میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی فرهنگ گزارش
تاریخ انتشار : شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۵۸
 
 
اهل ‌بيت (علیهم السلام)
آن که دل شاد است درجشن سرور اهل بیت ...

آن که دل شاد است درجشن سرور اهل بیت
تا ابد دل شاد می ماند بیاد اهل بیت
هر که روز را شب کند با نام و یاد اهل بیت
خانه عطراگین شود از عطر و بوی اهل بیت

آن كه در عالم كند خدمت براي اهل بيت
مي شود در روز محشر خاك كوي اهل بيت
آن كه در عالم دهد خيرات بهر اهل بيت
مي شود او دردو عالم ريزه خوار اهل بيت

آن كه در عالم نويسد در رثاي اهل بيت
نامه اعمال او باشد به دست اهل بيت
آن كه درعالم كند افغان براي اهل بيت
مي شود در روز محشرهم نشين اهل بيت

آن كه از روز ازل باشد به ياد اهل بيت
مي شود او سر بلند نزد رئوف اهل بيت
آن كه درعالم زند بر سينه بهر اهل بيت
مي رود با دست پر نزد كريم اهل بيت

تا توان دارم بکوشم در لوای اهل بیت
جان نا قابل فدای آن صفای اهل بیت
هر كه گيرد يك قدم«سيرنگ» بهر اهل بيت
ضامن او مي شود زهرا(س) مام اهل بيت

نویسنده: سیرنگ احمدزاده

کد مطلب: 115917
 
Share/Save/Bookmark