میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۱۷
 
 
نگاهی‭ ‬به‭ ‬کرونا‭ ‬و‭ ‬دوگانه‭ ‬اهمیت‭ ‬حفظ‭ ‬جان‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬اقتصاد‭ ‬
همزیستی‭ ‬هوشمندانه‭ ‬یا‭ ‬اجرای‭ ‬قرنطینه؟
همزیستی‭ ‬هوشمندانه‭ ‬یا‭ ‬اجرای‭ ‬قرنطینه؟
 

‬اين‭ ‬روزها‭ ‬اقتصاد‭ ‬ايران‭ ‬فشار‭ ‬دوگانه‭ ‬تحريم‭ ‬و‭ ‬تبعات‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬را‭ ‬تجربه‭ ‬مي‌كند‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬درحالي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬معيشت‭ ‬و‭ ‬سلامت‭ ‬جامعه‭ ‬روبروي‭ ‬هم‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬
در‭ ‬اين‭ ‬ميان‭ ‬اين‭ ‬سوال‭ ‬مطرح‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬كداميك‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬اولويت‭ ‬بيشتري‭ ‬دارد؟‭ ‬و‭ ‬آيا‭ ‬مي‭ ‬توان‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬يكديگر‭ ‬حركت‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬جريان‭ ‬داشته‭ ‬باشد؟
از‭ ‬زماني‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اواخر‭ ‬ژانويه‭ ‬شيوع‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬در‭ ‬چين‭ ‬اوج‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬كشورهاي‭ ‬اروپايي‭ ‬و‭ ‬خاورميانه‭ ‬سرايت‭ ‬كرد،‭ ‬بازارهاي‭ ‬مالي‭ ‬جهاني‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬دچار‭ ‬تحولات‭ ‬گسترده‭ ‬اي‭ ‬شد‭. ‬ايران‭ ‬نيز‭ ‬مانند‭ ‬ساير‭ ‬كشورها‭ ‬متأثر‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬تحولات‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬خود‭ ‬گرفتاري‭ ‬هاي‭ ‬اقتصادي‭ ‬و‭ ‬معيشتي‭ ‬براي‭ ‬مردم‭ ‬توليد‭ ‬كرده‭ ‬است‭. ‬
در‭ ‬اين‭ ‬شرايط‭ ‬اعضاي‭ ‬ستاد‭ ‬ملي‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬كرونا‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬رئيس‭ ‬جمهوري‭ ‬در‭ ‬جلسه‭ ‬اخير‭ ‬خود‭ ‬تصميمات‭ ‬تازه‌اي‭ ‬براي‭ ‬مهار‭ ‬بحران‭ ‬كرونا‭ ‬گرفتند‭. ‬
طبق‭ ‬مصوبات‭ ‬مهم‭ ‬اين‭ ‬جلسه،‭ ‬فعاليت‌هاي‭ ‬كم‭ ‬ريسك‭ ‬از‭ ‬۲۳‭ ‬فروردين‭ ‬با‭ ‬رعايت‭ ‬پروتكل‭ ‬وزارت‭ ‬بهداشت،‭ ‬درمان‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬پزشكي‭ ‬در‭ ‬استان‌ها‭ ‬مي‌تواند‭ ‬آغاز‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬فعاليت‭ ‬ادارات‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬تاريخ‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬صورت‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬دو‭ ‬سوم‭ ‬از‭ ‬ساعت‭ ‬۷‭ ‬صبح‭ ‬تا‭ ‬۱۴‭ ‬سركار‭ ‬حاضر‭ ‬مي‌شوند‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬سوم‭ ‬از‭ ‬كاركنان‭ ‬مجاز‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬سر‭ ‬كار‭ ‬نروند‭. ‬فعاليت‌هاي‭ ‬آموزشي‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬استثناي‭ ‬مقطع‭ ‬آموزش‭ ‬تكميلي‭ ‬تا‭ ‬۳۰‭ ‬فروردين‭ ‬تعطيل‭ ‬باشد‭. ‬
