میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۱۵
 
 
همسایه‌ها یاری کنید تا ایشان شهرداری کنند
شهردار تهران: به محض اینکه اعضای هیات مدیره بانک شهر کامل شود، مدیرعامل جدید تعیین خواهد...

شهردار تهران: به محض اینکه اعضای هیات مدیره بانک شهر کامل شود، مدیرعامل جدید تعیین خواهد شد، اما در حال حاضر مدیرعامل فعلی با قدرت به کار خود ادامه می‌دهد.
ما از این انشا نتیجه می‌گیریم که ...
الف) مدیرعامل بانک شهر با قدرت فعالیت می‌کند اما باید برکنارش کنند.
ب) کار مدیرعامل بانک شهر تمام است و باید شب عیدی دنبال یک شغل دیگر باشد.
ج) شفاف‌سازی حق ماست مگر اینکه پای مدیرعاملی بانک شهر وسط باشد.
د) هر سه گزینه فوق صحیح است. 

شعر زیر از کدام شاعر معاصر است؟
برج باغ‌ها و
اجازه ساخت و ساز در باغ شهرهای پایتخت
ما این قطار را متوقف کرده‌ایم
اما خط ترمز آن
مدتی است ادامه دارد
تا متوقف شود
الف) سهراب سپهری
ب) قیصر امین‌پور
ج) فروغ فرخزاد
د) برادر پیروز حناچی - شهردار تهران - 

ایضا شهردار تهران: موضوع مترو حاکمیتی است و باید همه در پشتیبانی آن تلاش کنند و نباید فشار آن فقط بر روی شهرداری تهران باشد.
اظهارنظر فوق یادآور کدام یک از گزینه‌های زیر است؟
الف) خرج که از کیسه میهمان بود
حاتم طایی شدن آسان بود
ب) همسایه‌ها یاری کنید
تا بنده شهرداری کنم
ج) قرض که رسید به صدتومن هر شب بزن مرغ و پلو
د) هیچکدام

کد مطلب: 108347
 
Share/Save/Bookmark