میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۳۸
 
 
ویروس‭ ‬کرونا‭ ‬و‭ ‬عملکرد‭ ‬مسئولان‭ ‬در‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬
تدبیر‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬کاسبی‭ ‬سیاسی
تدبیر‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬کاسبی‭ ‬سیاسی
 

از‭ ‬زمان‭ ‬شيوع‭ ‬كرونا‭ ‬تاكنون‭ ‬انتقادات‭ ‬بسياري‭ ‬به‭ ‬عملكرد‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬مسئولان‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬زمينه‭ ‬مديريت‭ ‬و‭ ‬جلوگيري‭ ‬از‭ ‬انتشار‭ ‬اين‭ ‬بيماري‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬مطرح‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬بسياري‭ ‬در‭ ‬ارزيابي‭ ‬نقاط‭ ‬قوت‭ ‬و‭ ‬ضعف‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬نتيجه‭ ‬رسيدند‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تحريمها‭ ‬و‭ ‬مشكلات‭ ‬اقتصادي‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬دولت‭ ‬توانست‭ ‬اين‭ ‬بحران‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬حدودي‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬بگذراند‭ ‬اما‭ ‬اين‭ ‬مديريت‭ ‬با‭ ‬نقايصي‭ ‬هم‭ ‬همراه‭ ‬بود‭. ‬
ين‭ ‬درحالي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬كارشناسان‭ ‬معتقدند‭ ‬كه‭ ‬عملكرد‭ ‬دولت‭ ‬از‭ ‬ابتداي‭ ‬شروع‭ ‬اين‭ ‬بيماري،‭ ‬نادرست‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬با‭ ‬اتخاذ‭ ‬سياست‭ ‬انكار،‭ ‬پاك‭ ‬كردن‭ ‬صورت‭ ‬مساله‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬اطلاعات‭ ‬قطره‭ ‬چكاني‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬مديريت‭ ‬ضعيف‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬برنامه‌اي‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬
اين‭ ‬گروه‭ ‬مي‭ ‬گويند،‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬كشورها‭ ‬به‭ ‬محض‭ ‬شنيدن‭ ‬خبر‭ ‬شيوع‭ ‬كرونا‭ ‬در‭ ‬چين،‭ ‬تمام‭ ‬تدابير‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬حفظ‭ ‬جان‭ ‬مردم‭ ‬كشورشان‭ ‬انجام‭ ‬دادند،‭ ‬اما‭ ‬مسئولين‭ ‬كشور‭ ‬ما،‭ ‬عليرغم‭ ‬داشتن‭ ‬ارتباطات‭ ‬زياد‭ ‬با‭ ‬چين،‭ ‬هيچ‭ ‬اقدام‭ ‬پيشگيرانه‌اي‭ ‬انجام‭ ‬نداد‭. ‬همچنين‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬شيوع‭ ‬اين‭ ‬بيماري‭ ‬و‭ ‬ابتلاي‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬،‭ ‬عملكرد‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬ارائه‭ ‬آمارها‭ ‬و‭ ‬تناقض‭ ‬گويي‌هاي‭ ‬مسئولان‭ ‬مختلف‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬موجبات‭ ‬انتقاد‭ ‬بيشتر‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬ساخت‭. ‬ در‭ ‬شرايط‭ ‬كنوني‭ ‬نيز‭ ‬مردم‭ ‬مي‭ ‬گويند‭ ‬كه،‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬فشارهاي‭ ‬حداكثري‭ ‬آمريكا‭ ‬و‭ ‬تاثيرات‭ ‬ضد‭ ‬انساني‭ ‬تحريم‌ها،‭ ‬اگرچه‭ ‬در‭ ‬مقايسه‭ ‬با‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬كشورها‭ ‬عملكرد‭ ‬مسئولين‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬حداكثري‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬اقدامات‭ ‬موجب‭ ‬دلگرمي‭ ‬مردم‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬نظام‭ ‬مي‭ ‬شود،‭ ‬اما‭ ‬تصميمات‭ ‬دولت‭ ‬آنچنان‭ ‬كه‭ ‬انتظار‭ ‬مي‭ ‬رفت،‭ ‬كامل‭ ‬نبود،‭ ‬موضوعي‭ ‬كه‭ ‬نياز‭ ‬به‭ ‬برنامه‭ ‬ريزي‭ ‬و‭ ‬پيش‭ ‬بيني‭ ‬داشت‭. ‬

