میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۹ تير ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۱۰
 
 
مجلس جوان، پیش نیاز دولت جوان و انقلابی
در حالی که فضای سیاسی کشور آماده انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌شود رهبر انقلاب به یکباره به استقبال انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰...

در حالی که فضای سیاسی کشور آماده انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌شود رهبر انقلاب به یکباره به استقبال انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ رفته و با رصد فضای سیاسی کشور اعلام کردند: «زمینه را برای روی کار آمدن دولت جوان و حزب‌اللهی فراهم کنید».
پرسش اساسی در ارتباط با این فرمایش رهبر انقلاب این است که چرا ایشان به جای پرداختن به مجلس شورای اسلامی به نحوه شکل گیری دولت آینده پرداختند.
سوال بعدی این است که جوانان چگونه می توانند زمینه را برای روی کار آمدن دولت جوان و حزب اللهی فراهم نمایند؟ آیا فرمایش رهبر انقلاب همانند دانه های یک تسبیح است که به هم وصل می باشد؟ آیا بحث دولت انقلابی و جوان در ادامه بحث ایشان درباره گام دوم نیست؟ آیا گام دوم انقلاب و شکل گیری دولت جوان و انقلابی بدون میدان دادن به نسل جوان در انتخابات مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است؟
بدون شک شکل گیری یک مجلس جوان می تواند نقش موثری در پاگرفتن دولت جوان و انقلابی در سال ۱۴۰۰ و رسیدن به آرمانهای گام دوم انقلاب داشته باشد.
شاید بی راه نباشد که گفته شود مجلس و نمایندگان جوان و فعال آن که با روح نشاط و خستگی ناپذیر عجین شده باشد می تواند با پیشتکار جدی و آشنایی با علوم و تکنولوژی جدید کشور را متحول کرده و وضعیت مردم را بهبود دهد، چرا که نمایندگان نقش غیرقابل کتمانی در تسریع پیشرفت کشور و افزایش رفاه مردم دارند و می توانند راه را برای شکل گیری یک دولت جوان و انقلابی فراهم آورند. دولت جوان زمانی شکل خواهد گرفت که جوانان انقلابی در مجلس نقش فعال داشته باشند و با حضور قاطع در مجلس راه را برای صدارت وزیران جوان فراهم نمایند.
ممکن است رئیس جمهوری ۱۴۰۰ فردی میان سال باشد اما وزیران کابینه او می تواند به جوانان سپرده شود اگر مجلس انقلابی و جوان شکل گیرد بدون شک در جلسه رای اعتماد وزرا، به وزیرانی بیشتر اقبال خواهد داشت که همسن و همفکر خود باشند.
بنابراین باید نکته سنجی رهبر انقلاب بیش از پیش درک شود و این بار؛ مجلس جوان و انقلابی با دقت بیشتر و متفاوت تر از گذشته انتخاب شود چرا که دولت پیر و کابینه پیر با مجلس پیر، بیشتر دنبال محافظه کاری و حفظ وضع موجود است تا تغییرات اساسی در برنامه های اقتصادی و متحول کردن شرایط اقتصادی کشور و به تبع آن معیشت مردم و...
نمایندگان پیر و بعضا با تحصیلات کم عمدتا یا به دنبال تحصیل همزمان بودند یا دنبال اداره شرکتها و کارخانه های خود و به تبع آن دنبال وزیران پیر و محافظه کارانی رفته اند که منافع خود را بهتر تامین نمایند تا منافع مردم. بنابراین با شکل گیری یک مجلس جوان و انقلابی باید به پیشواز یک دولت جوان رفت تا با همراهی همدیگر شاهد یک تحول اساسی در اداره کشور باشیم و از رخوت و سستی دوری کرده باشیم.

نویسنده: رحمت مهدوی 

کد مطلب: 109843
 
Share/Save/Bookmark