میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جامعه خبر
۵۳۳
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۹ دی ۱۳۸۸ ساعت ۰۶:۳۳
 
 
ابهام مردم از قانوني شدن بازاريابي شبكه اي در ايران فعاليت شركت هاي هرمي خوب يا بد؟
آيا واقعا فعاليت شركت هاي هرمي در كشور قانوني شده است؟
به دنبال گزارش يكي از روزنامه ها درباره قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي در كشور، اين خبر به سرعت در جامعه انعكاس پيدا كرد، به گونه اي كه وزارت اطلاعات مجبور شد تا نسبت به اين گزارش حساسيت نشان داده و با اعلام موضع، نسبت به سوءبرداشتهاي ناشي از اين گزارش واكنش نشان دهد.پس از انتشار اين اطلاعيه، در توضيحاتي كه يكي از مسئولان بازرگاني دادند البته اعلام داشتند كه آن دسته از شركت هاي هرمي غير قانوني كه بتوانند ضوابط تعيين شده را رعايت كنند مي توانند به صورت قانوني فعاليت كنند.اين توضيح بر اين نكته تاكيد دارد كه بر خلاف نظر وزارت اطلاعات،امكان فعاليت قانوني شركت هاي هرمي وجود دارد.
شايد هيچ كس نباشد كه براي يك بار هم كه شده پيه گلدكوئيستي ها يا همان شركت هاي هرمي به تنش نخورده باشد. تقريبا همه مردم يا يك بار توسط دوستان و آشنايان در جلسات اين شركت ها به اصطلاح" پرزنت" شده اند،يا آنكه دعوت به همكاري شده اند.
آن دسته از مردمي هم كه به طور مستقيم با افرادي كه در شركت هاي هرمي فعالند ارتباط نداشته اند،به واسطه تبليغات منفي اي كه پيرامون اين شركت ها به راه افتاد، كاملا نسبت به اين شركت ها، آشنايي دارند. اين تبليغات منفي پيرامون شركت هاي هرمي كه مشهورترين آنها شركت گلدكوئيست است، در چند سال اخير آنقدر شدت داشته است كه بلافاصله با شنيدن خبر قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي، ذهن ها به سوي تبعات منفي تبليغ شده از سوي دستگاه هاي دولتي و رسانه هاي جمعي رفته است.پرسش اين است:اگر واقعا آن گونه كه مسئولان وزارت اطلاعات،بانك مركزي و نمايندگان مجلس مي گويند شركت هاي هرمي موجب مالباختن 95 درصد اعضا مي شود،اگر در شبكه هاي هرمي،بزه هاي اجتماعي رخ مي دهد،اگربه واسطه فعاليت اين شركت ها اقتصاد كشور آسيب مي بيند،پس چگونه دولت مي خواهد با شبكه هاي بازاريابي جايگزين،اينگونه فعاليت ها را قانوني كند؟
وزارت اطلاعات كه وظيفه برخورد با فعاليت شركت هاي هرمي را بر عهده دارد، در بيانيه اي كه صادر كرده است تاكيد دارد كه فعاليت شبكه هاي بازاريابي با شركت هاي هرمي تفاوت دارد.اما به نظر مي رسد شباهت هاي زيادي ميان شبكه بازاريابي با شركت هاي هرمي وجود دارد كه امكان وقوع مالباختگي اعضا را در حالت قانوني هم كم نمي كند.در اين مورد البته بايد منتظر توضيحات بيشتر مسئولان بود اما طبق اطلاعات منتشره درباره نحوه فعاليت قانوني شبكه هاي بازاريابي، مسلم است كه در آينده شاهد كساني خواهيم بود كه با اميدهاي بسياري وارد اين شبكه ها شده اند اما دست از پا درازتر واپس كشيده اند.
