سوداي سود كلان و افسانه اي به عضويت شبكه هاي هرمي درآمده بودند و پس از اندكي ، براي دريافت اصل سرمايه خود راهي دادگاه ها شده بودند. برخي از اين مالباختگان افرادي بودند كه براي رونق بخشيدن به تجارت موهوم خود حتي شغل ثابت خود را رها كرده بودند و پس از مدتي نه تنها به هيچ سودي دست نيافتند، بلكه به لشكر بيكاران كشور هم افزوده شده بودند. بر هم خوردن روابط خانوادگي همسران، ايجاد تنش بين والدين و فرزندان، سرقت، كت كاري و ضرب و جرح و حتي بدتر از آن، قتل از جمله عوارضي بود كه گريبانگير برخي از به دام افتادگان اين شركت ها به آن دچار شدند.
اين در حالي بود كه فعاليت اين گونه شركت ها موجب خارج شدن مبالغ متنابهي ارز از كشور شده است. كسي از ميزان دقيق ارزي كه از سوي اين شركت ها از كشور خارج شده است اطلاعي ندارد، اما بدون شك ميزان اين مبالغ به حدي بوده است كه به توجه به گسترش فعاليت شركت هاي هرمي، وظيفه برخورد با آنها به عهده وزارت اطلاعات گذاشته شد.
دولت، با توجه به مسائل پيش آمده فعاليت در اين شركت ها را ممنوع اعلام كرد، اما آرزوهاي انباشته شده جوانان براي زندگي مصرفي بهتر بيشتر از آن بود كه بتوان در برابر تبليغات و آگاهي رساني رسانه ها،از پيوستنشان به شركت هاي هرمي جلوگيري كرد. در اين ميان حتي چند شركت ايراني هم به قافله هرمي ها پيوستند تا از اين بازار طرفي بربندند.
ادامه حيات شركت هاي هرمي با وجود سخت گيري هاي صورت گرفته توسط دولت و وزارت اطلاعات، اين پيام روشن را براي مسئولين در بر داشت كه به دلايل اجتماعي،نمي توان ريشه فعاليت شركت هاي هرمي را خشكاند. قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي حاوي همين نكته است كه دولت تصميم گرفته است تا به جاي برخورد صرف با شركت هاي هرمي، به جايگزين هايي براي هدايت پتانسيل هاي نهفته در جوانان كه جذب شركت هاي اجتماعي مي شوند، بپردازند.
بر اساس مصوبه اي كه به موجب آن فعاليت شبكه هاي هرمي قانوني مي شود پرداخت پورسانت‌ها و پاداش‌ها به مشتریان و بازاریابان فقط در قبال فروش و ارائه محصولات امکان‌پذیر است و پرداخت هرگونه وجه یا محصولی با ارزش دیگر به مشتریان و بازاریابان و یا تعهد آن که در طرح تجاری شرکت (که قبلا به تصویب کمیته نظارت رسیده) پیش‌بینی نشده باشد، ممنوع است.
بر اساس اين مصوبه میزان پرداخت پاداش و یا پورسانت، تعداد سطوح دریافت‌کننده و محدودیت‌های آن باید ضمن درج در طرح تجاری، کاملاً شفاف و قابل سنجش باشد.
وزارت بازرگاني براي جلوگيري از سوءاستفاده هاي معمول در شركت هاي هرمي اعلام كرده است كه قیمت محصولات ارائه‌شده نباید بیش از محصول مشابه در بازار باشد و در مواردی که مشابهی وجود ندارد تابع سایر قوانین و مقررات خواهد بود.
اين مصوبه تاكيد دارد كه گسترش شبکه انسانی و صرفاً جذب توزیع‌کنندگان کالا و پول‌گردانی و ارائه محصولات موهومی، خرید و فروش جایگاه در نمودار درختی و یا محصولاتی که تولید آنها محتمل باشد، ممنوع است.
نكته مهمي كه امكان دارد به واسطه آن فعاليت در بازاريابي شبكه اي از جذابيت بيشتري براي جوانان در مقايسه با شركت هاي هرمي برخوردار باشد،تاكيد وزارت بازرگاني بر پرداخت‌ها و دریافت‌های مربوط به مشتریان و بازاریابان است كه الزاماً بايد از طریق حساب‌های بانکی در بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی در داخل کشور صورت گیرد و شرکت حق افتتاح و یا تخصیص اعتبار به صورت مجازی و در محیط اینترنت را نخواهد داشت.
تاسيس اين شركت ها علاوه بر كنترل گردش مالي صورت گرفته درآنها، از خروج ارز از كشور جلوگيري مي كند و اين مهمترين پيامد تاسيس اين شركت هاست.اما نكته قابل توجه اين است كه آيا شبكه هاي بازاريابي داخلي توان آن را خواهند داشت تا با غول هاي هرمي جهان مثل گلد كوئيست در كشور به رقابت بپردازند؟
نكته مهم تر اين است كه دولت چگونه مي خواهد نظرمراجع شرعي را در مورد فعاليت هاي بازاريابي شبكه اي رعايت كند. پيش از اين آیت الله مکارم شیرازی ، آیت الله نوری همدانی، آیت الله فاضل لنکرانی ، آیت الله صافی گلپایگانی ، ‌ایت الله تبریزی و آیت الله سیستانی در استفتائات جداگانه ای معاملات ناشی از فعالیت شرکت های هرمی (از جمله گلدکوئیست ، نت ورک مارکتینگ ، وست ویژن ، اینترنشنال کیش ، الماس ، گلدماین) را جایز و مباح ندانستند و فعالیت این شرکت ها را حرام یا بنابر احتیاط واجب حرام و این نوع فعالیت ها را در واقع نوعی کلاهبرداری مرموز برای تصاحب اموال دیگران اعلام کردند .
با وجود مشابهت فعاليت اين شركت ها، دولت چگونه حليت شرعي فعاليت بازاريابي شبكه اي را كسب خواهد كرد؟
کد مطلب: 33603
 