به‭ ‬گفته‭ ‬رييس‭ ‬جمهوري‭ ‬بازگشايي‭ ‬فعاليت‌ها‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬پلكاني‭ ‬و‭ ‬تدريجي‭ ‬هدف‭ ‬تصميمات‭ ‬دولت‭ ‬است‭. ‬
البته‭ ‬اين‭ ‬تصميمات‭ ‬دولت‭ ‬،‭ ‬با‭ ‬انتقاداتي‭ ‬در‭ ‬فضاي‭ ‬رسانه‌اي‭ ‬و‭ ‬شبكه‌هاي‭ ‬اجتماعي‭ ‬همراه‭ ‬است‭.‬
نكته‭ ‬مهم‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬بين‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬كرونا‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬اقتصادهاي‭ ‬قدرتمند‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬چالش‌هاي‭ ‬جدي‭ ‬مواجه‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬ايران‭ ‬بايد‭ ‬بتواند‭ ‬در‭ ‬سالي‭ ‬كه‭ ‬جهش‭ ‬توليد‭ ‬اعلام‭ ‬شده‭ ‬هم‭ ‬بر‭ ‬كرونا‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬تحريم‭ ‬فائق‭ ‬آيد‭.‬
‭ ‬اقتصاد‭ ‬دانان‭ ‬چه‭ ‬مي‭ ‬گويند؟
كارشناسان‭ ‬اقتصادي،‭ ‬معتقدند‭ ‬ريسك‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭(‬Covid‭ ‬۱۹‭) ‬به‭ ‬حدي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مي‭ ‬توان‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬آغازي‭ ‬بر‭ ‬وقوع‭ ‬يك‭ ‬ركود‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬جهاني‭ ‬دانست‭.‬
به‭ ‬گفته‭ ‬اين‭ ‬گروه،‭ ‬ميزان‭ ‬اثرگذاري‭ ‬شيوع‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬بر‭ ‬اقتصادهاي‭ ‬مختلف‭ ‬يكسان‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬شيوع‭ ‬اين‭ ‬ويروس‭ ‬مي‭ ‬تواند‭ ‬بر‭ ‬اقتصادهاي‭ ‬متكي‭ ‬بر‭ ‬درآمد‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬گردشگري‭ ‬تأثير‭ ‬قابل‭ ‬ملاحظه‭ ‬اي‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬
از‭ ‬سوي‭ ‬ديگر‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬آنكه‭ ‬انتشار‭ ‬كرونا‭ ‬در‭ ‬چين،‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬اولين‭ ‬اقدامات‭ ‬محدود‭ ‬كننده‭ ‬اقتصادي‭ ‬شده‭ ‬بانك‭ ‬توسعه‭ ‬آسيايي‭ ‬برآورد‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬رشد‭ ‬اقتصادي‭ ‬چين‭ ‬از‭ ‬رقم‭ ‬شش‭ ‬درصد‭ ‬به‭ ‬۴‭.‬۵‭ ‬درصد‭ ‬كاهش‭ ‬خواهد‭ ‬يافت‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬امر‭ ‬به‭ ‬معني‭ ‬كاهش‭ ‬تقاضاي‭ ‬كل‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬نتيجه‭ ‬كاهش‭ ‬تقاضا‭ ‬و‭ ‬كاهش‭ ‬رشد‭ ‬اقتصاد‭ ‬جهان‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬كاهش‭ ‬تقاضا‭ ‬براي‭ ‬نهاده‌هاي‭ ‬توليد،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬نفت‭ ‬خام‭ ‬و‭ ‬فلزات‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬توليد‭ ‬كنندگان‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬فلزات‭ ‬نيز‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬كشورهايي‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬سايرين،‭ ‬زيان‭ ‬بيشتري‭ ‬را‭ ‬متحمل‭ ‬مي‭ ‬شوند‭. ‬كارشناسان‭ ‬مي‭ ‬گويند‭: ‬از‭ ‬جمله‭ ‬اثرات‭ ‬جهاني‭ ‬شيوع‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭ ‬افزايش‭ ‬بيكاري‭ ‬در‭ ‬جهان،‭ ‬تحميل‭ ‬شوكهاي‭ ‬سنگين‭ ‬به‭ ‬اقتصاد‭ ‬دنيا،‌لطمه‭ ‬سنگين‭ ‬به‭ ‬تجارت‭ ‬خارجي‭ ‬چين‭ ‬و‭ ‬اكثر‭ ‬كشورهاي‭ ‬درگير‭ ‬كرونا،‭ ‬احتمال‭ ‬بسته‌شدن‭ ‬درهاي‭ ‬دنيا‭ ‬به‌روي‭ ‬تجارت‭ ‬خارجي‭ ‬و‭ ...‬
در‭ ‬اين‭ ‬ميان‭ ‬شيوع‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬نيز‭ ‬تاثير‭ ‬بسياري‭ ‬بر‭ ‬اقتصاد‭ ‬داخلي‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬خواهد‭ ‬داشت؛‌‭ ‬اين‭ ‬درحالي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬باور‭ ‬كارشناسان‭ ‬اقتصادي‭ ‬در‭ ‬ايران،‭ ‬داستان‭ ‬كمي‭ ‬پيچيده‌تر‭ ‬است،‭ ‬زيرا‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬آسيب‌هاي‭ ‬اقتصاد‭ ‬جهاني،‭ ‬اقتصاد‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬وابستگي‭ ‬به‭ ‬نفت،‭ ‬تحريم‌هاي‭ ‬بين‌المللي،‭ ‬رشد‭ ‬منفي‭ ‬اقتصاد،‭ ‬تورم‭ ‬بالا‭ ‬و‭ ... ‬آسيب‌هاي‭ ‬بيشتري‭ ‬را‭ ‬خواهد‭ ‬ديد‭. ‬در‭ ‬گزارشي‭ ‬كه‭ ‬مركز‭ ‬پژوهش‭ ‬هاي‭ ‬مجلس‭ ‬منتشر‭ ‬كرده‭ ‬آمده‭ ‬است‭: ‬اقتصاد‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬با‭ ‬معضل‭ ‬كرونا‭ ‬مواجه‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬متغير‌هاي‭ ‬اقتصاد‭ ‬كلان‭ ‬وضعيت‭ ‬مناسبي‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬نمي‌دادند‭. ‬براساس‭ ‬اعلام‭ ‬مركز‭ ‬آمار‭ ‬ايران‭ ‬رشد‭ ‬اقتصادي‭ ‬در‭ ‬۹‭ ‬ماهه‭ ‬نخست‭ ‬سال‭ ‬۱۳۹۸،‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬منفي‭ ‬۷‭.‬۶‭ ‬درصد‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬اقتصادي‭ ‬بدون‭ ‬نفت‭ ‬نيز‭ ‬تقريباً‭ ‬صفر‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬همچنين،‭ ‬نرخ‭ ‬تورم‭ ‬نقطه‭ ‬به‭ ‬نقطه‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬پايان‭ ‬بهمن‭ ‬ماه‭ ‬۲۵‭ ‬درصد‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬سوي‭ ‬ديگر‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬منابع‭ ‬در‭ ‬تنگنا‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬كسري‭ ‬بودجه‭ ‬دولت‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬معضلات‭ ‬مهم‭ ‬اقتصاد‭ ‬ايران‭ ‬براي‭ ‬سال‭ ‬۱۳۹۹‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬چنين‭ ‬شرايطي،‭ ‬هزينه‌هاي‭ ‬تحميل‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬اپيدمي‭ ‬كرونا‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬كاهش‭ ‬توليد‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬آن،‭ ‬مي‌تواند‭ ‬اقتصاد‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تورم‌هاي‭ ‬بالاتر‭ ‬و‭ ‬رشد‌هاي‭ ‬اقتصادي‭ ‬پايين‌تر‭ ‬مواجه‭ ‬سازد‭. ‬از‭ ‬بين‭ ‬رفتن‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬مشاغل‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬كاهش‭ ‬شديد‭ ‬درآمد‭ ‬در‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬بخش‌ها‭ ‬باعث‭ ‬كاهش‭ ‬رشد‭ ‬اقتصادي‭ ‬مي‌شود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬ديگر،‭ ‬برخي‭ ‬مشاغل‭ ‬ديگر‭ ‬مانند‭ ‬توليدات‭ ‬مواد‭ ‬بهداشتي‭ ‬و…‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬بازه‭ ‬زماني‭ ‬رشد‭ ‬بالايي‭ ‬خواهند‭ ‬داشت‭. ‬اقتصاددانان‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬باور‭ ‬هستند‭ ‬اگر‭ ‬سريعتر‭ ‬واكسني‭ ‬براي‭ ‬كرونا‭ ‬يافت‭ ‬شود،‭ ‬افتها‭ ‬كمتر‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬اقتصاد‭ ‬سريعتر‭ ‬به‭ ‬روال‭ ‬عادي‭ ‬بازمي‌گردد،‭ ‬اما‭ ‬تا‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬هرگونه‭ ‬سياستي‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬كنترل‭ ‬شيوع‭ ‬كرونا‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬گذاشته‭ ‬مي‌شود‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬همزمان‭ ‬به‭ ‬بررسي‭ ‬آثار‭ ‬اقتصادي‭ ‬آن‭ ‬نيز‭ ‬پرداخته‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬هرگونه‭ ‬سياست‭ ‬حمايتي‭ ‬از‭ ‬كسب‌وكارها‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬كه‭ ‬صورت‭ ‬مي‌گيرد،‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬همزمان‭ ‬به‭ ‬كنترل‭ ‬شيوع‭ ‬كرونا‭ ‬نيز‭ ‬كمك‭ ‬كند‭.‬
به‭ ‬عقيده‭ ‬اقتصاددان‭ ‬ها‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬محدويت‭ ‬منابع،‭ ‬دولت‭ ‬بايد‭ ‬سياست‌هاي‭ ‬حمايتي‭ ‬بهينه‭ ‬اتخاذ‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬اجراي‭ ‬سياست‌هاي‭ ‬حمايتي‭ ‬كور‭ (‬نظير‭ ‬تخصيص‭ ‬ارز‭ ‬ترجيحي‭ ‬به‭ ‬برخي‭ ‬كالاها‭) ‬اجتناب‭ ‬كند‭.‬

‭ ‬مخالفت‭ ‬با‭ ‬عادي‭ ‬سازي‭ ‬
در‭ ‬اين‭ ‬ميان‭ ‬بسياري‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬باورند‭ ‬كه‭ ‬نمي‭ ‬توان‭ ‬شرايط‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬عادي‭ ‬اداره‭ ‬و‭ ‬تصور‭ ‬كرده‭. ‬نقوي‭ ‬حسيني‭ ‬نماينده‭ ‬ورامين‭ ‬در‭ ‬مجلس‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬باره‭ ‬گفت‭: ‬عادي‭ ‬سازي‭ ‬موضوع‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬خدمت‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬نيست‭ ‬خسارات‭ ‬جبران‭ ‬ناپذيري‭ ‬در‭ ‬پي‭ ‬دارد‭.‬