در شركت هاي هرمي رشد شبكه‌ها در طول زمان با افزايش تعداد مشتريان، كند و كندتر مي‌شود. يك شبكه دودويي در لايه بيستم به بيش از يك ميليون عضو و در لايه سي و سوم به بيش از 8 ميليارد عضو جديد نياز دارد! در نتيجه دير يا زود زماني مي‌رسد كه ديگر نمي‌توان در زمان معقول براي شركت مشتري پيدا كرد. اينجاست كه درصد بسيار بالايي از اعضاي اين شبكه ضرر مي‌كنند. اين در حالي است كه شركت و تنها درصد كمي از مشترياني كه زودتر وارد شبكه شده‌اند، به سودي بسيار رسيده‌اند. در چنين حالتي دولت چگونه مي تواند در مقابل هزاران فردي كه با وعده پورسانت هاي عالي وارد شبكه خواهند شد،لااقل سود حداقلي آنها را تا حدي تضمين كند؟
نبايد فراموش كنيم كه شركتي كه در هر مرحله بيش از 90 درصد مشتريانش در انتظار سود هستند، اگر يك ميليون عضو داشته باشد 900 هزار نفر آنها در انتظار سود هستند و اين انتظار در صورتي به پايان مي‌رسد كه تعداد كل مشتريان 10 ميليون نفر شود و در اين حالت تعداد كساني كه در انتظار سود هستند به 9 ميليون نفر رسيده است! يعني تعداد اين افراد 10 برابر شده است. اين روند دير يا زود متوقف خواهد شد و واضح است كه هر چه زمان توقف، ديرتر باشد، تعداد ضرركرده‌ها بيشتر خواهد بود.در واقع احتمال به سود رسيدن اعضا در اينگونه شركت ها بسيار بسيار ضعيف است،بنابراين در صورت قانوني بودن شبكه هاي بازاريابي،همه نارضايتي هاي ناشي از مالباختگي و بر باد رفتن آرزوهاي واهي،متوجه مراجع قانوني خواهد شد كه از اين فعاليت ها حمايت كرده اند.
البته قابل درك است كه دولت سعي دارد تا ولع عجيب جامعه را براي كارهاي بازاريابي شبكه اي به سوي راه هاي كم خطر تر هدايت كند،اما آيا واقعا دولت مي تواند تبعات ناشي از قانوني شدن فعاليت هاي شبكه اي را كنترل كند؟
شرکت های هرمی به صورت گسترده از سال 1379 با شرکت گلد کوئیست به ايران پا گذاشتند. سود حاصل از فعاليت در بازار ايران آنقدر براي شركت گلد كوئيست چشمگير بود كه بازار بكر ايران را مورد توجه ديگر شركت هاي هرمي قرار داد. جوان بودن جامعه ايراني، روياهاي انباشته شده و پاسخ داده نشده جوانان درباره زندگي مصرفي بهتر و البته بيكاري بخش هايي از جامعه جوان، ايران را به بازاري درخشان براي فعاليت شركت هاي هرمي بدل كرده است و آنها همه تلاش خود را براي استفاده از اين بازار بكر به كار گرفتند. به گونه اي كه گفته مي شود بيش از 300 شركت هرمي در كشور در حال فعاليت است.
حاصل فعاليت اين شركت ها در كشور، هزاران مالباخته اي بود كه به سوداي سود كلان و افسانه اي به عضويت شبكه هاي هرمي درآمده بودند و پس از اندكي ، براي دريافت اصل سرمايه خود راهي دادگاه ها شده بودند. برخي از اين مالباختگان افرادي بودند كه براي رونق بخشيدن به تجارت موهوم خود حتي شغل ثابت خود را رها كرده بودند و پس از مدتي نه تنها به هيچ سودي دست نيافتند، بلكه به لشكر بيكاران كشور هم افزوده شده بودند. بر هم خوردن روابط خانوادگي همسران، ايجاد تنش بين والدين و فرزندان، سرقت، كت كاري و ضرب و جرح و حتي بدتر از آن، قتل از جمله عوارضي بود كه گريبانگير برخي از به دام افتادگان اين شركت ها به آن دچار شدند.
اين در حالي بود كه فعاليت اين گونه شركت ها موجب خارج شدن مبالغ متنابهي ارز از كشور شده است. كسي از ميزان دقيق ارزي كه از سوي اين شركت ها از كشور خارج شده است اطلاعي ندارد، اما بدون شك ميزان اين مبالغ به حدي بوده است كه به توجه به گسترش فعاليت شركت هاي هرمي، وظيفه برخورد با آنها به عهده وزارت اطلاعات گذاشته شد.
دولت، با توجه به مسائل پيش آمده فعاليت در اين شركت ها را ممنوع اعلام كرد، اما آرزوهاي انباشته شده جوانان براي زندگي مصرفي بهتر بيشتر از آن بود كه بتوان در برابر تبليغات و آگاهي رساني رسانه ها،از پيوستنشان به شركت هاي هرمي جلوگيري كرد. در اين ميان حتي چند شركت ايراني هم به قافله هرمي ها پيوستند تا از اين بازار طرفي بربندند.
