میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جهان خبر
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۲:۱۳
 
 
پليس آلمان تظاهرات مردمي را سركوب كرد
سياست هاي نادرست اقتصادي دولتمردان‌ آلمان در حالي به بحران اقتصادي اين كشور دامن زده است كه پليس آلمان به سركوب مخالفان به سياست هاي دولت پرداخت.
بحران اقصادي و ناكارآمدي دولت شرايطي بحراني را بر اجتماع آلمان حاكم ساخته است بگونه‌اي كه اين كشور به صحنه تظاهرات ضد دولتي مبدل شده است. تظاهرکنندگان كه به سياست هاي دولت معترض بودند با گازهاي اشک آور و آب پاش پليس مواجه و تعدادي از آنها نيز بازداشت شدند.در ماههاي اخير مردم آلمان بارها در اعتراض به عملكرد اقتصادي و سياسي دولت تظاهرات كرده اند كه از جانب پليس سركوب و صدها نفر بازداشت شده اند.پليس آلمان درحالي تظاهرات مردمي را سركوب مي كند كه سران آلمان براي سرپوش نهادن بر اين مسائل به جوسازي و دخالت در امور ساير كشور ها مي پردازند.
کد مطلب: 18895
 
Share/Save/Bookmark