وي‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬برگزاري‭ ‬جلسات‭ ‬علني‭ ‬مجلس‭ ‬افزود‭: ‬وقتي‭ ‬زيارت‭ ‬اماكن‭ ‬مقدسه،‭ ‬مدارس‭ ‬و‭ ‬مسابقات‭ ‬ورزشي‭ ‬تعطيل‭ ‬مي‌شود،‭ ‬تشييع‭ ‬جنازه‭ ‬و‭ ‬مراسم‭ ‬ختم‭ ‬ممنوع‭ ‬مي‌شود‭ ‬تشكيل‭ ‬جلسه‭ ‬۲۰۰‭ ‬نفره‭ ‬به‭ ‬معني‭ ‬سردرگم‭ ‬كردن‭ ‬مردم‭ ‬است‭. ‬يحيي‭ ‬كمالي‭ ‬پور‭ ‬نايب‭ ‬رييس‭ ‬كميسيون‭ ‬حقوقي‭ ‬و‭ ‬قضايي‭ ‬مجلس‭ ‬نيز‭ ‬با‭ ‬بيان‭ ‬اينكه‭ ‬اين‭ ‬وضعيتي‭ ‬كه‭ ‬امروز‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬مشاهده‭ ‬مي‌كنيم‭ ‬قرنطينه‌ها‭ ‬و‭ ‬زحمات‭ ‬اين‭ ‬مدت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬باد‭ ‬مي‌دهد؛‭ ‬تاكيد‭ ‬كرد‭: ‬ازدحام‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬خيابان‌ها‭ ‬و‭ ‬شهرها‭ ‬زنگ‭ ‬خطري‭ ‬اساسي‭ ‬براي‭ ‬كشور‭ ‬است‭.‬
وي‭ ‬تصريح‭ ‬كرد‭: ‬قبل‭ ‬از‭ ‬اينكه‭ ‬به‭ ‬دوران‭ ‬پساكرونا‭ ‬فكر‭ ‬كنيم‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬دوران‭ ‬فعلي‭ ‬فكر‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬خروج‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬راهكار‭ ‬اساسي‭ ‬پيدا‭ ‬كنيم؛‭ ‬از‭ ‬رييس‭ ‬جمهور‭ ‬و‭ ‬ستاد‭ ‬ملي‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬كرونا‭ ‬مي‌خواهيم‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬اساسي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬خصوص‭ ‬فكر‭ ‬كنند؛‭ ‬خيابان‌ها‭ ‬مملو‭ ‬از‭ ‬جمعيت‭ ‬است،‭ ‬فاصله‌هاي‭ ‬اجتماعي‭ ‬رعايت‭ ‬نمي‌شود؛‭ ‬كارمندان‭ ‬چه‭ ‬ناقل‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬غير‭ ‬ناقل‭ ‬به‭ ‬محل‭ ‬كار‭ ‬مي‌روند،‭ ‬احساس‭ ‬خطر‭ ‬من‭ ‬بيشتر‭ ‬براي‭ ‬شرايط‭ ‬كنوني‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬شرايط‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬كرونا‭.‬
آيت‭ ‬الله‭ ‬مكارم‭ ‬شيرازي‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬مراجع‭ ‬عظام‭ ‬تقليد‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬سهل‭ ‬انگاري‭ ‬و‭ ‬ابتلاي‭ ‬ديگران‭ ‬به‭ ‬كرونا‭ ‬تاكيد‭ ‬كرد‭ : ‬فردي‭ ‬كه‭ ‬مي‌داند‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬تجمعات‭ ‬و‭ ‬مكان‌هاي‭ ‬شلوغ‭ ‬احتمال‭ ‬خطر‭ ‬جاني‭ ‬دارد‭ ‬بايد‭ ‬از‭ ‬رفتن‭ ‬اجتناب‭ ‬كند‭ ‬وگرنه‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬شرعي‭ ‬مديون‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬احكام‭ ‬هم‭ ‬داريم‭ ‬اگر‭ ‬وضو‭ ‬براي‭ ‬ما‭ ‬خطر‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬خطر‭ ‬يقيني‭ ‬هم‭ ‬نباشد،‭ ‬بلكه‭ ‬احتمال‭ ‬دهيم‭ ‬ضرر‭ ‬دارد‭ ‬يا‭ ‬غسل‭ ‬كردن‭ ‬احتمال‭ ‬خطر‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬گرفتن‭ ‬وضو‭ ‬و‭ ‬غسل‭ ‬كردن‭ ‬نه‌تنها‭ ‬واجب‭ ‬نيست،‭ ‬بلكه‭ ‬حرام‭ ‬مي‌شود‭.‬

‭ ‬وظيفه‭ ‬مردم‭ ‬
