میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۳۸
 
 
چهارجوابی
گرگم و گله می‌برم
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: در حال حاضر به ازای هر ساعت نوزده مورد ...

نقطه‌چین زیر را پر کنید.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: در حال حاضر به ازای هر ساعت نوزده مورد ... در کشور رخ می‌دهد.
الف) اختلاف
ب) اختلاس
ج) طلاق
د) هر سه گزینه فوق 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: در حادثه اخیر قطار همان داستان قدیمی چوپان ... اتفاق افتاده است.
گزینه صحیح را جای نقطه‌چین بگذارید.
الف) گرگم و گله می‌برم
ب) من نبودم دستم بود. تقصیر آستینم بود.
ج) خاله‌بازی
د) چوپان دروغگو 

یک عضو شورای شهر: روز پنجشنبه و جمعه ترافيكي را تجربه كردم كه تا امروز در تهران نديده بودم و اين موضوع بايد بررسي شود كه چه اتفاقي افتاده كه چنين بار ترافيكي در برخي از مناطق تهران به خصوص مناطق شمالي شهر رخ داده است.
ما از این انشا نتیجه می‌گیریم که ...
الف) وقتی موضوع ترافیک بررسی می‌شود که یک عضو شورای شهر در ترافیک گیر بیفتد.
ب) خانه این عضو شورای شهر طبق معمول در شمال شهر تهران است.
ج) اعضای شورا فقط مشکلات شهروندان را حل می‌کنند و دغدغه‌های شخصی را در کارشان دخالت نمی‌دهند.
د) ما کوچک‌تر از آنیم که بخواهیم نتیجه بگیریم.

کد مطلب: 97816
 
Share/Save/Bookmark