ادامه حيات شركت هاي هرمي با وجود سخت گيري هاي صورت گرفته توسط دولت و وزارت اطلاعات، اين پيام روشن را براي مسئولين در بر داشت كه به دلايل اجتماعي،نمي توان ريشه فعاليت شركت هاي هرمي را خشكاند. قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي حاوي همين نكته است كه دولت تصميم گرفته است تا به جاي برخورد صرف با شركت هاي هرمي، به جايگزين هايي براي هدايت پتانسيل هاي نهفته در جوانان كه جذب شركت هاي اجتماعي مي شوند، بپردازند.
بر اساس مصوبه اي كه به موجب آن فعاليت شبكه هاي هرمي قانوني مي شود پرداخت پورسانت‌ها و پاداش‌ها به مشتریان و بازاریابان فقط در قبال فروش و ارائه محصولات امکان‌پذیر است و پرداخت هرگونه وجه یا محصولی با ارزش دیگر به مشتریان و بازاریابان و یا تعهد آن که در طرح تجاری شرکت (که قبلا به تصویب کمیته نظارت رسیده) پیش‌بینی نشده باشد، ممنوع است.
بر اساس اين مصوبه میزان پرداخت پاداش و یا پورسانت، تعداد سطوح دریافت‌کننده و محدودیت‌های آن باید ضمن درج در طرح تجاری، کاملاً شفاف و قابل سنجش باشد.
وزارت بازرگاني براي جلوگيري از سوءاستفاده هاي معمول در شركت هاي هرمي اعلام كرده است كه قیمت محصولات ارائه‌شده نباید بیش از محصول مشابه در بازار باشد و در مواردی که مشابهی وجود ندارد تابع سایر قوانین و مقررات خواهد بود.
اين مصوبه تاكيد دارد كه گسترش شبکه انسانی و صرفاً جذب توزیع‌کنندگان کالا و پول‌گردانی و ارائه محصولات موهومی، خرید و فروش جایگاه در نمودار درختی و یا محصولاتی که تولید آنها محتمل باشد، ممنوع است.
نكته مهمي كه امكان دارد به واسطه آن فعاليت در بازاريابي شبكه اي از جذابيت بيشتري براي جوانان در مقايسه با شركت هاي هرمي برخوردار باشد،تاكيد وزارت بازرگاني بر پرداخت‌ها و دریافت‌های مربوط به مشتریان و بازاریابان است كه الزاماً بايد از طریق حساب‌های بانکی در بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی در داخل کشور صورت گیرد و شرکت حق افتتاح و یا تخصیص اعتبار به صورت مجازی و در محیط اینترنت را نخواهد داشت.
تاسيس اين شركت ها علاوه بر كنترل گردش مالي صورت گرفته درآنها، از خروج ارز از كشور جلوگيري مي كند و اين مهمترين پيامد تاسيس اين شركت هاست.اما نكته قابل توجه اين است كه آيا شبكه هاي بازاريابي داخلي توان آن را خواهند داشت تا با غول هاي هرمي جهان مثل گلد كوئيست در كشور به رقابت بپردازند؟
نكته مهم تر اين است كه دولت چگونه مي خواهد نظرمراجع شرعي را در مورد فعاليت هاي بازاريابي شبكه اي رعايت كند. پيش از اين آیت الله مکارم شیرازی ، آیت الله نوری همدانی، آیت الله فاضل لنکرانی ، آیت الله صافی گلپایگانی ، ‌ایت الله تبریزی و آیت الله سیستانی در استفتائات جداگانه ای معاملات ناشی از فعالیت شرکت های هرمی (از جمله گلدکوئیست ، نت ورک مارکتینگ ، وست ویژن ، اینترنشنال کیش ، الماس ، گلدماین) را جایز و مباح ندانستند و فعالیت این شرکت ها را حرام یا بنابر احتیاط واجب حرام و این نوع فعالیت ها را در واقع نوعی کلاهبرداری مرموز برای تصاحب اموال دیگران اعلام کردند .