بايد‭ ‬بدانيم‭ ‬هر‭ ‬جنگي‭ ‬هزينه‌اي‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬جنگ‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬ويروس‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬قانون‭ ‬مستثني‭ ‬نيست،‭ ‬بخصوص‭ ‬كه‭ ‬دشمن‭ ‬هم‭ ‬نامرئي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬راه‭ ‬مذاكره‭ ‬اي‭ ‬هم‭ ‬نمي‭ ‬شناسد‭. ‬شايد‭ ‬بتوان‭ ‬گفت،‭ ‬وقوع‭ ‬كرونا‭ ‬چيزي‭ ‬شبيه‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬طوفان‭ ‬عظيم‭ ‬يا‭ ‬يك‭ ‬زلزله‭ ‬بزرگ‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬ما‭ ‬واقع‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬ترديدي‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬شرايط‭ ‬اقتصادي‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬وضعيت‭ ‬خوبي‭ ‬قرار‭ ‬ندارد‭. ‬منابع‭ ‬تامين‭ ‬مالي‭ ‬در‭ ‬شرايط‭ ‬طبيعي‭ ‬هم‭ ‬كفاف‭ ‬نياز‌هاي‭ ‬‏اقتصادي‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬نمي‌داد،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬نقطه‭ ‬عملكرد‭ ‬چگونه‭ ‬بايد‭ ‬باشد؟‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬قطع،‭ ‬‏مردم‭ ‬بار‌ها‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬بزنگاهي‭ ‬تا‭ ‬حد‭ ‬ممكن‭ ‬نقش‭ ‬حمايتي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬مشكلات‭ ‬داشته‌اند،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬شرايط‭ ‬جز‭ ‬آنكه‭ ‬منتظر‭ ‬‏تصميم‭ ‬منسجم،‭ ‬شفاف‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬بدون‭ ‬اعوجاج‭ ‬نهاد‌هاي‭ ‬تصميم‌ساز‭ ‬باشند‭ ‬چه‭ ‬كاري‭ ‬از‭ ‬دست‌شان‭ ‬برمي‌آيد؟‭ ‬اگر‭ ‬دولت‭ ‬‏همچنان‭ ‬محدوديت‌هايي‭ ‬را‭ ‬قائل‭ ‬شده‭ ‬اما‭ ‬ادارات‭ ‬دولتي‭ ‬و‭ ‬كسب‭ ‬و‭ ‬كار‌ها‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬پايان‭ ‬يافتن‭ ‬زمان‭ ‬مذكور‭ ‬كار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬حد‭ ‬زيادي‭ ‬آغاز‭ ‬كردند‭ ‬چه‭ ‬پيش‭ ‬مي‭ ‬آيد‭ ‬و‭ ‬قطعاً‭ ‬هم‭ ‬براي‭ ‬كرونا‭ ‬فرقي‭ ‬نمي‌كند‭ ‬يك‭ ‬كارمند‭ ‬۸‭ ‬ساعت‭ ‬سر‭ ‬كار‭ ‬باشد‭ ‬يا‭ ‬۴‭ ‬ساعت‭! ‬
مردم‭ ‬مي‭ ‬دانند‭ ‬كه‭ ‬موفقيت‭ ‬اجراي‭ ‬كامل‭ ‬پروتكلهاي‭ ‬بهداشتي‭ ‬نيازمند‭ ‬پشتوانه‭ ‬هاي‭ ‬اقتصادي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬تحقق‭ ‬اهداف‭ ‬اقتصادي‭ ‬در‭ ‬گرو‭ ‬شهرونداني‭ ‬سالم‭ ‬است‭.‬

‭ ‬راهكارهاي‭ ‬اقتصادي‭ ‬پيش‭ ‬روي‭ ‬دولت‭ ‬
‭ ‬مسلم‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬دولتمردان‭ ‬ما‭ ‬نمي‭ ‬توانند‭ ‬مانند‭ ‬ترامپ‭ ‬خيلي‭ ‬راحت‭ ‬منتظر‭ ‬مرگ‭ ‬هزاران‭ ‬نفر‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬باشند‭ ‬تا‭ ‬چرخ‌هاي‭ ‬اقتصادي‭ ‬همچنان‭ ‬بچرخد،‭ ‬بنابراين‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬ميان‭ ‬دولت‭ ‬چه‭ ‬بايد‭ ‬كند؟‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬ديگر‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬شرايط‭ ‬بايد‭ ‬تكليف‭ ‬مردم‭ ‬‏به‭ ‬لحاظ‭ ‬قانوني‭ ‬نيز‭ ‬مشخص‭ ‬باشد‭ ‬تا‭ ‬بتوانند‭ ‬به‭ ‬مسئوليت‭ ‬اجتماعي‭ ‬خود‭ ‬عمل‭ ‬كنند‭ ‬
