میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جامعه خبر
۵۳۳
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۹ دی ۱۳۸۸ ساعت ۰۶:۳۳
 
 
ابهام مردم از قانوني شدن بازاريابي شبكه اي در ايران فعاليت شركت هاي هرمي خوب يا بد؟
آيا واقعا فعاليت شركت هاي هرمي در كشور قانوني شده است؟
به دنبال گزارش يكي از روزنامه ها درباره قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي در كشور، اين خبر به سرعت در جامعه انعكاس پيدا كرد، به گونه اي كه وزارت اطلاعات مجبور شد تا نسبت به اين گزارش حساسيت نشان داده و با اعلام موضع، نسبت به سوءبرداشتهاي ناشي از اين گزارش واكنش نشان دهد.پس از انتشار اين اطلاعيه، در توضيحاتي كه يكي از مسئولان بازرگاني دادند البته اعلام داشتند كه آن دسته از شركت هاي هرمي غير قانوني كه بتوانند ضوابط تعيين شده را رعايت كنند مي توانند به صورت قانوني فعاليت كنند.اين توضيح بر اين نكته تاكيد دارد كه بر خلاف نظر وزارت اطلاعات،امكان فعاليت قانوني شركت هاي هرمي وجود دارد.
شايد هيچ كس نباشد كه براي يك بار هم كه شده پيه گلدكوئيستي ها يا همان شركت هاي هرمي به تنش نخورده باشد. تقريبا همه مردم يا يك بار توسط دوستان و آشنايان در جلسات اين شركت ها به اصطلاح" پرزنت" شده اند،يا آنكه دعوت به همكاري شده اند.
آن دسته از مردمي هم كه به طور مستقيم با افرادي كه در شركت هاي هرمي فعالند ارتباط نداشته اند،به واسطه تبليغات منفي اي كه پيرامون اين شركت ها به راه افتاد، كاملا نسبت به اين شركت ها، آشنايي دارند. اين تبليغات منفي پيرامون شركت هاي هرمي كه مشهورترين آنها شركت گلدكوئيست است، در چند سال اخير آنقدر شدت داشته است كه بلافاصله با شنيدن خبر قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي، ذهن ها به سوي تبعات منفي تبليغ شده از سوي دستگاه هاي دولتي و رسانه هاي جمعي رفته است.پرسش اين است:اگر واقعا آن گونه كه مسئولان وزارت اطلاعات،بانك مركزي و نمايندگان مجلس مي گويند شركت هاي هرمي موجب مالباختن 95 درصد اعضا مي شود،اگر در شبكه هاي هرمي،بزه هاي اجتماعي رخ مي دهد،اگربه واسطه فعاليت اين شركت ها اقتصاد كشور آسيب مي بيند،پس چگونه دولت مي خواهد با شبكه هاي بازاريابي جايگزين،اينگونه فعاليت ها را قانوني كند؟
وزارت اطلاعات كه وظيفه برخورد با فعاليت شركت هاي هرمي را بر عهده دارد، در بيانيه اي كه صادر كرده است تاكيد دارد كه فعاليت شبكه هاي بازاريابي با شركت هاي هرمي تفاوت دارد.اما به نظر مي رسد شباهت هاي زيادي ميان شبكه بازاريابي با شركت هاي هرمي وجود دارد كه امكان وقوع مالباختگي اعضا را در حالت قانوني هم كم نمي كند.در اين مورد البته بايد منتظر توضيحات بيشتر مسئولان بود اما طبق اطلاعات منتشره درباره نحوه فعاليت قانوني شبكه هاي بازاريابي، مسلم است كه در آينده شاهد كساني خواهيم بود كه با اميدهاي بسياري وارد اين شبكه ها شده اند اما دست از پا درازتر واپس كشيده اند.