با وجود مشابهت فعاليت اين شركت ها، دولت چگونه حليت شرعي فعاليت بازاريابي شبكه اي را كسب خواهد كرد؟
کد مطلب: 33603
 
Share/Save/Bookmark
 


نتورکرجدید
۱۳۹۴-۰۹-۰۹ ۰۴:۰۸:۰۵
سلام خدمت همه دوستان. چه موافق نتورک وچه مخالف نتورک.
دوستان من یه سوال دارم.
مگردر ایران یا دنیا فقط ما چندنفرموافق ومخالف نتورک هستیم؟
من همه نظرات رو خوندم.ازسرشب پای سیستم هستم.
و واقعا ازخوندن صحبت ها، چه منفی وچه مثبت سودبردم ومطلب یادگرفتم.حتی یادداشت برداشتم
من هم به تازگی به این کار دعوت شدم.
وبا چیزهایی که به عینه دیدم نوددرصد نظرم این هست که این کار کار درستی هست.
مخصوصا صحبت های mlm , ابوالفضل و سام و آن دوستانی که معلمین رومثال زده بودند توجهم رو جلب کرد.
من خودم 15 ساله باعنوان زن سرپرست خانواربایک بچه معصوم وارد جامعه ای شدم که درآن هم باید عفتم رو حفظ کنم و هم شکم بچه ام را سیرنمایم.
من حسابداربودم. متصدی کامپیوتربودم. فروشنده بودم .مربی رباتیک بودم.
وحتی معلم هم بوده ام. والبته برای معلمی دریک مدرسه غیرانتفاعی دوسال دوره دیده ام.

دوستان من هم زحمت کارهارو میدونم.
هیچ کاری وهیچ کاری وهیچ کاری که قرار باشه ازش نون درآورد آسون نیست.
من به شخصه برای نظرات سازنده تمام دوستان احترام قائل هستم.
ولی نظرم بیشتر اینه که باهم بیشتراز این بحث نکنیم.
هرکسی عقل وشعورودرک و استنباطی داره.
چرا باهم بجنگیم؟
هرکسی کاری که به صلاح میدونه انجام بده.این بهتر نیست؟
حالا گیرم عده ای مخالف باشند یاموافق.
رود راه خودش را خواهد رفت.
باآرزوی شادکامی ولحظاتی آرام برای تمام دوستان.
سعید
۱۳۹۴-۰۹-۰۸ ۱۳:۵۹:۳۳
پنبه ریز خیلیم عالییه یه کمپانی سی سالس
ابراهیم
۱۳۹۴-۰۹-۰۸ ۰۰:۱۰:۲۳
سلام
خانم ساناز اینکه شما می گید عطر بو می داد یا نمی داد مهم نیست. مشکل شرکت شماست اما یه شرکت دیگه اکثر محصولاتش عالیه قیمتشم 1000 تا 2000ت گرونتره. اونم چون شما به اقوامو دوستانت کار رو معرفی میکنی اونا هم برای سود بیشتر ماهی حدود 300 هزار تومن خرید می کنند. پس مشکل شرکت شما همین الان توسط یه شرکت واقعی دیگه که الان داره کار میکنه، حل شد. جوان امروزی استدلال می خواد. لطفا یه متخصص بیاد نظر علمی رو در رابطه با نتورک بگه نه اینکه دوستان نظر شخصیشونو بیان کنن، بگن حرومه یا بدرد نمیخوره یا الکیه ... لطفا بی اساس و احساسی نظر ندید.
در رابطه با حرام بودن من به دفتر آیت اله سیستانی زنگ زدم کارشناس گفتن رفتن به این نوع کار چون کالا دادوستد میشه و شما در مقابل پول، کالا میگیری و از طرفی ضرری نیست مشکل نداره اما احتیاط کنید. اینم از مشکل حرام بودن که برخی از دوستان تو اینجا و سایت های مختلف سپر قرار دادن. الیته جدای از مسئله شرعی دوستان بیان علمی و تئوری بررسی کنند. بیاید نتورک رو تو ایران علمی بررسی کنید لطفا. بااستدلال و محکم بگید خوبه یا بده به این دلایل....