مصطفي‭ ‬حسان‭ ‬كارشناس‭ ‬مديريت‭ ‬مالي‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬راهكارهاي‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬مشكلات‭ ‬اقتصادي‭ ‬معتقد‭ ‬است‭: ‬آنچه‭ ‬سياستگذار‭ ‬انجام‭ ‬مي‌دهد‭ ‬بايد‭ ‬ناظر‭ ‬بر‭ ‬دو‭ ‬سطح‭ ‬جلوگيري‭ ‬از‭ ‬كاهش‭ ‬بيشتر‭ ‬توليد‭ ‬كل‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬مدت‭ ‬و‭ ‬بلندمدت‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬جبران‭ ‬رفاه‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬رفته‭ ‬در‭ ‬كوتاه‭ ‬مدت‭ ‬باشد‭. ‬
وي‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬سطح‭ ‬تقاضاي‭ ‬كلان،‭ ‬سياست‌گذار‭ ‬بايد‭ ‬از‭ ‬سياست‌هاي‭ ‬انقباضي‭ ‬دوري‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬تحريك‭ ‬تقاضا‭ ‬بزند‭. ‬براي‭ ‬تحريك‭ ‬تقاضا‭ ‬مي‌توان‭ ‬به‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ظرفيت‭ ‬ايجاد‭ ‬بدهي‭ ‬دولت‭ ‬مثل‭ ‬انتشار‭ ‬اوراق‭ ‬كه‭ ‬حتي‭ ‬مي‌توانند‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬اوراق‭ ‬تأمين‭ ‬مالي‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬نرخ‭ ‬بازدهي‭ ‬پايين‌تر‭ ‬منتشر‭ ‬شوند‭ ‬روي‭ ‬آورد‭ ‬كه‭ ‬البته‭ ‬نيازمند‭ ‬سرمايه‭ ‬اجتماعي‭ ‬دولت‭ ‬است‭. ‬اين‭ ‬مدرس‭ ‬دانشگاه‭ ‬تصريح‭ ‬كرد‭: ‬تعجيل‭ ‬در‭ ‬انجام‭ ‬برخي‭ ‬هزينه‌هاي‭ ‬دولت‭ ‬مانند‭ ‬پرداخت‭ ‬مطالبات‭ ‬برخي‭ ‬گروه‌هاي‭ ‬طلبكار‭ ‬از‭ ‬دولت‭ ‬با‭ ‬انتشار‭ ‬اسناد‭ ‬خزانه‭ ‬در‭ ‬چارچوب‭ ‬قانون‭ ‬بودجه،‭ ‬يا‭ ‬اصلاحيه‭ ‬براي‭ ‬آن،‭ ‬اتخاذ‭ ‬سياست‌هاي‭ ‬تسهيل‌كننده‭ ‬سرمايه‌گذاري‭ ‬مانند‭ ‬كاهش‭ ‬موقت‭ ‬نرخ‭ ‬بهره‭ ‬و‭ ‬تسهيل‭ ‬جهت‭ ‬بازپرداخت‭ ‬بدهي‌هاي‭ ‬بانكي‭ ‬از‭ ‬ديگر‭ ‬راهكارهاي‭ ‬برون‭ ‬رفت‭ ‬از‭ ‬مشكلات‭ ‬اقتصادي‭ ‬است‭. ‬حسان‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬كاهش‭ ‬نرخ‭ ‬ماليات‭ ‬در‭ ‬برخي‭ ‬حوزه‌ها‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬فرصت‭ ‬جهت‭ ‬بازپرداخت‭ ‬بدهي‭ ‬مالياتي،‭ ‬اعطاي‭ ‬تسهيلات‭ ‬خرد‭ ‬و‭ ‬بسته‌هاي‭ ‬حمايتي‭ ‬به‭ ‬خانواده‌هاي‭ ‬آسيب‭ ‬پذير،‭ ‬شناسايي‭ ‬مشاغل‭ ‬آسيب‭ ‬پذير‭ ‬و‭ ‬جبران‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬نياز‭ ‬شاغلان‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬حوزه‌ها‭ ‬نيز‭ ‬بايد‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬بگيرد‭.‬

‭ ‬شرايط‭ ‬خاص‭ ‬،‭ ‬تصميمات‭ ‬خاص‭ ‬
