داخلی گوناگون خبر
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ تير ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۵۱
 
 
اهداف انقلاب مصر محقق نشده است
أهداف سويف*
مي توان گفت كه انقلاب مصردر حالتي ازركود قراردارد. به اعتقاد من انقلاب يك حادثه نيست بلكه يك فرايند مستمر است و اين فرايند بايد به جلو برود. من پيش بيني مي كنم ميدان التحرير درقاهره و سوئز و اسكندريه و خيابان هاي مصر بارديگر شاهد حضور گسترده مصري ها خواهد بود.
زماني كه مخالفان ميدان التحرير را پس از پيروزي ترك كردند اشتباه بزرگي را دچار شدند آنها بايد درخيابان ها مي ماندند تا خود انقلابي ها ،ارتش را براي تشكيل دولت جديد تحت فشار قرار دهند .واقعيت اين است كه ما رهبري نداشتيم كه به نام مخالفان با ارتش سخن بگويد و نيزدولتي در اختيار ما نبود تا بتواند قدرت را در دست بگيرد واين يكي اززيبايي‌هاي انقلا ب مابودكه واقعي و مسالمت آميز بود!
انقلاب با شوراي عالي نيروهاي مسلح به عنوان جانشين رئيس جمهور پايان يافت. مشكلي هم وجود ندارد چراكه انقلابي ها با ارتش برسريك موضوع و آن هم جلوگيري ازرياست جمهوري جمال مبارك به توافق رسيدند.و اين موضوعي بود كه انقلاب آنرا محقق كرد. واكنون جمال مبارك در زندان در انتظار محاكمه است .
قراربود ارتش از مردم حمايت كند و اهداف انقلاب را اجرايي نمايداما واقعيت اين است كه منافع ارتش در ادامه ساختار قديمي با ايجاد يكسري اصلاحات سطحي است. چراكه شوراي عالي نظامي تلاش كرد در ابتدا تا دولت احمد شفيق را كه از سوي مبارك تعيين شده بود ابقا كند و پس از آنكه با مخالفت انقلابي ها مواجه شد ، عصام شرف را معرفي كرد كه حتي نمي تواند يك كارمند دفتر نخست وزيري را تغيير دهد.
هدف انقلاب در شرافت انساني بود كه رسيدن به آن نيازمند تغييردر ساختار وزارت كشور ودستگاههاي امنيتي است كه مدت زمان طولاني مردم مصررا به خواري كشانده است.دستگاه امنيتي كه مي بايست منحل مي شد اكنون با مخالفان و تظاهركنندگان درگير مي شود و پليس همچنان به سركوب مردم ادامه مي دهد .
نيروهاي امنيتي نيز بارديگر در خيابان ها مستقر شدندونيزنيم ميليون نفر از نيروهاي شبه نظامي گردن كلفت كه هنوز حقوق خود را از وزارت كشور مي گيرند به مردم حمله مي كنند.جاي ترديدي نيست كه آنها حقوق خود را از نظام سابق مي گيرند.
ارتش نيروهاي امنيتي را كه هزاران تن از مردم را كشتند محاكمه نمي كند اما دهها هزار جوان مخالف را به دادگاههاي نظامي مي فرستد.
به هرحال هزاران خانواده تا كنون براي اين انقلاب بهاي سنگيني دادند و معنا ي آن اين است كه ما بايد براي پيشبرد اهداف انقلاب تلاش كنيم .
*نويسنده مصري
منبع : گاردين
کد مطلب: 67414
 
Share/Save/Bookmark