میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۳:۵۵
 
 
چهارجوابی
بازیکن دس، مربی رقص، حالا برعکس
نقطه‌چین زیر را با یک گزینه "نامناسب" پر کنید. یک نماینده مجلس: تاسیسات فردو به ...

نقطه‌چین زیر را با یک گزینه "نامناسب" پر کنید.
یک نماینده مجلس: تاسیسات فردو به ... تبدیل شده است.
الف) تالار عروسی
ب) شهربازی
ج) آسیاب استکباری
د) زمین فوتبال 

حقوق نمایندگان کاملا معمولی است. حداکثر حقوق نمایندگان ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.
منظور از واژه "معمولی" در عبارت فوق کدام یک از گزینه‌های زیر است؟
الف) همینی که هست
ب) دارندگی و برازندگی
ج) آب باریکه دارم شاه نداره
د) الهی بمیرم 

جراید: مديرعامل يك تيم ليگ برتري در ميهماني که مناسبت آن هم نامعلوم بوده و گفته می‌شود خودش ميزبانی آن را برعهده داشته است ، تعدادي از بازيكنان تيمش را دعوت كرده و در ميان آنها به رفتار و حركات ناشايست و خلاف شان یک مدیر پرداخته و حرکات موزون کرده است.
خبر فوق یادآور کدام شعر شیوای پارسی است؟
الف) رقصی چنین میانه میدانم آرزوست.
ب) تو که با عشوه‌گری / سود بسیار می‌بری / چرا نمی‌رقصی؟
ج) بازیکن دس، مربی رقص، حالا برعکس
د) همه چی آرومه / من چقدر خوشحالم

کد مطلب: 97844
 
Share/Save/Bookmark