انتقادات‭ ‬از‭ ‬عملكرد‭ ‬دولت‭ ‬
اصلي‭ ‬ترين‭ ‬انتقادي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬دراين‭ ‬مسئله‭ ‬وارد‭ ‬مي‌شود‭ ‬جدي‭ ‬نگرفتن‭ ‬موضوع‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬كرونا‭ ‬است‭. ‬بسياري‭ ‬مي‭ ‬گفتند‭ ‬كه‭ ‬روحاني‭ ‬تمام‭ ‬نقش‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مديريت‭ ‬بحران‭ ‬كرونا‭ ‬محدود‭ ‬به‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬جلسه‭ ‬شنبه‌هاي‭ ‬ستاد‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬كرونا‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تفويض‭ ‬اختيارات‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬وزير‭ ‬بهداشت،‭ ‬عملا‭ ‬از‭ ‬نقش‌آفريني‭ ‬در‭ ‬مديريت‭ ‬بحران‭ ‬خودداري‭ ‬كرده‭ ‬است‭. ‬
تقليل‭ ‬اين‭ ‬نقش‭ ‬به‭ ‬وزارت‭ ‬بهداشت‭ ‬كه‭ ‬وزير‭ ‬آن‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬وزارتخانه‌ها‭ ‬درگير‭ ‬كارهاي‭ ‬اجرايي‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬درمان،‭ ‬پيشگيري،‭ ‬هماهنگي‭ ‬بيمارستان‌ها،‭ ‬ارسال‭ ‬تجهيزات‭ ‬پزشكي،‭ ‬تامين‭ ‬نيروي‭ ‬انساني‭ ‬پزشكي‭ ‬مورد‭ ‬نياز‭ ‬و‭... ‬است،‭ ‬عملا‭ ‬سبب‭ ‬اخلال‭ ‬در‭ ‬مديريت‭ ‬اين‭ ‬بحران‭ ‬مي‭ ‬شود‭. ‬
تعطيلي‭ ‬مراكز‭ ‬غير‭ ‬ضروري،‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬ادارات‭ ‬دولتي‭ ‬و‭ ‬بانكها‭ ‬و‭ ‬جلوگيري‭ ‬از‭ ‬مسافرت‭ ‬هاي‭ ‬نوروزي‭ ‬خيلي‭ ‬دير‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬گسترش‭ ‬بيماري‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬دولت‭ ‬انجام‭ ‬شد‭. ‬از‭ ‬سوي‭ ‬ديگر‭ ‬تعطيلي‭ ‬نيمه‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬ادارات‭ ‬نيز‭ ‬كاري‭ ‬از‭ ‬پيش‭ ‬نبرد‭ ‬و‭ ‬سازو‭ ‬كار‭ ‬فضاي‭ ‬تبادلات‭ ‬الكترونيكي‭ ‬بين‭ ‬ادارات‭ ‬نيز‭ ‬براي‭ ‬دوركاري‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬كارمندان‭ ‬فراهم‭ ‬نبود‭.‬
دراين‭ ‬ميان‭ ‬غيبت‭ ‬سازمان‭ ‬پدافند‭ ‬غيرعامل‭ ‬نيز‭ ‬براي‭ ‬مردم‭ ‬بسيار‭ ‬عجيب‭ ‬بود،‭ ‬سازماني‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬مي‌رسيد‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬خط‭ ‬مقدم‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬چنين‭ ‬بحراني‭ ‬باشد‭.‬
ناهماهنگي‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬مسئولان‭ ‬از‭ ‬ديگر‭ ‬انتقادات‭ ‬مطرح‭ ‬است‭. ‬تعلل‭ ‬در‭ ‬اعلام‭ ‬ورود‭ ‬كرونا‭ ‬موضوعي‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬حسن‭ ‬قاضي‌زاده‭ ‬هاشمي،‭ ‬وزير‭ ‬سابق‭ ‬بهداشت‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬من‭ ‬از‭ ‬اوايل‭ ‬دي‭ ‬ماه‭ ‬امسال،‭ ‬نگراني‌ام‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سمع‭ ‬مسئولين‭ ‬ارشد‭ ‬كشور‭ ‬رساندم‮»‬‭. ‬اين‭ ‬يعني‭ ‬دو‭ ‬ماه‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬اعلام‭ ‬رسمي،‭ ‬هشدار‭ ‬لازم‭ ‬به‭ ‬مسئولين‭ ‬ايران‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬اين‭ ‬تعلل،‭ ‬توسط‭ ‬احمد‭ ‬اميرآبادي‭ ‬نماينده‭ ‬قم‭ ‬در‭ ‬مجلس‭ ‬نيز‭ ‬تاييد‭ ‬شد‭.‬
