تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۱۹:۳۲
 
 
خمینی ای امام...
 
ای مجاهد
ای مظهر شرف
ای گذشته ز جان
در ره هدف
چون نجات انسان
شعار توست
مرگ در راه حق
افتخار توست
این تویی، این تویی پاسدار حق
خصم اهریمنان، دوستدار حق
بود شعار تو
به راه حق قیام
ز ما تو را درود
ز ما تو را سلام
خمینی ای امام
خمینی ای امام...
کد مطلب: 71474
 
Share/Save/Bookmark