میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۰۷
 
 
اختلاس و خیلی چیزهای دیگر
جراید: وزارت بهداشت شماره حساب متمرکز برای واریز جریمه های ماسک نزدن را به دولت اعلام کرد...

جراید: وزارت بهداشت شماره حساب متمرکز برای واریز جریمه های ماسک نزدن را به دولت اعلام کرد.
با توجه به این خبر پیش بینی می شود ...
الف - شماره حسابی برای کسانی که مصرف الکل آنها پایین است هم به زودی اعلام می شود.
ب – دعوا سر لحاف ملانصرالدین بود که دزدیدند و تمام شد.
ج – با پول جرایم ماسک می‌خرند و دولاپهنا به خودشان می فروشند.
نقطه چین های زیر را با گزینه مناسب پر کنید.
فرمانده نیروی اسمش را نبر: در بحث برخورد با کسانی که ماسک نمی‌زنند رویکرد ما بیشتر ... و ... است.
الف – فشار از بالا / چانه زنی از پایین
ب - فشار از پایین / چانه زنی از بالا
ج – فشار از بالا / پایین و چانه زنی از چپ و راست
د - ایجابی / ارشادی
عبارت زیر از کیست؟
من از کودکی کار کردم و ساخته‌ام و می‌سازم.
الف - توماس ادیسون مخترع لامپ و برق و خیلی چیزهای دیگر
ب – الکساندر گراهام بل – مخترع تلفن و خیلی چیزهای دیگر
ج – ماری کوری – کاشف اورانیوم و خیلی چیزهای دیگر
د- برادر امامی متهم ردیف اول اختلاس چند هزار میلیارد تومانی و خیلی چیزهای دیگر

کد مطلب: 115783
 
Share/Save/Bookmark