در شركت هاي هرمي رشد شبكه‌ها در طول زمان با افزايش تعداد مشتريان، كند و كندتر مي‌شود. يك شبكه دودويي در لايه بيستم به بيش از يك ميليون عضو و در لايه سي و سوم به بيش از 8 ميليارد عضو جديد نياز دارد! در نتيجه دير يا زود زماني مي‌رسد كه ديگر نمي‌توان در زمان معقول براي شركت مشتري پيدا كرد. اينجاست كه درصد بسيار بالايي از اعضاي اين شبكه ضرر مي‌كنند. اين در حالي است كه شركت و تنها درصد كمي از مشترياني كه زودتر وارد شبكه شده‌اند، به سودي بسيار رسيده‌اند. در چنين حالتي دولت چگونه مي تواند در مقابل هزاران فردي كه با وعده پورسانت هاي عالي وارد شبكه خواهند شد،لااقل سود حداقلي آنها را تا حدي تضمين كند؟
نبايد فراموش كنيم كه شركتي كه در هر مرحله بيش از 90 درصد مشتريانش در انتظار سود هستند، اگر يك ميليون عضو داشته باشد 900 هزار نفر آنها در انتظار سود هستند و اين انتظار در صورتي به پايان مي‌رسد كه تعداد كل مشتريان 10 ميليون نفر شود و در اين حالت تعداد كساني كه در انتظار سود هستند به 9 ميليون نفر رسيده است! يعني تعداد اين افراد 10 برابر شده است. اين روند دير يا زود متوقف خواهد شد و واضح است كه هر چه زمان توقف، ديرتر باشد، تعداد ضرركرده‌ها بيشتر خواهد بود.در واقع احتمال به سود رسيدن اعضا در اينگونه شركت ها بسيار بسيار ضعيف است،بنابراين در صورت قانوني بودن شبكه هاي بازاريابي،همه نارضايتي هاي ناشي از مالباختگي و بر باد رفتن آرزوهاي واهي،متوجه مراجع قانوني خواهد شد كه از اين فعاليت ها حمايت كرده اند.
البته قابل درك است كه دولت سعي دارد تا ولع عجيب جامعه را براي كارهاي بازاريابي شبكه اي به سوي راه هاي كم خطر تر هدايت كند،اما آيا واقعا دولت مي تواند تبعات ناشي از قانوني شدن فعاليت هاي شبكه اي را كنترل كند؟
شرکت های هرمی به صورت گسترده از سال 1379 با شرکت گلد کوئیست به ايران پا گذاشتند. سود حاصل از فعاليت در بازار ايران آنقدر براي شركت گلد كوئيست چشمگير بود كه بازار بكر ايران را مورد توجه ديگر شركت هاي هرمي قرار داد. جوان بودن جامعه ايراني، روياهاي انباشته شده و پاسخ داده نشده جوانان درباره زندگي مصرفي بهتر و البته بيكاري بخش هايي از جامعه جوان، ايران را به بازاري درخشان براي فعاليت شركت هاي هرمي بدل كرده است و آنها همه تلاش خود را براي استفاده از اين بازار بكر به كار گرفتند. به گونه اي كه گفته مي شود بيش از 300 شركت هرمي در كشور در حال فعاليت است.
حاصل فعاليت اين شركت ها در كشور، هزاران مالباخته اي بود كه به سوداي سود كلان و افسانه اي به عضويت شبكه هاي هرمي درآمده بودند و پس از اندكي ، براي دريافت اصل سرمايه خود راهي دادگاه ها شده بودند. برخي از اين مالباختگان افرادي بودند كه براي رونق بخشيدن به تجارت موهوم خود حتي شغل ثابت خود را رها كرده بودند و پس از مدتي نه تنها به هيچ سودي دست نيافتند، بلكه به لشكر بيكاران كشور هم افزوده شده بودند. بر هم خوردن روابط خانوادگي همسران، ايجاد تنش بين والدين و فرزندان، سرقت، كت كاري و ضرب و جرح و حتي بدتر از آن، قتل از جمله عوارضي بود كه گريبانگير برخي از به دام افتادگان اين شركت ها به آن دچار شدند.
اين در حالي بود كه فعاليت اين گونه شركت ها موجب خارج شدن مبالغ متنابهي ارز از كشور شده است. كسي از ميزان دقيق ارزي كه از سوي اين شركت ها از كشور خارج شده است اطلاعي ندارد، اما بدون شك ميزان اين مبالغ به حدي بوده است كه به توجه به گسترش فعاليت شركت هاي هرمي، وظيفه برخورد با آنها به عهده وزارت اطلاعات گذاشته شد.
دولت، با توجه به مسائل پيش آمده فعاليت در اين شركت ها را ممنوع اعلام كرد، اما آرزوهاي انباشته شده جوانان براي زندگي مصرفي بهتر بيشتر از آن بود كه بتوان در برابر تبليغات و آگاهي رساني رسانه ها،از پيوستنشان به شركت هاي هرمي جلوگيري كرد. در اين ميان حتي چند شركت ايراني هم به قافله هرمي ها پيوستند تا از اين بازار طرفي بربندند.