۱۳۹۴-۰۹-۰۷ ۲۱:۱۲:۰۰
سلام،نت ورک هنوز در فرهنگ ایرانی جایی باز نکرده،شاید صد سال دیگه ،دوم،شرط مجوز دادن به این شرکتها حمایت از تولیدات داخلی بوده و هست نه محصولات خارجی،سه،هرچیزی که قانونی است الزاما شرعی نیست،اما هر چیز شرعی الزاما قانونی است،چهار،هدف تمام،تولید د کنندگان از تولیدات چیست؟آری نیاز جامعه،خوب وقتی مثلا من به عنوان نیازم احتیاجی به فلان محصول ندارم باید چه کار کنم؟
ساناز
۱۳۹۴-۰۹-۰۶ ۰۶:۵۴:۱۸
من كالا هاي بادروانو رو تست كردم .تعريفي نيست كالاهاي زير 10 تومنشم حدود 2سا 3 هزار تومن گرونتره . وبقيه به نسبت بيشتر .نكته ديگه اي كه هست اينه كه جنس به اندازه وفور نيس .يعني تا مياد زوذ تموم ميشه تا مياي بگيري چند روز طول ميكشه . آيا اين هدف يه شركتيه كه شعارش دادن جنس خوب به مردمه ؟پس چرا تا مياي بخري تموم ميشه ؟ميدوني چرا چون حرص بزنن زياد بخرن حتي فروشنده نميتونه بخره چه برسه به مشتري .ما جوراباي بادرانو پوشيدم آقا اينقدر دوختش مسخره بود كه من يه جفتشو پوشيدم مامانم با تاسف به من نگاه كرد .فقط نميدم بوي عطر ميداد خير سرش .اين جوراب 7800 بعد جوراب نانوي آلماني مارك كريويتز هم 8000 تومن ؟ .خلاصه عطرشو به بابام زدم اولش گفت بابا جون چرا بو نداره بعد كه دوتا پيس بهش زدم گفت آهان مثه اينكه يه بوايي داره مياد گفتم آره بابا جون مارك خوبيه . رفتم تو اتاقم برگشتم بابام ديگه بو عطر نميداد حالا خالم خودش عطر بازه ها ميره تستراي عطراي 600 هزار تومني رو ميگيره 70 تومن 75 ميلم هست تا يه هفته من ميرم تو اتاقم بوي عطرم هست .لاكشو بگم در لاكو كه باز كردم ديدم چقدر شله؟ زدم والا به خدا بلا به خدا عين لاكاي ارزون مترو بود ولي 2 برابر 6 تومن .رژلبم كه گياهي بود دوستم زد به لبش انگار يه چيزي خورده لبش غذايي شده .در اين حد ملو بود .حالا رنگاي تيره ترشو نديدم . ولي گفت زود باش رژتو درآر ميخوام فرق جنسو با جنس بهت نشون بدم .من رژ قبليمو درآوردم . يه طلا از گردنش در آورد كشيد رو جفتش هيچ اتفاقي برا هيچ كدومش رخ نداد .بعدش سريع گفت البته اين گردنبند من كامل طلا نيست توش جواهرم داره . بعدش گفت اصلا ميدني چرا رژا از دستفروشاي تو مترو گونتره ؟گفتم چرا گفت توش كرم كاكائو داره . منم گفتم يا پنج تن .آدم چه چيزا ميشنوه .جالب اينجاست اين بادراني ها همهشون عين هم حرف ميزنن . چون تو جزوه حتي جواب سوالاي احتمالي رو هم نوشته . مثلا ديديد ميگن 70 سال پيش ؟اين تو جلساتشون هي گفته ميشه . يا مثلا هدفاتونو تيك بزنينو از اينا . بعدم ميگن ما يه زنجيره احساسي راه انداختيم . خدا وكيلي چند روزه دارم ميكوبم ميرم اونجا هيچ احساسي از اونا بهم منتقل نشده . من آدم واقع بينيم پولم ميشه از اين راه درآوردا البته خيلي سخت چون جنسا گرونتر از اونيه كه بخواي بدون هيچ تبليغ قبليي بفروشي .بعد ديگه اينقدر مارك ريخته تو مغازه چيني .ايراني . يكي اگه واقعا جنس خوب توليد كنه بريزه تو بازار ايراني هم باشه .مردم نميخرن ؟ديگه اين ژينگولك بازيا ديگه چيه .الان ميگن همه چي الكترونيكي شده .آره عزيزم الكترونيك و اي تي در روند سهل شدن روند خريد نه شبهه دار كردن اون . و گل آلود كردن بازار .بعد ميگن قانونيه .