علاوه‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬تاخير،‭ ‬كوچك‭ ‬شماري‭ ‬اين‭ ‬بيماري‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬دولت‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬مواردي‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬مورد‭ ‬انتقاد‭ ‬مردم‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭. ‬رئيس‌جمهور‭ ‬ايران‭ ‬يك‭ ‬هفته‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اعلام‭ ‬ورود‭ ‬كرونا‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬گفت‭ ‬كه‭ ‬‮«‬از‭ ‬روز‭ ‬شنبه‭ (‬يعني‭ ‬۴‭ ‬روز‭ ‬بعد‭) ‬همه‭ ‬روال‌ها‭ ‬با‭ ‬صورت‭ ‬عادي‭ ‬خواهد‭ ‬بود،‭ ‬اما‭ ‬هنوز‭ ‬روال‭ ‬عادي‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬برنگشته‭ ‬است‭. ‬
عدم‭ ‬هماهنگي‭ ‬و‭ ‬تمركز‭ ‬در‭ ‬مديريت‭ ‬بحران،‭ ‬اقدامات‭ ‬جزيره‭ ‬اي‭ ‬و‭ ‬سردر‭ ‬گمي‭ ‬دستگاه‭ ‬ها‭ ‬از‭ ‬ديگر‭ ‬انتقاداتي‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬وارد‭ ‬مي‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬حالي‭ ‬كه‭ ‬نمايندگان‭ ‬مجلس‭ ‬تاكيد‭ ‬كردند‭ ‬مديريت‭ ‬ستاد‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬بحران‭ ‬كرونا‭ ‬بايد‭ ‬برعهده‭ ‬روحاني‭ ‬باشد،‭ ‬اما‭ ‬رياست‌جمهوري‭ ‬اين‭ ‬مسئوليت‭ ‬را‭ ‬نپذيرفت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهايت‭ ‬مقام‭ ‬معظم‭ ‬رهبري‭ ‬براي‭ ‬مديريت‭ ‬اين‭ ‬مسئله،‭ ‬قرارگاهي‭ ‬به‭ ‬فرماندهي‭ ‬سرلشكر‭ ‬محمد‭ ‬باقري‭ ‬رئيس‭ ‬ستاد‭ ‬كل‭ ‬نيروهاي‭ ‬مسلح‭ ‬را‭ ‬تشكيل‭ ‬دادند‭.‬
باقري‭ ‬نيز‭ ‬بلافاصله‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬‮«‬خلوت‌سازي‭ (‬قرنطينه‭) ‬شهرها‭ ‬در‭ ‬۲۴‭ ‬ساعت‭ ‬آينده‭ ‬آغاز‭ ‬مي‌شود‮»‬‭ ‬اما‭ ‬روحاني‭ ‬در‭ ‬واكنش‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬تصميم‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭ ‬‮«‬چيزي‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬قرنطينه‭ ‬نه‭ ‬امروز‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬در‭ ‬ايام‭ ‬عيد‭ ‬نداريم‭.‬‮»‬‭ ‬
چنين‭ ‬انتقاداتي‭ ‬موجب‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬ورود‭ ‬كرونا‭ ‬اعتماد‭ ‬عمومي‭ ‬در‭ ‬بين‭ ‬افراد‭ ‬جامعه‭ ‬كاهش‭ ‬يافته‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬به‭ ‬جايي‭ ‬برسد‭ ‬كه‭ ‬رسانه‌هاي‭ ‬گمنام‭ ‬براي‭ ‬مردم‭ ‬مرجعيت‭ ‬بيشتري‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬مسئولين‭ ‬و‭ ‬رسانه‌هاي‭ ‬داخلي‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭.‬
دولت‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬سو‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬ماندن‭ ‬تشويق‭ ‬مي‭ ‬كرد‭ ‬اما‭ ‬بانك‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬ادارات‭ ‬را‭ ‬فعال‭ ‬نگه‭ ‬مي‭ ‬داشت‭. ‬