ادامه حيات شركت هاي هرمي با وجود سخت گيري هاي صورت گرفته توسط دولت و وزارت اطلاعات، اين پيام روشن را براي مسئولين در بر داشت كه به دلايل اجتماعي،نمي توان ريشه فعاليت شركت هاي هرمي را خشكاند. قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي حاوي همين نكته است كه دولت تصميم گرفته است تا به جاي برخورد صرف با شركت هاي هرمي، به جايگزين هايي براي هدايت پتانسيل هاي نهفته در جوانان كه جذب شركت هاي اجتماعي مي شوند، بپردازند.
بر اساس مصوبه اي كه به موجب آن فعاليت شبكه هاي هرمي قانوني مي شود پرداخت پورسانت‌ها و پاداش‌ها به مشتریان و بازاریابان فقط در قبال فروش و ارائه محصولات امکان‌پذیر است و پرداخت هرگونه وجه یا محصولی با ارزش دیگر به مشتریان و بازاریابان و یا تعهد آن که در طرح تجاری شرکت (که قبلا به تصویب کمیته نظارت رسیده) پیش‌بینی نشده باشد، ممنوع است.
بر اساس اين مصوبه میزان پرداخت پاداش و یا پورسانت، تعداد سطوح دریافت‌کننده و محدودیت‌های آن باید ضمن درج در طرح تجاری، کاملاً شفاف و قابل سنجش باشد.
وزارت بازرگاني براي جلوگيري از سوءاستفاده هاي معمول در شركت هاي هرمي اعلام كرده است كه قیمت محصولات ارائه‌شده نباید بیش از محصول مشابه در بازار باشد و در مواردی که مشابهی وجود ندارد تابع سایر قوانین و مقررات خواهد بود.
اين مصوبه تاكيد دارد كه گسترش شبکه انسانی و صرفاً جذب توزیع‌کنندگان کالا و پول‌گردانی و ارائه محصولات موهومی، خرید و فروش جایگاه در نمودار درختی و یا محصولاتی که تولید آنها محتمل باشد، ممنوع است.
نكته مهمي كه امكان دارد به واسطه آن فعاليت در بازاريابي شبكه اي از جذابيت بيشتري براي جوانان در مقايسه با شركت هاي هرمي برخوردار باشد،تاكيد وزارت بازرگاني بر پرداخت‌ها و دریافت‌های مربوط به مشتریان و بازاریابان است كه الزاماً بايد از طریق حساب‌های بانکی در بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی در داخل کشور صورت گیرد و شرکت حق افتتاح و یا تخصیص اعتبار به صورت مجازی و در محیط اینترنت را نخواهد داشت.
تاسيس اين شركت ها علاوه بر كنترل گردش مالي صورت گرفته درآنها، از خروج ارز از كشور جلوگيري مي كند و اين مهمترين پيامد تاسيس اين شركت هاست.اما نكته قابل توجه اين است كه آيا شبكه هاي بازاريابي داخلي توان آن را خواهند داشت تا با غول هاي هرمي جهان مثل گلد كوئيست در كشور به رقابت بپردازند؟
نكته مهم تر اين است كه دولت چگونه مي خواهد نظرمراجع شرعي را در مورد فعاليت هاي بازاريابي شبكه اي رعايت كند. پيش از اين آیت الله مکارم شیرازی ، آیت الله نوری همدانی، آیت الله فاضل لنکرانی ، آیت الله صافی گلپایگانی ، ‌ایت الله تبریزی و آیت الله سیستانی در استفتائات جداگانه ای معاملات ناشی از فعالیت شرکت های هرمی (از جمله گلدکوئیست ، نت ورک مارکتینگ ، وست ویژن ، اینترنشنال کیش ، الماس ، گلدماین) را جایز و مباح ندانستند و فعالیت این شرکت ها را حرام یا بنابر احتیاط واجب حرام و این نوع فعالیت ها را در واقع نوعی کلاهبرداری مرموز برای تصاحب اموال دیگران اعلام کردند .