والا بابك زنجاني هم كه تا حالا 6 بار افتاده زندان .با اين وزارت خونه اي ها هم پياله بوده به خدا خيلي هم از نتوركري ها باهوش تر بود ولي اونم دور زدن .ديگه از اون بالاتر ميخواين خوبه ميلياردر بشين دولت بياد پولتونو بگيره بعد آبروتونم ببره 6 بارم بيوفتين زندان تازه اولاشم قانوني كار كنين ؟اينا بازي اقتصاديه .بري قاطيش بشي عواقبش با خودته .حالا هي بگو قانونيه .اينجا قانون هست . ولي اون زمان كه بايد باشه و از شما دفاع كنه يهو غيب ميشه ها .از من گفتن
ابراهیم
۱۳۹۴-۰۹-۰۵ ۱۹:۵۸:۱۸
سلام
اکثر کامنت ها رو مطالعه کردم. متاسفانه چه موافقان نتورک و چه مخالفان احساسی صحبت کردند. لطفا چه موافق و چه مخالف بیاد به صورت علمی و اقتصادی (از نگاه اقتصاد دان) بگه چرا بد هست یا چرا خوبه؟ نه اینکه هی بگی مراجع حروم کردن یا مگه مبشه کسی پول میلیونی بگیره یا کلاه برداریه من می دونم ........ بی هیچ دلیل منطقی. من دوستم 4 ماه هست رفته شرکت بیز الان پرینت بانکیش رو اورد یک میلیون و پانصد هزار به حسابش واریز شده بود و گفت اگه همینطور پبش بره تا 2 ماه دیگه به 3 میلیون میرسه. دوستان موافق و مخالف اساتید محترم لطفا منطقی کالبد شکافی کنید
سید جلال
۱۳۹۴-۰۹-۰۵ ۱۰:۴۲:۴۱
بیش از دو سال از عمرمو تو نتورک مارکتینگ پنبه ریز بودم آخرشم هیچی واقعا کلاهبردارن اینا شما اشتباه منو نکنید والسلام
یوسف
۱۳۹۴-۰۹-۰۴ ۱۹:۰۴:۲۱
اسلام اگه قرار بشه همه به این راحتی پول در بیارن دیگه کسی تو شهرداری تاکسیرانی تخلیه چاه هزاران شغل دیگه فعالیت نمیکنه؟ ........
حامد
۱۳۹۴-۰۹-۰۴ ۱۳:۵۱:۴۷
سلام درسته که قانونیه ولی مثل بقیه روند فعالیت ازجایی متوقف میشه وافراد تازه واردضررمیکنند.
ضمن اینکه تقریبا تمامی اجناس این شرکتها با قیمت بالاتری به فروش میرسه ونمیشه گفت کسی ضررنمیکنه چون حداقل جنسی روخریده.
sam
۱۳۹۴-۰۹-۰۲ ۲۱:۴۳:۵۹
کی ما میخوایم فکر کنیم، که اختلاصا تکرار نشه، کلاه برداری ها تکرار نشه بی پولی تکرار نشه

واقعا کی!!!!!!!
به این دروغایی که میگید، میگید پیشرفت وواقعا خجالت آوره
Hideo
۱۳۹۴-۰۹-۰۱ ۰۲:۲۹:۰۷
ذوستانی که هی چرته چرته میکنید ...
یه سر به آپارات بزنید . دیگه واقعا معلوم نیس چجوری باید بگن قانونیه کار ! زشته یخورده خودمونو از جهان سومی بودن بکشیم بیرون !!!
۱۳۹۴-۰۸-۲۹ ۲۱:۳۵:۰۱
ب نظر من ک کاملا چرته و بس
پری
۱۳۹۴-۰۸-۲۶ ۱۵:۵۱:۴۷
"نبايد فراموش كنيم كه شركتي كه در هر مرحله بيش از 90 درصد مشتريانش در انتظار سود هستند، اگر يك ميليون عضو داشته باشد 900 هزار نفر آنها در انتظار سود هستند و اين انتظار در صورتي به پايان مي‌رسد كه تعداد كل مشتريان 10 ميليون نفر شود و در اين حالت تعداد كساني كه در انتظار سود هستند به 9 ميليون نفر رسيده است! يعني تعداد اين افراد 10 برابر شده است. اين روند دير يا زود متوقف خواهد شد و واضح است كه هر چه زمان توقف، ديرتر باشد، تعداد ضرركرده‌ها بيشتر خواهد بود.در واقع احتمال به سود رسيدن اعضا در اينگونه شركت ها بسيار بسيار ضعيف است،بنابراين در صورت قانوني بودن شبكه هاي بازاريابي،همه نارضايتي هاي ناشي از مالباختگي و بر باد رفتن آرزوهاي واهي،متوجه مراجع قانوني خواهد شد كه از اين فعاليت ها حمايت كرده اند."