انتقاد‭ ‬از‭ ‬عملكرد‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬رسانه‭ ‬ها‭ ‬
عملكرد‭ ‬رسانه‭ ‬ها‭ ‬نيز‭ ‬از‭ ‬ديگر‭ ‬مواردي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬ارزيابي‭ ‬آن‭ ‬ضروري‭ ‬است‭. ‬نگاهي‭ ‬به‭ ‬عملكرد‭ ‬صدا‭ ‬و‭ ‬سيما‭ ‬در‭ ‬طي‭ ‬اين‭ ‬زمان‭ ‬نشان‭ ‬مي‭ ‬داد‭ ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬رسانه‭ ‬به‭ ‬دلايلي،‭ ‬محبوبيت‭ ‬و‭ ‬مطلوبيت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬جامعه‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داده،‭ ‬مردم‭ ‬جايگزين‌هاي‭ ‬متعددي‭ ‬چون‭ ‬شبكه‌هاي‭ ‬اجتماعي،‭ ‬داغ‭ ‬شدن‭ ‬بازار‭ ‬شايعات‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬رسانه‌هاي‭ ‬خارجي‭ ‬را‭ ‬جايگزين‭ ‬اين‭ ‬رسانه‭ ‬كرده‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬همين‭ ‬امر‭ ‬نيز‭ ‬موجب‭ ‬سو‭ ‬استفاده‭ ‬معاندين‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬ساماندهي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬درون‭ ‬جامعه،‭ ‬با‭ ‬مشكل‭ ‬مواجه‭ ‬كرد‭ . ‬
در‭ ‬اپيدمي‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬شاهد‭ ‬آن‭ ‬بوديم‭ ‬،‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬تبعات‭ ‬تصميم‭ ‬گيري‭ ‬مديران‭ ‬اين‭ ‬رسانه‭ ‬بخش‭ ‬قابل‭ ‬توجهي‭ ‬از‭ ‬توصيه‌ها‭ ‬و‭ ‬راهكارهاي‭ ‬مسئولين‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬اين‭ ‬رسانه‭ ‬اعلام‭ ‬مي‭ ‬شد،‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬مردم‭ ‬قرار‭ ‬نگرفت‭ ‬و‭ ‬بازخوردي‭ ‬عكس‭ ‬داد‭. ‬به‭ ‬طوري‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬پست‌ها‭ ‬و‭ ‬كامنت‌هاي‭ ‬فضاي‭ ‬مجازي‭ ‬شاهد‭ ‬بوديم‭ ‬افراد‭ ‬با‭ ‬افتخار‭ ‬عبور‭ ‬از‭ ‬نيروهاي‭ ‬پليس‭ ‬و‭ ‬محافظت‭ ‬كننده‭ ‬را‭ ‬جزو‭ ‬افتخارات‭ ‬خود‭ ‬ثبت‭ ‬مي‭ ‬كردند‭.‬
مردم‭ ‬از‭ ‬بخش‭ ‬خبري‭ ‬داخلي‭ ‬انتظار‭ ‬داشتند‭ ‬كه‭ ‬درباره‭ ‬آينده‭ ‬اين‭ ‬بيماري،‭ ‬وضعيت‭ ‬اقتصادي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬دوره،‭ ‬بسته‌هاي‭ ‬مشوق‌اقتصادي‭ ‬و‭ ‬آنچه‭ ‬بر‭ ‬آنان‭ ‬رفته‭ ‬است‭ ‬بيشتر‭ ‬بدانند‭. ‬
مردم‭ ‬انتظار‭ ‬داشتند‭ ‬كه‭ ‬زماني‭ ‬كه‭ ‬دولت‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬ماندن‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬تشويق‭ ‬مي‭ ‬كند،‭ ‬صدا‭ ‬و‭ ‬سيما‭ ‬نيز‭ ‬برنامه‭ ‬هاي‭ ‬متنوع‭ ‬تري‭ ‬ارائه‭ ‬دهد،‭ ‬موضوعي‭ ‬كه‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬نگرفت‭. ‬
جالب‭ ‬آنجاست‭ ‬كه‭ ‬دولت‭ ‬از‭ ‬ساير‭ ‬رسانه‭ ‬ها‭ ‬هم‭ ‬كمك‭ ‬نگرفت‭ ‬بلكه‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬انتشار‭ ‬انتقادات،‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬شماتت‭ ‬مي‭ ‬كرد‭. ‬ر‭ ‬ئيس‭ ‬جمهور‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬اطلاع‭ ‬رساني‭ ‬كرونايي‭ ‬به‭ ‬خبرنگاران‭ ‬تاكيد‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬كرونا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬مساله‭ ‬دوقطبي‭ ‬تبديل‭ ‬نكنند‭. ‬در‭ ‬درست‭ ‬بودن‭ ‬اين‭ ‬نكته‭ ‬ترديدي‭ ‬نبود‭ ‬اما‭ ‬آنچه‭ ‬روحاني‭ ‬و‭ ‬همكارانش‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬ناديده‭ ‬گرفتند،‭ ‬وجود‭ ‬زمينه‌ها‭ ‬و‭ ‬بسترهايي‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬فرصت‭ ‬نگاه‭ ‬سياسي‭ ‬به‭ ‬كرونا‭ ‬را‭ ‬مهيا‭ ‬مي‌كرد‭.‬

