میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۰۰
 
 
سخنان رئیس جمهور درباره سقوط هواپیما و چند سؤال

سردار سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران و سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوا فضای سپاه درباره سقوط هواپیمای مسافربری اواکران در تهران با یک فروند موشک پدافند توضیحات کامل را ارائه دادند.
با توضیحاتی که این دو فرمانده ارشد نظامی درباره این مسئله ارائه دادند جای هیچ شبههای باقی نمیماند و تنها مسئلهای که باید پیگیری شود عدم تصمیم گیری درباره ممنوعیت پروازی در آسمان کشور آن هم در شریط حساس جنگی است.
آقای روحانی رئیس جمهور کشورمان روز گذشته در سخنانی در همایش تجلیل از نمونههای ملی، بخش کشاورزی درباره سقوط هواپیما سخنانی را بیان کرده که چند سوال را ایجاد میکند.
آقای روحانی گفته؛ خطا، فردی نبود و دیگران هم مقصرند و خواستار شفاف سازی بیشتر شده است.
نخستین سوال این است که چرا نهاد مسئول، آسمان تهران و ایران را در وضعیت جنگی قرار نداده و کلیر نکرده است؟(پدافند مسئول کلیر نیست و نهادهای دیگر مسئول هستند) نامهای که آقای ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هنگام عملیات موشکی منتشر کرده و در آن تأکید کرده که حمله موشکی به عین الاسد پایان عملیات ایران است، این نامه با این تأکید چه مفهومی دارد؟
آیا با نیروهای مسلح درباره این نامه هماهنگی شده بود؟
آیا وضعیت قرمز جنگی پس از عملیات موشکی ایران علیه نیروهای آمریکایی پایان یافته بود؟
به نظر میرسد بیشتر از آنکه باید در پی مقصر و مقصران این اتفاق ناگوار بگردیم باید شرایط، عوامل و حساسیت شب و روز عملیات را بررسی کرد.
به این خبر نیویورک تایمز توجه کنید؛این نشریه گزارش داده؛ هواپیمای اوکراینی ۳۰ ثانیه قبل از اصابت موشک ارسال سیگنال را متوقف کرده بود.
این روزنامه آمریکایی در ادامه گزارش خود نوشته؛
-هواپیماهای تجاری و مسافربری خود را از طریق مخابره دائمی سیگنال شناسایی به رادارهای فرودگاهی و سامانههای پدافندی معرفی میکنند که این سیگنال از طریق یک دستگاه به نام ترانسپاندر که در هواپیما نصب شده است، به صورت دائم مخابره می شود. -بررسی اطلاعات پرواز و جزیات رهگیری هواپیمای مذکور نشان میدهد که هواپیمای اوکراینی ۲۰ تا ۳۰ ثانیه قبل از برخورد موشک، مخابره سیگنال شناسایی را متوقف کرده است.
ترانسپوندر در هواپیما چه وظیفه ای دارد؟
ترانسپوندر دستگاهی است که در ناوبری هوایی در پاسخ به سیگنالهای تشخیص هویت دریافت شده، سیگنالهای مشخص کننده هویت را منتشر میکند. در یک هواپیما، ترانسپوندر سیگنالها انتشار میدهد و دریافت کنندهها در روی زمین این سیگنالها را دریافت میکنند. دریافت کنندهها در روی زمین رادارهایی هستند که وظیفه دارند با دریافت این سیگنالها پرنده را تشخیص دهند.
با خبری که نیویورک تایمز منتشر کرده، این پرسش پیش میآید که چرا به مدت ۳۰ ثانیه ترانسپوندر هواپیمای اوکراینی قطع شده و سیگنال ارسال نکرده است؟ آیا خلبان اقدام به چنین کاری کرده یا آمریکاییها در جنگ الکترونیک چنین کاری کرده اند؟ چرا تا این اندازه برای بررسی سقوط این هواپیمای مسافربری که در همه جای دنیا اتفاق افتاده و باز هم خواهد افتاد اصرار و تأکید بر موشکافی ریز و دقیق میشود در حالی که سپاه پاسداران مسئولیت آن را بر عهده گرفته، عذرخواهی کرده و ابراز شرمندگی نموده است. اگر قرار بر بررسی دقیق و موشکافانه است، نخستین موضوعی که باید بررسی دقیق شود، عدم اجرای کلییر یا همان پرواز ممنوع در آسمان تهران و ایران است. مفهوم این سخن آقای روحانی از این جمله که گفته؛ «در این داستان نمیتواند فقط یک فرد مقصر باشد، دیگرانی هم هستند و من میخواهم این مسأله با صداقت برای مردم بیان شود» چیست؟

کد مطلب: 112433
 
Share/Save/Bookmark