میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۱۱
 
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی؛
۵۰۰ میلیارد دلار پوشش بیمه‌ای در کشور وجود دارد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروز در کشور حدود ۵۰۰ میلیارد دلار پوشش بیمه وجود دارد، گفت: صنعت بیمه بعد از گذار از یک دوره میتواند به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود.
فرهاد دژپسند دیروز در همایش بیمه و توسعه که با حضور رئیس جمهور در سالن همایشهای برج میلاد برگزار شد، اظهار داشت: غیر از بیمه مرکزی که نقش سیاستگذاری و نظارت را بر عهده دارد بقیه صنعت بیمه قابل واگذاری است، این قابلیت صنعت بیمه از دریچه دیگر کمک به تسریع در روند توسعه کشور است. وی اضافه کرد: واگذاری صنعت بیمه فرصت بسیار خوبی برای مشارکت بخش خصوصی در صنعت بیمه کشور است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امروز میتوانیم ادعا کنیم در صنعت بیمه فقط یک شرکت به طور کامل دولتی است و بیمه البرز هم تنها ۲۰ درصد سهام مربوط به دولت است که خوشبختانه با اراده دولت برای واگذاری سهام بیمه البرز یکبار در نیمه اول امسال بخشی از واگذاری سهام دولت در این زمینه انجام شد و در آینده نزدیک نیز عرضه دوم را انجام میدهیم تا بتوانیم سهام دولت را در بیمه البرز واگذار کنیم. دژپسند گفت: صنعت بیمه به واسطه نقشی که میتواند در اقتصاد در حال توسعه ایران داشته باشد باید از سوی قوای مختلف بیش از پیش تقویت و حمایت شود. وی با بیان اینکه امروز در ایران حدود ۵۰۰ میلیارد دلار پوشش بیمه وجود دارد، افزود: این آمار نشان میدهد اگرچه تاکنون توانستیم گامهایی را به جلو برداریم، اما فرصتهای بیشماری برای تکمیل و توسعه پیش روی این صنعت قرار دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: صنعت بیمه در فرهنگ ما بیشتر در موضوعات فردی و خانوادگی از جمله موضوعاتی مانند بیمه عمر‏، بیمه زندگی و بیمه شخص ثالث دارای اهمیت زیادی است، اما برای کشوری مانند ایران که در مسیر توسعه قرار دارد باید قدمهای موثرتری برداشته و صنعت بیمه و رشته فعالیتهای بیمه به سمت بیمهها و رشته فعالیتهایی سوق داده شود که میتواند قوام و توسعه اقتصادی را استحکام ببخشد. دژپسند ادامه داد: وقتی شرایط اقتصادی ایران را در یک دوره تاریخی صد ساله نگاه میکنیم میبینیم روند توسعه در ایران به گونهای است که همواره نیازمند حمایت حکومتها بوده است، اما این روند نمیتواند همواره تداوم داشته باشد، زیرا منابعی که حکومتها برای این امر میتوانند اختصاص دهند پایان ناپذیر نیست بنابراین بهترین راه مشارکت است که میتواند توده مردم را بدون اینکه روند توسعه دچار انحصار گرایی شده باشد در این امر سهیم کند. وی با بیان اینکه بهترین نوع سهیم کردن مردم، صنعت بیمه است، افزود: صنعت بیمه به گونهای غیر محسوس از همه فعالیتها یا آحاد میتواند جریانی را شکل دهد که منابع را به سمت یک انباره گسیل دهند و در موقع مناسب این انباره به فرایند توسعه، آسیب کمتر به منابع عمومی و تسهیل در رفاه کمک کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی صندوق بیمه حوادث طبیعی را یکی از اقداماتی دانست که اگر چه دوره طولانی را برای نهایی کردن طی میکند، اما میتواند در کاهش خسارتهای مربوط به بحرانها و حوادث غیر مترقبه نقش موثری داشته باشد. دژپسند افزود: وقتی روند صندوق بیمه حوادث طبیعی در اوایل دهه ۸۰ شروع شد تا سال ۹۲ پیشرفت لازم را نداشت که خوشبختانه از دولت یازدهم گامهای جدی تری به خود گرفت. وی گفت: از آنجا که ایران روی نوار حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و سایر موارد بحران قرار دارد وقتی این اتفاقات و بحرانها به وقوع میپیوندد هم خانواده ها، هم فعالان اقتصادی و هم دولت به طور یکپارچه دچار دغدغه و نگرانی میشوند، زیرا هنوز نتوانستیم فرایند فعالیت صندوق را به طور کامل طی کنیم. وی با بیان اینکه سیل سال ۹۸ نشان داد در اماکن و مناطقی که از نعمت بیمه بهرهمند بودند با کمترین دغدغه این مسیر را طی کردند، افزود: در هر بحرانی که به وجود میآید یکی از دغدغههای دولت، بسیج منابع برای جبران و مواجهه با آنهاست، اما اگر صندوق بیمه حوادث طبیعی شکل بگیرد و بیمهها جایگاه خود را پیدا کنند نیاز به حضور یکپارچه، قوی و پر قوت دولت برای تامین منابع نیست بلکه یک اطمینان خاطری برای کمک به مردم و دولت به منظور فرایند توسعه ایجاد میکند ضمن اینکه موجب رونق در صنعت بیمه از نظر حوزه نفوذ میشود.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: اگر چه ضریب نفوذ بیمه در شش ساله دولت یازدهم و دوازدهم به ۲ و ۴ دهم درصد افزایش یافت، اما این ضریب نفوذ در مقایسه با هدف گذاری ۷ درصدی تا پایان برنامه ششم فاصله زیادی دارد البته زمانی که این هدفگذاری در مجلس صورت گرفته بود مورد انتقاد ما بود، اما این هدف گذاری، گامی است که میتوانیم ضریب نفوذ بیمه را به گونهای افزایش دهیم که در مقایسه با کشورهای همسایه به مقدار معقول و مطلوبی برسیم. دژپسند گفت: یکی از ویژگیهای دیگری که در صنعت بیمه میتوانیم به آنها اشاره کنیم این است که بیمه بلوغ یافته در کشوری مانند ایران میتواند نقش بسیار برجسته و قابل اتکایی برای مواجهه با تحریم داشته باشد.

کد مطلب: 111876
 
Share/Save/Bookmark