كاسبي‭ ‬سياسي‭ ‬
با‭ ‬اين‭ ‬وجود‭ ‬نياز‭ ‬به‭ ‬همدلي‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬مسئولين‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬مهمترين‭ ‬مسائل‭ ‬مطرح‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬ديده‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬شرايط‭ ‬براي‭ ‬تسويه‭ ‬حسابهاي‭ ‬سياسي‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬دولت‭ ‬استفاده‭ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬حافظه‭ ‬تاريخي‭ ‬افكار‭ ‬عمومي‭ ‬كشورمان‭ ‬پُر‭ ‬از‭ ‬رخدادهايي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬گاهي‭ ‬بجاي‭ ‬ريشه‭ ‬يابي‭ ‬و‭ ‬بررسي‭ ‬علل‭ ‬بوجود‭ ‬آمدن‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬دستاويزي‭ ‬براي‭ ‬حمله‭ ‬و‭ ‬تسويه‭ ‬حساب‭ ‬هاي‭ ‬سياسي‭ ‬تبديل‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬
اما‭ ‬اينكه‭ ‬برخي‭ ‬بخواهند‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬شرايط‭ ‬كشور‭ ‬عملكرد‭ ‬دستگاه‌هاي‭ ‬درگير‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬كرونا‭ ‬كه‭ ‬پيشاني‭ ‬آن‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬وزارت‭ ‬بهداشت‭ ‬است‭ ‬تضعيف‭ ‬و‭ ‬تخريب‭ ‬كنند‭ ‬امري‭ ‬نادرست‭ ‬و‭ ‬غيراخلاقي‭ ‬در‭ ‬شرايط‭ ‬كنوني‭ ‬است‭.‬
اگر‭ ‬عملكرد‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬كرونا‭ ‬دچار‭ ‬ضعف‭ ‬است،‭ ‬مي‌بايست‭ ‬نقد‭ ‬صحيح،‭ ‬منصفانه‭ ‬و‭ ‬عادلانه‭ ‬ارائه‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مبارزه‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬كمك‭ ‬كنند‭. ‬در‭ ‬چنين‭ ‬شرايطي‭ ‬همه‭ ‬ملزم‭ ‬هستند‭ ‬تا‭ ‬حد‭ ‬توان‭ ‬خود‭ ‬براي‭ ‬رفع‭ ‬اين‭ ‬معضل‭ ‬كمك‭ ‬كنند‭. ‬
مسئولان‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬اندركاران‭ ‬امور‭ ‬بايد‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬گذشته‭ ‬مسائل‭ ‬اخلاقي‭ ‬را‭ ‬رعايت‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬مشكلي‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬براي‭ ‬جبران‭ ‬آن‭ ‬برنامه‭ ‬بدهند‭. ‬انتقاد‭ ‬با‭ ‬راهكار‭ ‬عملي‭ ‬و‭ ‬منطقي‭ ‬وظيفه‭ ‬رسانه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬منتقدين‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬انتقاد‭ ‬كاسب‭ ‬كارانه‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬هيچ‭ ‬كمكي‭ ‬به‭ ‬رفع‭ ‬مشكلات‭ ‬نمي‭ ‬كند‭ ‬بلكه‭ ‬سبب‭ ‬افزايش‭ ‬تنش‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬ريشه‭ ‬دار‭ ‬شدن‭ ‬آنها‭ ‬مي‭ ‬شود‭ . ‬
بهتر‭ ‬است‭ ‬آن‭ ‬عده‭ ‬هم‭ ‬كه‭ ‬بناي‭ ‬كمك‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬ندارند،‭ ‬حداقل‭ ‬تسويه‭ ‬حساب‭ ‬سياسي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬زمان‭ ‬مناسب‭ ‬تري‭ ‬موكول‭ ‬كنند‭. ‬جاي‭ ‬شك‭ ‬نيست،‭ ‬عملكرد‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬و‭ ‬دستگاه‌ها‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬داراي‭ ‬ايراد‭ ‬باشد‭ ‬اما‭ ‬انتقاد‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬درست‭ ‬انجام‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬منافع‭ ‬ملي‭ ‬مورد‭ ‬تهديد‭ ‬قرار‭ ‬نگيرد‭ . ‬