با وجود مشابهت فعاليت اين شركت ها، دولت چگونه حليت شرعي فعاليت بازاريابي شبكه اي را كسب خواهد كرد؟
کد مطلب: 33603
 
Share/Save/Bookmark
 


مهرداد
۱۳۹۴-۰۸-۲۳ ۱۷:۳۴:۵۹
نمیدونم ما کجا و کی ؟میخوایم به دنیا برسیم، هدف شرکت من(سیمرغ عصر تجارت)جهانیه ما باید یه روزی ایران و به جهان ثابت کنیم، پس چه بهتر الان اون روز باشه،جنس و زیر مجموعه ام رو به دنیا صادر میکنم تا ایران مو بزرگ کنم، در راه عشق به رهبرو خاکم سرمم میدم چون من جنگ جوی اقتصادی هستم. نتوورک بی کاری رو حل میکنه،جنس ایرانی میفروشه،مالیات بیشتر از نفت میده،دلال رو نابود میکنه،قیمت هارو ثابت میکنه.........دیگه خسته شدم، عقلتونو کار بندازین ،(المومن کیز)
sam
۱۳۹۴-۰۸-۱۷ ۲۰:۴۶:۵۱
در مطلب جناب fs نوشته:
مطمئن باشین مجلس ردش نمیکنه!!!!

واقعا خیلی خوشحالم و خوشم میاد خودتون دروغاتو رو کامل برملا می کنید!!!!!!!!!!!!
یعنی مجلس چنین چیزی رو تایید نکرده، که سنگ مهر تایید شورای نگهبان بر این کار رو به سینه می زنند!!!!!!!!!!
اینم محض اطلاعات مراجع این کار رو رد کردن، و مراجعی که هم این کار رو قبول کردن با شرط و شروطه نه چیز دیگه!!!!!!!!!!!
من و کسایی که میگیم این کار مشکل داره شکممون سیر نیست، حرف ما اینه چرا بعضی ها ندونسته میرن تو این کار و با امیدهای واهی گول میخورن. از جناب life.is.donation کمال تشکر را دارم، سایت ها و مطالبتون خیلی مفید بود.

ولی جمله آخرتون باید اصلاح بشه:

در نتورک شکست معنا ندارد، چون کار خاصی نیست و هیچ گونه پیشرفتی ندارد و فقط روند هرم سازی است، بلکه شما با ورود و فعالیت در آن باعث پردرآمد شدن باسری ها و ریشه می شوید و شما روند کار یک سرباز در بازی شطرنج را ایفا می کنید!!!!!!!!!
fs
۱۳۹۴-۰۸-۱۴ ۱۵:۳۰:۱۱
سلام بر کارشناسان نتورک !!!!!!!!!!!!!
شما که خوب در مورد همه شرکت های نحقیق نکردید چرا میاین اصل کار و زیر سوال میبرین
این شرکت ها از حمایت دولت برخورداره و مالیاتشون هم دارن سر وقت می گیرن از شرکت ها
نه هزینه ای واسه آموزش جوونا کرده
نه دررسی نه دانشی از نتورک
مطمئن باشین مجلس ردش نمیکنه!!!!
تویی که با شکم سیر حرف می زنی من جوون تحصیلکرده جز با نتورک نمیتونم زندگیمو بسازم
منی که نمیخوام خلاف کنم و پولم حلال باشه نتورک بهترین شغل دنیاست
خودم با بیز همکاری می کنم عزیران تو این شغل ما برای کمپانی کار نمی کنیم ما همکاران کمپانی محسوب می شیم
نتورک بهترین تجارته قرنه
هر کی نیومده جا مونده چون تا چند سال
آینده خیلی حرفا واسه گفتن داریم
« در نتورک شکست معنا ندارد فقط افرادند که ممکن است کار را ترک کنند و دست از تلاش بکشند»
life.is.donation
۱۳۹۴-۰۸-۱۰ ۱۷:۰۸:۱۵
سلام ممنون از خبرتون. اینا یه مجوز دارن پشتش هر كاری میخوان میكنن
اگر به وبلاگ من یا سایت یكی از محققین نتورك برید حتی براتون ثابت میشه كه از نظر مراجع غیر شرعی اعلام شده. ولی جالبه خیلی از نتوركرا باز میان سفسطه میكنن تو استفتا و یا میگن چطور مجوز داره ولی غیرشرعیه! كه این هم از نداشتن اگاهیه
پس پس خودتونو گول نزین كه مجوز دارین. تو سایت ایران هشدار نوشته مجوز دلیل بر رفتار سالم نیست. شما فایل صوتی هایی كه میذارید هم از لیدرهای كویست امثال حسین غفوریان هست كه تا یادمه در انتظار اعدام یا حبس ابد بود تو اخبار هم هست
برای مثال خطاب به کسایی که ابرتجارت کهکشان بودن و بعد که گندش در اومد شرکتش جمع شد و رفتن سیمزغ عصر تجارت: شما راس شركتتون كه بش میگین سلطان شهریار افتخارش اینه كه 12 سال جز سران هرمی بوده!!! و همه جا هم میگن
مثلا میگن پاتمن كه جز سران كویست هست رفته فارسی یاد گرفته به شهریار بگه ؛ سلام:))) این عین عبارت امثال شماست
درصورتی كه همینم جز دروغ هاتونه. بحث اینه كه شما همه چیزتون از هرمی هاست فقط مجوز دارین

بقیه شرکت ها هم چیزی که شنیدم در حد زیادی همین منواله وگرنه از لحاظ نفراتی عقب میمونه.