Share/Save/Bookmark
 


کیانا
۱۳۹۴-۰۹-۲۹ ۱۶:۰۳:۰۳
- رازآلود بودن یک نقطه ضعف برای این فعالیتهاست که باید اصلاح شود چون صحه ای بر فعالیت هرمی این شرکتهاست. در این شرکتها برای اینکه فرد تازه معرفی شده بدون هیچ مطالعه ای وارد شده و احتمال تحت تاثیر قرار گرفتن او با سخنان مشاوران و نه الزاما خود معرف (که احتمالا دوست و آشنای شماست) افزایش یابد، اکیدا توصیه میشود که جز اصول کار این است که راجع به کار صحبتی نکنید.
- اصرار اعضا بر اصولی و اخلاقی بودن سود کلانی که از فعالیت و فروش اجناس توسط اعضای سطوح پایین نصیب آنها میشود بسیار سطحی و برخاسته از ساده اندیشی اعضاست. خصوصا با جملاتی نظیر اینکه این حاصل تلاشهای ما در تربیت تیم فعال است و حتی تا جایی پیش می روند که موضوع را با کار معلمین و اساتید مقایسه میکنند. در این خصوص یک پاسخ ساده وجود دارد. یک استاد دروسی محدود را تدریس کرده و در ازای این شغل و مهارت درآمدی کسب میکند ولی هرگز در درآمد دانشجویان خود که پس از اتمام تحصیل وارد بازار کار در همان رشته تخصصی میشوند پورسانت دریافت نمیکند. یا هیچ شرکتی بخاطر اینکه یک نیروی کار ماهر و موثر قبلا توسط استادی تربیت شده به استاد پولی نمی دهد.
- تکلیف سایر مشاغل که به وضوح توسط مبلغان بازاریابی شبکه ای به سنتی بودن یا برای مبالغ کم کار زیاد انجام دادن متهم میشنود تا نشان داده شود که شبکه تنها راه درآمد بالاست و حتی افرادی با درآمد بسیار بالاتر از بالاترین درآمد کارمندی و کارگری کار خود را رها کرده و با جدیت به دنبال این نوع تجارت هستند، چه میشود؟ اکثر آحاد مردم خصوصا در عصر حاضر به دنبال درآمد بیشتر و کار کمتر هستند. این یعنی اگر یک جوان 18 ساله که هنوز وارد بازار کار واقعی نشده می تواند به راحتی درآمدی چشمگیر از طریق بازاریابی شبکه ای داشته باشد قطعا یک خبرنگار، یک بازاریاب سنتی، یک پزشک (مخصوصا متخصص پوست و مشاور تغذیه)، یک دانشجوی نیازمند به پول، یک آرایشگر و... هم میتواند توانایی خود را در این زمینه بیازماید. و اگر این شغل کاملا اصول کارشناسی شده دارد و حتی در کمترین سطح به سود حاصل از خرید شخصی به همراه رضایت از مصرف کالای خریداری شده می انجامد، پس با پلن رشد تصاعدی بازاریابان طولی نمیکشد که بسیاری از نیروهای کار در مشاغل مختلف شغل خود را رها کرده و فقط به کسب درآمد و گسترش زیر مجموعه خود می اندیشند. آینده مشاغل دیگر چه میشود؟ آیا جامعه ما فقط به بازاریاب و شبکه ساز نیاز دارد؟ آیا ارضای حس مهم بودن در جامعه صرفا با جیب پر پول ولی با تلاش برای فروش کرم مرطوب کننده و قهوه سبز به آشنایان ممکن است؟ اگر اینطور بود فرزندان بسیاری از سرمایه داران هم اکنون در بهترین دانشگاهها تحصیل نمیکردند. و اینکه این محصولات را نهایتا نیروی انسانی باید باشد که تولید کند. این درحالیست که به اعتقاد مشاوران و طرفداران بازاریابی شبکه ای هر کاری جز بازاریابی شبکه ای به درآمد کم و بازنشستگی با اندک مزایا در کهنسالی میانجامد. پس بر اساس آموزه های این شرکتها هر کاری بیهوده کاریست و با افتخار به مواردی اشاره می کنند که حرفه اصلی خود را رها کرده و به این شرکتها پیوسته اند. این یعنی به نحوی از اصول بازاریابی شبکه ای کار شروع می شود ولی در نهایت به سمت هرمی شدن پیش میرود چه آگاهانه و چه ناآگاهانه!
صاحب
۱۳۹۴-۰۹-۲۵ ۱۵:۱۹:۱۹
سلام با این تعریفاتی که تو اینترنت میبینم باید خیلی شغل خوبی برا آینده باشه
sam
۱۳۹۴-۰۹-۲۴ ۰۶:۵۰:۳۳
وقتی یه سایت رسمیت نداره، پس مطالبشم رسمیت نداره، اینم در مورد مطلبی بود که شما خودتون گفتید.

خیلی خیلی ببخشید باورتونو همینجوری علکی علکی قبول میکنید!!!!؟؟؟؟

چرا وقتی مرجع تقلیدتون میگه این کار اشکال داره یا هم تجربیاتون تو این زمینه میگن چرته باورتون نمیشه!!!!؟؟؟؟

در ضمن من چک کردم در سایت مجلس چنین مصوبه ای نیست بلکه به اون ایراداتی هم وارد شده که هنوز اصلاح نشده!!!!!!!!!!!!!!

