تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۲۰:۵۱
 
 
ملت پناه ارتش.. ارتش برای ملت...
 
ملت پناه ارتش
ارتش برای ملت
تا بانگ آشنایی
برخاست نای ملت
بگرفت ارتش ما
در دست لوای ملت
برخاسته بانگ شادی
از غمسرای ملت
دل بشنود ز هر سو
اینک نوای ملت
از آن کران شنیدیم
ارتش برادر ماست
مقام ملت ما
با جان برابر ماست
زير لوای اسلام
همکار و یاور ماست
کد مطلب: 71671
 
Share/Save/Bookmark