تقويت‭ ‬حافظه‭ ‬
شايد‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬معايب‭ ‬و‭ ‬مخاطراتي‭ ‬كه‭ ‬گسترش‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬داشت،‭ ‬يك‭ ‬نكته‭ ‬مهم‭ ‬براي‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬مسئولين‭ ‬يادآور‭ ‬شد‭.‬
كرونا‭ ‬نشان‭ ‬داد‭ ‬كه‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬كوچك،‭ ‬غني‭ ‬و‭ ‬فقير،‭ ‬مسئول‭ ‬و‭ ‬غير‭ ‬مسئول‭ ‬و‭ ... ‬نمي‌شناسد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬قولي‭ ‬شايد‭ ‬اين‭ ‬ويروس‭ ‬آمده‭ ‬تا‭ ‬حافظه‭ ‬هاي‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬تقويت‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬كاري‭ ‬كند‭ ‬تا‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬ياد‭ ‬آوريم‭ ‬و‭ ‬حواسمان‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬چه‭ ‬مي‭ ‬كنيم‭. ‬
ديگر‭ ‬امروزه‭ ‬همه‭ ‬فهميده‭ ‬اند‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬اين‭ ‬ويروس‭ ‬در‭ ‬كشورشان‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬شكل‭ ‬منتشر‭ ‬شده،‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬تقصير‭ ‬برخي‭ ‬مسئولين‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬موضوع‭ ‬ديگر‭ ‬عملكرد‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬باره‭ ‬محسوب‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬مثالي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬ديگر‭ ‬امور‭ ‬نيز‭ ‬تسري‭ ‬مي‭ ‬يابد‭. ‬اين‭ ‬بيماري‭ ‬فراگير‭ ‬در‭ ‬كل‭ ‬جهان‭ ‬نشان‭ ‬داد‭ ‬كه‭ ‬مسائل‭ ‬به‭ ‬سادگي‭ ‬حل‭ ‬و‭ ‬فصل‭ ‬نمي‌شود‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬نيازمند‭ ‬پيشرفت‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬سطوح‭ ‬جامعه‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬نهايت‭ ‬كرونا‭ ‬ويروس‭ ‬به‭ ‬زودي‭ ‬مهار‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬تازه‭ ‬ابتداي‭ ‬ماجراست‭. ‬پيامد‌هاي‭ ‬اقتصادي،‭ ‬اجتماعي،‭ ‬روانشناختي،‭ ‬فرهنگي‭ ‬و‭ ‬سياسي‭ ‬اين‭ ‬مساله‭ ‬كم‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬بايد‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬آينده‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬اين‭ ‬مخاطرات‭ ‬آماده‭ ‬كند‭. ‬بايد‭ ‬اميدوار‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬مسئولان‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬موظف‭ ‬به‭ ‬درك‭ ‬موقعيت‭ ‬دانسته‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬انتقادها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬بي‌انصافي‭ ‬و‭ ‬غرض‌ورزي‭ ‬نگذاشته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬گوش‭ ‬جان‭ ‬بشنوند‭.‬

نویسنده: کتایون مافی

کد مطلب: 113244
 
Share/Save/Bookmark