من اصلا کاری به جزییات و این تفاسیر و عدد و رقم هاندارم
اما در بدترین حالت از جمعیت 70 میلیونی ایران حتی آخرین فرد هم عضو هر مجموعه بازاریابی شبکه ای بشه ضرری نکرده چون در مقابل پولاش کالایی دریافت کرده که به صورت مستقیم از تخفیف برخورداره کالاهاهم اکثرا مصرفی اند و به لطف کنترل مسئولین وزارت صنعت و معدن قیمت نسبتا معقولی در مقابل کیفیتشون دارند.
پس ترس ز ضرر و مالباختگی چیزی جز ترس درونی ما از ناخوداگاهمون نسبت به فعالیت های هرمی ای بوده که سالها بزرگترامانو دیدیم که درمقابل پول هنگفتی چیزی دریافت نکردند و وراد چرخه پوچ شدند با یه نگاه ساده تنها ضرر اینه که خرید شخصی خودت رو از یه کالای ناشناس در دنیای تبلیغات تلویزیونی و بیلبوردی کردی ..
میلاد
۱۳۹۴-۰۸-۲۵ ۱۱:۲۷:۵۸
سعید جان بازاریابی شبکه ای بدون تبلیغ میدانی انجام میشه اینجا وظیفه بازاریابا معرفی محصول به اطرافیاشونه ... وقتی تو یه لباس خوب بخری دوستت هم از لباس تو خوشش بیاد و اونم بره از همون جایی که تو خریدی بخره هیچی به تو نمیرسه ولی وقتی تو همون لباس رو از این شرکت بگیری دوستت ببینه خوشش بیاد و اونم بخواد بخره شرکت میاد یه درصدی هم برای معرفی که تو انجام دادی از فروش اون محصول به تو میده اینجا پول دراوردن تمامن سر تبلیغ محصول و گسترش فروشه ...این سیستم اولش به مشتریش سود زیادی نمیده دقیقن مثل درخت گردو که شیش سال باید بهش برسی بعد شیش سال چه خورشید باشه چه نباشه میوه میده درضمن هر سال هم بیشتر میشه این تفاوت بین ذهن باز و ذهن بستس ...اگه به یکی مثل تو بگن که قاچ میکاری یا گردو میگی قارچ چون زودتر به محصول میرسی ولی چون داعمی نیس تا وقتی جواب میگیری که داعمی کار کنی ولی تو کاشت گردو تو فقط چند سال کار میکنی به درختات میرسی کود و غیره ولی بعد از اون چند سال بشین پای درخت خودتو بزن نمیتونی جلوشو بگیری بازم میوه میده
سعید
۱۳۹۴-۰۸-۲۴ ۱۴:۳۲:۱۱
چند سال پیش که یک شرکت هرمی تو کشور توسط دوتا برادر اداره میشد 10 میلیون ایرانی عضوش شدن!!! الان هیچ فرقی ندارن فقط اسم عوض کردن. اون موقع هم مراجع حرام اعلام کردن ولی مردم ساده میگفتن دارن جلوی پیشرفت جوونا رو میگیرن!!که اخرم این دو تا برادرو حین فرار بازداشت کردن و 10 میلیون ادم ضرر کردن .! اون موقع تازه اومده بود مردم نمیفهمیدن الان چی؟؟من تو قم زندگی میکنم این حرفا رو با گوش خودم میشنیدم.بعدشم اخه یه شرکت یه چندتا بازاریاب نیاز داره که گفته به صورت دودویی باشن؟؟ فوقش توهر شهر بیاد نماینگی بزنه اونجا چندتا بازاریاب زبده بسه براش مثل کاری که خیلی از شرکتا میکنن .در غیر اینصورت تعداد بازاریابا سر به فلک میکشه !! اونوقت هرکیو میبینی شده بازاریاب! در اینصورت به کی میخوان جنس بفروشن؟؟!! به خدا پول در اوردن به این اسونی نیس وگرنه نصف ایران در عرض چند سال میلیونر میشدن!!