بايد‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬شرايط‭ ‬خاص‭ ‬،‭ ‬تصميمات‭ ‬خاص‭ ‬را‭ ‬مي‭ ‬طلبد‭. ‬دولت‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬تعطيلات‭ ‬نوروزي‭ ‬كوشيد‭ ‬با‭ ‬تدبير‭ ‬فاصله‭ ‬گذاري‭ ‬اجتماعي‭ ‬و‭ ‬دعوت‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬ماندن‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬سرعت‭ ‬انتشار‭ ‬اين‭ ‬ويروس‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬كندتر‭ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬آمارها‭ ‬از‭ ‬موفقيت‭ ‬نسبي‭ ‬اين‭ ‬طرح‭ ‬خبر‭ ‬مي‌دهد‭.‬اما‭ ‬اگر‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬ابتدا‭ ‬از‭ ‬سفرهاي‭ ‬نوروزي‭ ‬جلوگيري‭ ‬مي‌كرد،‭ ‬قطعاً‭ ‬تأثير‭ ‬مثبت‭ ‬اين‭ ‬تصميم‭ ‬آشكارتر‭ ‬مي‌شد‭.‬
اما‭ ‬اكنون‭ ‬واقعيت‭ ‬تازه‭ ‬دغدغه‭ ‬معيشتي‭ ‬در‭ ‬تصميم‭ ‬گيري‭ ‬دولت‭ ‬ايفاي‭ ‬نقش‭ ‬مي‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬شرايط‭ ‬موجود‭ ‬تامين‭ ‬حداقل‭ ‬نيازهاي‭ ‬مردم‭ ‬،حداكثر‭ ‬درآمدهاي‭ ‬داخلي‭ ‬و‭ ‬خارجي‭ ‬را‭ ‬مي‌طلبد‭ ‬كه‭ ‬دستان‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬حوزه‭ ‬بسته‭ ‬است‭.‬
از‭ ‬اين‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬مي‭ ‬رسد‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬اتخاذ‭ ‬تمهيداتي‭ ‬حفظ‭ ‬سلامت‭ ‬مردم‭ ‬تا‭ ‬حد‭ ‬امكان‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬معيشت‭ ‬آن‌ها‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬موازي‭ ‬پيش‭ ‬رود‭ ‬كه‭ ‬البته‭ ‬امري‭ ‬دشوار‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬شرمندگي‭ ‬مسئولان‭ ‬گرهي‭ ‬از‭ ‬كار‭ ‬مردم‭ ‬نمي‭ ‬گشايد‭. ‬
مردمي‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬اجراي‭ ‬پروتكل‌هاي‭ ‬بهداشتي‭ ‬و‭ ‬حذف‭ ‬رفت‭ ‬وآمدها‭ ‬و‭ ‬ارتباطات‭ ‬اجتماعي‭ ‬غيرضرور‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مسير‭ ‬گام‭ ‬بر‭ ‬مي‭ ‬دارند،‭ ‬انتظار‭ ‬دارند‭ ‬ادامه‭ ‬ريخت‭ ‬و‭ ‬پاش‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬دستگاه‭ ‬هاي‭ ‬دولتي‭ ‬و‭ ‬ميان‭ ‬مسئولان‭ ‬،‭ ‬سفرها‭ ‬هاي‭ ‬خارجي‭ ‬آنها،‭ ‬هزينه‭ ‬هاي‭ ‬غير‭ ‬ضرور‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬دولتمردان‭ ‬و‭ ‬حقوق‭ ‬هاي‭ ‬آنچناني‭ ‬آنها‭ ‬و‭ ‬زندگي‭ ‬اشرافي‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬آنچه‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬نحوي‭ ‬هزينه‭ ‬كرد‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬شرايط‭ ‬اضطراي‭ ‬كشور‭ ‬ضرورتي‭ ‬ندارد‭ ‬حذف‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬هزينه‭ ‬ها‭ ‬صرف‭ ‬معيشت‭ ‬مردمي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬شرايط‭ ‬راه‭ ‬به‭ ‬جايي‭ ‬ندارند‭ ‬شود‭. ‬در‭ ‬اين‭ ‬شرايط‭ ‬شايد‭ ‬دولت‭ ‬تا‭ ‬حدودي‭ ‬بتواند‭ ‬كمكهايي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬ارائه‭ ‬دهد‭.‬

نویسنده: کتایون مافی

کد مطلب: 113261
 
Share/Save/Bookmark