باور غلط خیلی راحت تر از یه باور درست در ذهن آدم رگ و ریشه میگیره
علی مقدم
۱۳۹۴-۰۹-۲۳ ۰۰:۵۴:۰۶
عزیز دل من کاری به سایت ندارم.شما یه پیگیری بکن در مورد قانون نظام صنفی ببین توی چه سالی اصلاح شده و دوباره به تصویب مجلس رسیده،شما متن این قانون رو بخون ،توی ماده ی 87 گفته کسب و کارهای صنفی اینترنتی هم باید پروانه ی کسب بگیرن،حالا تو آیین نامه ی بازاریابی شبکه ای که توسط وزارا صنعت و معدن تدوین و تصویب شده ،بازاریابی شبکه ای رو در حوزه ی فعالیت های صنفی قرار دادن و این قضیه باعث میشه که این کار بره زیر پوشش قانون نظام صنفی و این قانون هم که در مجلس تصویب شدن و اخیرا دقیقا بخاطر گنجاندن بحث نتورک تو قانون نظام صنفی این قانون اصلاح شد.مرسی از سام عزیز که پیگیر هستن و هر بار که اینجا مسئله ای عنوان میشه من خودم پیگر جوابش هستم و این باور من رو چند برابر کرده به نتورک
موفق باشید
sam
۱۳۹۴-۰۹-۲۲ ۱۵:۳۱:۵۱
جناب علی مقدم این مطلبو رو روستتون جناب ابولفضل گفته بودن قبلا که متاسفانه غیر قابل قبوله. چون کار سایت کار ایران هشدار در وحله اول دیدگاه قاونی و شرعی رو بیان نمیکنه، و اینکه این سایت اصلا به دولت تعلق نداره و مال یک فرد خاصه که کلا کارش حمایت از بازاریابی شبکه ای هستنش.
تنها سایت معتبر از نظر ما برای هشدار در زمینه کلاه برداری های اینترنتی سایت پلیس فتاست.
این سایت هیچ رسمیتی در اطلاع رسانی به مردم نداره و مورد مهمتر اینکه شما خودتون این سایت رو در جلساتتون پیشنهاد می کنید که خودتتون رو ساپورت کنید.


هشدار پلیس فتا درباره بازاریابی شبکه ای:

http://www.mehrnews.com/news/2530891/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%8A
علی مقدم
۱۳۹۴-۰۹-۱۷ ۲۳:۵۲:۳۶
سام عزیز ،والا من قانون تصویب شده ی مجلس رو براتون گذاشتم و روی مدرک و منطق استدلال کردم ،حالا شما میای به جای تحقیق در موردش و حتی یکم فکر کردن در موردش فقط حرف خودت رو میزنی،به عبارتی روی هوا حرف میزنی
درسته هنوز یه کمبودهایی هست توی نتورک ایران اونم به خاطر نوپا بودنشه و هر روز داره بهتر میشه .
خداروشکر که خیلی از آدمها منطقی تصمیم میگیرن،روی دلیل و مدرک نه روی حرف عده ای
.اگه منم اومدم اینجا و متنی گذاشتم فقط بخاطر اطلاع رسانی هم وطن های عزیزم بود
وقتتون بخیر
مریم
۱۳۹۴-۰۹-۱۶ ۲۳:۰۲:۴۷
من فکر میکنم لازمه یک مقدار مطالعاتتون رو در این زمینه گسترش بدید به جای صرفا نظریه پردازی. شما از نتورک های دنیا چقدر میدونید. آیا شرکت های اوون یا اموی یا سایر شرکتهای بازاریابی شبکه ای در دنیا که با مجوز کشورهاشون کار میکنند انقدر آسیب زدن به کشورهاشون؟ آیا از برند سازی ملی چیزی میدونین و افق نتورک رو درک میکنید که منجر به صرفا خرید برندهای شکل گرفته ی قدرتمند و رفع نیازهای شخصی افراد خواهد شد. کتاب موج سوم الوین تافلر رو میتونید مطالعه بفرمایید. پدر پولدار پدر بی پول آقای رابرت کیوساکی و جمله ی مشهور آقای بیل گیتس که میگن اگر همین الان همه ی سرمایه م رو از دست بدم بازاریابی شبکه ای کار خواهم کرد. بله در مورد نحوه ی استفاده ازین سیستم کاری ممکنه خطایی صورت بگیره اما بسیار کوته فکرانه ست اگر این قدر سطحی به یک صنعت جهانی که الان یک رشته ی دانشگاهی در بسیاری از کشورهای دنیاست و در سیستم آموزشی فنی و حرفه ای ما هم در حال تدریسه نگاه بشه. ما عادت کردیم به لجن پراکنی
علیرضا
۱۳۹۴-۰۹-۱۶ ۰۰:۵۹:۵۱
سلام فقط میخوام تجربیاتمو در اختیارتون بذارم منو پسر عموم نزدیک دو سال مثل سگ کار کردیم هیچی به هیچی اره پول میده ولی در حد کار بیرون.تورو خدا اینقد رویا بافی نکنید هر کی میره تو این شرکت ها میگه من تا فلان موقع ی مثلا سانتافه زیر پامه این کارو میکنم اون کارو میکنم.....جز اینکه مسخره عام و خاص بشین هیچی گیرتون نمیاد اخر سرم به خاطر رویا بافی های الکی افسردگی میگیرید......تو رو خدا مسعولین جلو این شرکت ها رو بگیرن نذارین با احساسات جوونا بازی بشه
علیرضا
۱۳۹۴-۰۹-۱۵ ۱۵:۲۰:۵۲
تاعده ای ادم ساده درجامعه نباشه این شرکتها موفق نمیشن
علیرضا
۱۳۹۴-۰۹-۱۵ ۱۵:۱۵:۰۲
ادمهای ساده میرن دنبال این
شرکتها.عاقبتشم سرخوردگی است
sam
۱۳۹۴-۰۹-۱۵ ۱۰:۲۳:۱۶