این وبلاگ منه. اسنادش هم از سایتیه كه خودتون معرفی میكردین همش؛ ایران هشدار!!! وسایت رهبر
Networkmarketing2015.blogfa.com
اینم سایت یكی از محققین نتورك كه خودشون در سایتشون كامل توضیح دادن از خودشون و بازدید سایتشون روزانه چن هزار نفره!
Antinet.in
راستی شماها همیشه از جملات برای توجیه هرچیز استفاده میكنید. پس من هم شما رو به یك جمله دعوت میكنم؛
"سخت است فهماندن چیزی به كسانی كه در قبال نفهمیدنش پول میگیند."
روزگار به كام
مهدی
۱۳۹۴-۰۸-۰۷ ۱۲:۵۸:۲۰
من عاشق انسانهای منفی نسبت به ایین کارم...!!!
تک تکتون 1روز مشتری های ثابت شرکت های شبکه ایی میشین...
در واقع مجبور میشین...!
1990
۱۳۹۴-۰۸-۰۶ ۱۸:۱۵:۴۴
پول حلال زحمت میخواد ... وسلام
مجتبی
۱۳۹۴-۰۸-۰۲ ۱۴:۳۴:۴۹
با سلام
دوستان عزیز
یک بازاریابی شبکه ای از نظر علمی اگر دارای 4 ویژگی نباشه نمیشه اسم بازاریابی شبکه ای رو بهش نسبت داد.
1:محصول مصرفی خانواده و منحصر به فرد(یعنی خوراکی آرایشی و بهداشتی و... مثل شرکت ام وی آمریکا)
2:تخفیف برای خرید محصولات
3:اشتغال زایی
4:در آمد نا محدود(که هر کس با تلاش بیشتر درآمد بیشتر داشته باشه یعنی ثمر بخشی تعیین کننده است نه صرفا ارشد بودن و زودتر وارد شدن )
در مورداینکه آیا این کار اشباع میشه یا نه.
بله .ممکنه بشه.ولی همیشه تجربه جهانی نشون میده که رشد نتورک از رشد جمعیت اهسته تر بوده .
مسیله بعد اینه که شما به مثال شغل کارمندی در چندین 10 سال قبل نگاهی بندازید و مقایسه کنید با الان...
پس ممکنه یک روزی بیاد که کار نتورکم مثل کارمندی الان با حقوق پایین باشه.البته تجربه 65 ساله نتورک در جهان این رو نمیگه.
و باید بدونم هدف از نتورک اصولی رسوندن محصول با کیفیت و توجه کنید:مصرفی ! به دست خونواده ها بدون واسطه و مستقیم از شرکت تولید به مصرف کننده است
باتشکرمجتبی
sam
۱۳۹۴-۰۷-۳۰ ۱۷:۱۱:۲۶
در وقت تلفی و به درد بخور نبودن این کار همین بس که طرفداراش به جای توضیح دادن قانع کننده در مورد کاراشون، علاوه بر بیهوده دونستن کارای دیگه، توهین میکنن. چون چیز دیگه ای بهشون یاد ندادن
نازی
۱۳۹۴-۰۷-۳۰ ۰۰:۱۴:۰۵
اونایی که میگین وقت تلف کردنه.یه نگاه به گذشتت بنداز ببین چنددرصد کارات مفید بوده.
نازنین
۱۳۹۴-۰۷-۳۰ ۰۰:۰۶:۱۱
زندگی حرام است برو بمیر.چرا؟ چون اینجا ایران است.ایرانیا با این فقر اطلاعاتی همیشه یه جهان سومی میمونید چون ایو خفت رو دوست دارید.تویی که نت نکردی لطفا نظر نده.برو کنار دخالت نکن تو زندگی مردم.بی عرضگی تو دلیل بر بدبودن شرکت های نتورک نیست.
