میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : جمعه ۲ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۲۲:۴۱
 
 
شکاف در غرب انسجام درشرق
اروپا باید می دانست زمانی که بریتانیا اصرار دارد خود را از اتحادیه جدا کند...
اروپا باید می دانست زمانی که بریتانیا اصرار دارد خود را از اتحادیه جدا کند . زد وبند ها وسناریوی تازه ای از سوی آمریکا طراحی شده. بنابر این باید حساب خود را از غرب جدا می کرد تا با روی پای خود ایستادن بتواند جیهه سیاسی اقتصادی تازه ای ایجاد کند زیرا شاهد بود که این اتفاق با الهام از منویات معمار انقلاب اسلامی توسط مقام معظم رهبری همچنان پیگیری می شود تا شرق را متحول ومتقاعد نمایدکه پس از انشقاق در اتحاد جماهیر شوروی با نامه رهنمودی ونصیحت گونه اما م خمینی «ره» وروی کرد مثبت چین با کشور های قاره کهن. جهانی دیگر درحال شکل گرفتن است .
تغییرات عمده در این باره طی ربع قرن گذشته و ورود ایران اسلامی به گام دوم ودهه پنجم پس از انقلاب وجسارت های انجام شده همچون ارسال بنزین مورد نیازبه ونزوئلا ازمیان فشرده ترین وپیچیده ترین تسلیحات غرب وحضورناوگان نظامی ایران در دوردست ها و طی کردن سواحل بیش از چهل کشور وبازگشت پیروزمندانه به آبهای سرزمینی وامروز عبورمجدد ازمرزتحریم های لبنان با ارسال دومحموله سوختی ودر ادامه دارویی وغذایی به سواحل سوریه برای انتقال به بعلبک میخ های تازه ای را برای تابوت آمریکا به همراه دارد تا اروپا دل وجرت بیشتری پیدا کند و به بهانه لغویک طرفه قرارداد فروش زیر دریایی توسط فرانسه به استرالیا برای اولین بار در تاریخ سفیر خود را از آمریکا فراخواند.زیرا قبل از آن شاهد شکست مفتضحانه آمریکا در فرار از افغانستان و خارج کردن نیروهای خود با چراغ خاموش از بعضی کشور های خاورمیانه بود ! شاید این نیز مسیری تازه برای ورود هر چه بیشتر غرب وبخصوص آمریکا به دالان تاریک افول است که بازهم نقش ایران درآن بگونه ای پررنگ تراز بقیه می باشد.انگلستان .
استرالیا و آمریکای شمالی را میتوان زباله های بجا مانده از یک استراتژی مدعیان ابر قدرتی دانست که نه تنها به دشمنان بلکه به دوستان گرمابه و گلستان خود نیز رحم نخو.اهند کردواین گرگها هستند که بصورت دایره وارمی نشینند وزوزه می کشند تا یکی از آنها بخواب رفته و طعمه دیگران شود.
طی شدن این جریان بصورتی پیش میرود تا هر قدر روابط داخلی غرب تیره شود به همان اندازه در شرق انسجام صورت گیرد که آخرین نمونه بارز این همدلی عضویت قاطع ایران در کنفرانس همکاری های شانکهای و باز شدن دروازه های ورود واکسن از کشور های بزرگ و کوچک عضو اتحادیه اروپاست بوده تا طی کمتر از بیست روز چهل میلیون دوزراهی کشور شود.گویا بازنده این قمار بزگ صورت گرفته در آمریکا میان جمهوری خواه ودمکرات تنها جامعه این کشورهستند که بایدترلیونها مالیات سنگین اخذ شده طی نیم قرن گذشته از آنها صرف سیاست های مزورانه انگلیس واسرائیل در کشورهای آسیا یی بخصوص غرب آن شود تا امروز این ملت به ظاهر متمدن و در رفاه کاذب را با زیرساخت هایی فرسوده روبروسازد که نتوانند با ابتلا ومرگ ومیر هایی ویروس کرونا مقابله جدی داشته باشند و این آغاز یک تحول بزرگ وبرخورد سخت میان دو ابر قدرت غربی ازدرون است است تا این روزهای سخت وطاقت فرسا را به جنگ جهانی سوم در میان خودشان مزین نمایند درحالیکه دوقطب حاکم بر ایالات متحده یعنی دموکرات و جمهوری خواه هم از این اتنخاب اشتباه ناراضی باشند و ترامپ بتواند بر نتایج موجود موج سواری کند.

نویسنده: حسن روانشید
کد مطلب: 119789
 
Share/Save/Bookmark