من به این نتیجه رسیدم که شما بازاریابای شبکه ای نه تنها دلیل و استدلالی برای حرفای خودتون ندارید، بلکه حرف های ما مخافان تیز که علاوه بر منطقی بودن حرف های مراجع تقلید آن ها را نیز تایید می کند. شما فقط و فقط خوتان رو گول می زنید و گرنه درک چنین مطلب ساده ای واقعا هوش زیادی نمی خواهد

اگر واقعا برای حرف های خود دلیل و مدرک منطقی و دینی دارید، من از تماتم مخالفان و موافقان دعوت میکنم که با هم به طور دوستانه ( که هر چند در کامنت های قبلی دلایل بنده وجود دارند که شما ها زیر بار نمی روید، حتی برای بعضی سوالات نیز پاخی نداشتید) با هم به گفت و گو بپردازیم.
سیامک
۱۳۹۴-۰۹-۱۳ ۱۴:۲۳:۰۴
سیاست بازاریابان شبکه ای . فروش جنس های گمنام و بی طرفدار با تبلیغات پورسانت و درصد سود هست به عموم جامعه که تنها نفری که از این کار سود میبره نفر اول شرکت هست و تا زیر مجموعه هست برای خریداران(خرید زورکی محصولات خود خواسته )سودی نصیبشان میشود والاغیر باید خودتان(جنس تعریف شده مدیر) بخرید و.... موفق باشید
علی مقدم
۱۳۹۴-۰۹-۱۲ ۱۳:۵۱:۰۴
سلام
تقریبا اکثر نظرات رو خوندم و به این نتیجه رسیدم که باید یکم اطلاعات دراختیار دوستان قرار بدم
بعضی از دوستان میگن که هیچ قانونی تو مجلس در رابطه با بازاریابی شبکه ای تصویب نشده و چون مقام معظم رهبری شرعی بودن این کار رو منوط به تصویب قانون در مجلس دانستند پس پورسانت دریافتی حرام است.
حرف این عزیزان کاملا درسته و هیچ قانونی به اسم بازاریابی شبکه ای تصویب نشده همانطور که هیچ قانونی به اسم کار سوپرپر مارکت ها یا طلا فروش ها یا نانوایی ها یا پارچه فروشها یا فروشگاههای پوشاک ویا خیلی مشاغل دیگه تو مجلس تصویب نشده ،اما چطور فعالیت این گروهها قانونیه؟درسته به این خاطر اینکه همه ی این مشاغل صنف مربوط به خودشون رو دارن ولازم نیست برای تک تکشون قانونی نوشته و تصویب بشه بلکه یه قانون کلی تحت عنوان قانون نظام صنفی در سال 1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.این قانون در تاریخ 12/6/1392 تحت عنوان قانون اصلاح قانون نظام صنفی در 96 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
طبق ماده 87 این قانون فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی مستلزم اخذ پروانه ی کسب از اتحادیه مربوطه است،در همین راستا آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی مشتمل بر 29 ماده و 13 تبصره توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارت خانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در یکصدمین جلسه ی هیئت عالی نظارت تایید و در تاریخ 14/4/1394 به تصویب وزیر صنعت معدن وتجارت رسید.
طبق بند ب ماده 1 و همچنین ماده 6 این آیین نامه فعالیت بازاریابی شبکه ای در زمره فعالیت های صنفی قرار می گیرد