سید
۱۳۹۴-۰۷-۲۷ ۱۴:۱۹:۳۳
با سلام . دوستان عزیز .تو این شرکتا اولین قدمش با دروغ شروع میشه و مدام باید دروغ بگی من خودم چند سال قبل تو یکی از همین شرکتا کار کردم پولم رفت وقتم تلف شد آبروم برباد رفت با بهترین دوستان و فامیلام هنوز مشکل و اختلاف داریم همش بخاطر این شرکتای بازاریابی بود فقط بگم که وقتی تو دام این شرکتا میفتین برای جبران ضرر و زیان مالیتون دست به هر کاری میزنید که مهمترینش همان دروغ گفتن به دیگرانه کاری هم با دیگران ندارم فقط فکر کنید و سطح اطلاعاتتونو ببرید بالا و با نزدیکانتون مشورت کنید تا در دام نیفتید .
Matin
۱۳۹۴-۰۷-۲۲ ۰۵:۰۸:۵۴
با سلام. حرفهای شما کاملا متین و مورد قبول ولی باید networkmarketing داخل کشور اجرا بشه تا کشور از این مشکلات بیرون بیاد ما باید روشن فکر باشیم جناب شما که میگین ما داریم پراید میسازیم مقصر اصلی خودمونیم اگر ما پراید نخریم پس شرکت سایپا ورشکست میشه درسته مهم مردم کشورن که بفهمن بازاریابی شبکه ای کاملا شغل بی نقص میباشد
sam
۱۳۹۴-۰۷-۲۰ ۱۰:۳۷:۰۰
خانم نیلوفر سر زدیم، نه اینکه جولبی نگرفتیم بلکه تو این شرکت ها به جز وقت تلفی هیچ خبری نیست،
شما میخواید برید کسی کارتون نداره با بقیه کار نداشته باشید که بگید حرف شماها درسته
نیلوفر
۱۳۹۴-۰۷-۱۴ ۰۰:۳۲:۵۹
این حرف رو خطاب به همه ی دوستان و اقای علی میگم.
این که میگید بازاریابی شبکه ای تو ایران ج نمیده .
محصولات چینی هستش و دیگه ج نمیده و ....
کاملا حق باشماست.
شما اون زمانی که می خواستید وارد این کار بشید تحقیقی در ورد شرکت های موجود کردید.
قصد ندارم از شرکتی تعریف کنم .
اما من تو شرکت های زیادی پرزنت شدم.
اما شرکت پنبه ریز واقعا فوق العاده اس و انتخاب خوبیه برای کسانی که می خوان این کار رو شروع کنن. و دلیل دارم برای حرفم.
شما از نا کارامدی محصولات و کیفیت پایین ناراضی بدید درسته؟
در صورتی که محصولات شرکت ما واقعا هر چیزی رو که میگه داره.
یعنی اگه میگم فلان شامپو این تاثیرات رو داره واقعا دارم اثرش رو میبینم.چون خودمم هم استفاده میکنم.و نسبت به نمونه توی بازار سنتی قیمتش خیلی پایین تره.
شما که ادم موفق بودید تو این کار پیشنهاد میکنم حتما به این شرکت هم سر بزنید. جواب خیلی از سوالاتون رو میگیرید.
sam
۱۳۹۴-۰۷-۱۳ ۰۷:۳۲:۵۵
جناب ابوالفضل نوشته:

اگر معامله واقعی باشد و سود در مقابل کار حلال مثل معرفی مشتری پرداخت شود و خلاف قانون هم نباشد مانعی ندارد. اخذ پورسانت برای کار حلال اگر خلاف مقررات نباشد، اشکال ندارد،

دقیقا همون ایراداتی که من گرفتم.بعدشم ما این جا استفتاء واضح و کامل میخوایم که تمام جوانب در اون تشریح داده بشه، این به درد خودتون میخوره که باهاش دلتونو خوش کنید کسی کارتون نداره، نمیدونم چرا اینقدر زور میزنید که حرف شما درسته در صورتی که همه ازش ایراد میگیرن. حرفای جناب علی رو هم بخونید، همکار شماست. واقا خجالات آوره که مطلبی که کاملا ضد حرفی شماست رو به عنوان درستی کار خودتون تلقی می کنید، هر چند این کار از شماها بعید نیست، شما آیات قرآن رو برای درستی کارتون مثال میزنید چه برسه به جواب یک مرجع تقلید. بعدش جناب شما بید سر کارتون، کسی جلوتون گرفته که ول کن ما نیستید