میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۰۶
 
 
آنچه پنهان شد
نشست امنيتي ساليانه مونيخ در حالي برگزار شد كه يكي از محورهاي اصلي آن را بررسي روند تحولات سوريه تشكيل مي‌داد...

نشست امنيتي ساليانه مونيخ در حالي برگزار شد كه يكي از محورهاي اصلي آن را بررسي روند تحولات سوريه تشكيل مي‌داد. اين مذاكرات در نهايت با توافق بر سر آتش‌بس طي يك هفته آينده برگزار شد كه يك نكته مهم در وراي آن مشاهده مي‌شود و آن نوع رفتارهاي كشورهاي غربي در قبال تحولات سوريه است.
اولا مهمترين تحرك كشورهاي غربي را در ايجاد فضاي رسانه‌اي براي پنهان سازي دستاوردهاي ارتش سوريه و مقاومت در مبارزه با تروريسم مي‌توان مشاهده كرد. در هفته‌هاي اخير ارتش سوريه، مقاومت منطقه و روسيه دستاوردهاي بسياري در پاكسازي مناطق مختلف از گروه‌هاي تروريستي داشته‌اند كه آزاد سازي مناطق استراتژيك حلب نمودي از آن است. نكته قابل توجه آنكه كشورهاي غربي براي اهميت‌زدايي از نقش ارتش سوريه و مقاومت در مبارزه با تروريسم محور تحركات خود را بر عمليات‌هاي روسيه در سوريه آن هم از زاويه منفي قرار داد.
طراحي غرب چنان بوده تا از يك سو از جايگاه ارتش سوريه و مقاومت در برقراري امنيت جهاني بكاهد و از سوي ديگر با ايجاد فضاي منفي عليه روسيه، افكار عمومي جهان را عليه مسكو تحريك نمايد. به عبارتي غرب همزمان به دنبال خدشه دار ساختن جايگاه ارتش سوريه، مقاومت منطقه و روسيه نزد افكار عمومي جهان بوده است. ثانيا غرب چنان القا مي‌سازد كه در صف اول مبارزه با تروريسم قرار دارد و سوريه يكي از اين محورها است چنانكه در كنار برخي تحركات ديپلماتيك در حاشيه نشست مونيخ، نشست‌هايي همچون نشست ائتلاف مبارزه با تروريسم و نيز نشست وزراي دفاع ناتو برگزار شد. نكته مهم آن است كه غرب اين حقيقت را پنهان ساخته كه ايجاد‌كننده و تقويت‌كننده تروريسم خود غرب بوده كه نتيجه آن ويراني منطقه و گسترش تروريسم در سراسر جهان بوده است.
نمود عيني اين رفتار را در تحركات غرب در نشست مونيخ براي پايان كامل عمليات ارتش سوريه و نيز بمباران بيمارستان‌هاي حلب مي‌توان مشاهده كرد. نكته مهم آنكه غرب با تمام هوچي‌گري‌ها و جنگ رواني عليه روسيه و متحدانش در نهايت نتوانست زياده‌خواهي خود مبني بر سرنگوني نظام سوريه و نيز توقف عمليات ارتش سوريه را اجرايي سازد چنانكه نتيجه نشست مونيخ عدم پرداختن به حذف نظام سوريه و نيز برقراري آتش‌بس و البته استثنا بودن عمليات عليه تروريست‌ها در اين آتش‌بس، بوده است.
بر اين اساس مي‌توان گفت كه ايستادگي سوريه و متحدانش در برابر زياده‌خواهي غرب در نهايت مانع از آن شد تا نشست مونيخ به نشستي عليه سوريه مبدل گردد هر چند كه روند تحولات نشان مي‌دهد كشورهاي غربي همچنان بر رفتارهاي نادرست گذشته خود عليه دمشق اصرار دارد كه تحركات سعودي مبني بر اقدام نظامي عليه سوريه را در اين چارچوب مي‌توان ارزيابي كرد.

کد مطلب: 95099
, مولف : قاسم غفوري
 
Share/Save/Bookmark