این کاملا روشن میکنه که بازاریابی شبکه ای کاملا قانونیه و یه فعالیت صنفیه و در مجلس دارای قانون تصویب شده .
منبع این اطلاعات سایت ایران هشدار
با تشکر از دوستانی که به محض مشاهده آماده ی انتقاد هستند
محمد
۱۳۹۴-۰۹-۱۰ ۱۵:۴۰:۲۰
دراین نوع شرکتها شما بازاریاب نیستی بلکه شما یک خریدار ثابت برای شرکت هستی.که حتی حق انتخاب هم نداری چون دامنه کالاها محدوده.سودشماهم تخفیفی هست که به شما میدهند
نتورکرجدید
۱۳۹۴-۰۹-۱۰ ۰۸:۴۷:۰۲
خورشیدی دگربارطلوع کردومعجزه حیات به کالبدمرده بخشید.
دوستان عزیزی که وارد حرفه نتورک مارکتینگ شدند، خیلی مشتاق به برقراری ارتباط باشما هستم وتمایل دارم متقابلا انرزی های مثبت خودرا که باعث جوشش محبت ورعفت وعطوفت درانسان میشود به یکدیگر انتقال دهیم.

چون محوریت این حرفه بر روابط انسانی وعاطفی بسیاربالا دربرابر انسانها ومخصوصا مشتریان استوار است تا حس امنیت روانی در او ابتدا نسبت به ما وسپس نسبت به محصولات معطوف گردد،
این احساسات وانرزی های مثبت بسیارمهم واساس کارمی باشد.

وبااعلام نهایت احترام و ارادت نسبت به دوستان مخالف که همانا دراین جامعه ابتدا عزیزان وخواهران وبرادران ماهستند وچه بسا روزی دست دوستی بینمان رخ دهد.

وچه بساشایدروزی ازمشتریان گرامی خودمان شوند.
من به شخصه نظم این هست که متاسفانه چون درجامعه ما آموزش های خانوادگی واجتماعی به مقوله مهرورزی وعطوفت کمتر پرداخته شده است.
این نعمت زیبای الهی که همانا دردرون همه ما نهادینه است کمرنگ وکمرنگ ترشده، لذا جهت موفقیت درحرفه فروشنگی که پایه آن برقراری ارتباط سالم و امن است وقتی در مباحث آموزشی دردوره ها به آن پرداخته میشود. ازآن به عنوان شستشوی مغزی یاد میشود.
زیرا بسیارمتفاوت تر از آن است که ما عمری درجامعه خود دیده ودریافته ایم.

بیایید همه باهم مهربان باشیم.

مهربانی.مهربانی.مهربانی، سرلوحه زندگانی.

آرزوی موفقیت وشادکامی برای تمام عزیزان.