میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۵۷
 
 
«چالش قانون» گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی را معرفی، نقد و بررسی (۷۴) می‌کند
آفت پول پاشی هلیکوپتری و تداوم فقر و بیکاری!؟
آفت پول پاشی هلیکوپتری و تداوم فقر و بیکاری!؟
 
اشاره: مجموعه گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بر اساس ماده 1 و 2 قانون شرح وظایف مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و به عنوان بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر می شود. گو اینکه بر اساس یکی از مطالعات انجام شده توسط همین مرکز (ميزان بهره مندي از اطلاعات و تأثير آن بر فرايند قانونگذاري)، تولیدات پژوهشی تاکنون مورد استقبال و استفاده نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است و بخش محدودی از مصوبات (22 درصد) با نظر دستاوردهای مطالعاتی مرکز پژوهش ها همخوانی دارد. بدون تردید مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در روند تحول قانونگذاری سنتی کشور نقش مهمی دارد. «چالش قانون» ضمن اعلام آمادگی برای انعکاس متن جوابیه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیشاپیش از حسن توجه و پیشنهادات عموم نخبگان و اندیشمندان سپاسگزار است. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی گزارش چچچچ منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

معرفی گزارش
شناسنامه گزارش
عنوان گزارش: پول پاشي در اقتصاد: مباني و آثار
شماره مسلسل: ۱۵۳۶۶
کد موضوعی: ۲۳۰
تهيه و تدوين كنندگان: توحيد آتش بار، محمدرضا عبداللهي، سيدهادي موسوي نيك، سيدعلي روحاني
ناظر علمی: محمد قاسمي
ویراستار تخصصی: نامشخص
ویراستار ادبی: نامشخص
تاریخ انتشار: ۱۸/۲/۱۳۹۶
ویرایش: اول
تاریخ بروزرسانی: نامشخص
معاونت: پژوهش هاي اقتصادي
دفتر: مطالعات اقتصاد بخش عمومي
شمارگان: نامشخص
تعداد صفحات: ۲۶صفحه
ناشر: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
قیمت: نامشخص
منبع: درگاه الکترونیک مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
در چكيده گزارش اینگونه آمده است: دولت ها به دليل محدوديت منابع در اختيار، در اجراي برنامه هاي مورد نظر خود داراي قيد و بند هستند. برخي دولت ها ممكن است به دلايل مختلف اقتصادي (افزايش تقاضاي كل و خروج از ركود) يا اقتصاد سياسي (انتخاباتي) تمايل داشته باشند خارج از محدوده ظرفيت مالي در دسترس، مخارج خود را افزايش دهند و كسري بودجه ايجاد كنند. كسري بودجه اي كه در اين وضعيت ايجاد مي شود معمولاً از راه هاي مختلفي تأمين مي شود.
راه متداول، ايجاد بدهي است. در برخي كشورها، شيوه هاي ديگري مانند تأمين مالي مستقيم از بانك مركزي، تغيير نرخ ارز و تغيير قيمت نهاده ها يا كالاهايي كه تأمين كننده آن دولت است (مانند سوخت و حامل هاي انرژي) نيز به اين روش ها اضافه مي شود. عمده روش هاي مذكور، به گونه اي پول پاشي از منابع ديگر براي تأمين مخارج دولت به شمار مي روند. اما به طور ويژه، پول پاشي از طريق بانك مركزي در بودجه دولت، به طوري كه امكان بازگرداندن آن وجود نداشته باشد، از مصاديق يك سياست پولي غيرمتعارف به نام توزيع هليكوپتري شمرده مي شود.
در مقدمه گزارش اینگونه آمده است: محدوديت ظرفيت مالي يعني اينكه منابع در اختيار دولت، اجازه انعطاف بيشتر در مخارج كنوني يا اجراي برنامه هاي اقتصادي يا اجتماعي فراتر از وضعيت فعلي را نمي دهد. اجراي برنامه هايي كه از ظرفيت مالي دولت خارج است به كسري بودجه منجر مي شود. دولت ها معمولاً براي تأمين كسري بودجه به اقدامات مختلفي دست مي زنند: استقراض از طريق انتشار اوراق بدهي، سيستم بانكي و بانك مركزي (كه در اصطلاح پولي كردن كسري گفته مي شود) از مهم ترين اين شيوه ها به شمار مي رود. در ايران، علاوه بر پولي كردن كسري، دو شيوه ديگر تأمين كسري نيز وجود دارد كه عبارتند از: افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت حامل هاي انرژي. به عبارت ديگر، قيمت ارز خارجي و قيمت نهاده انرژي بيش از آنكه تابع سازوكار خاص، يا نظام ارزي يا بازار انرژي تعريف شده و منظمي باشد، به كسري مالي دولت پيوند خورده و با نوسانات اقتصاد سياسي، نوسان مي كند.
به اين معني كه، دولت ها تا هنگامي كه ضروريات فضاي مالي ايجاب نكرده، نه به نرخ ارز دست مي زنند و نه به قيمت انرژي. اما آن هنگام كه فضاي مالي محدود شود، هم قيمت ارز را تغيير مي دهند و هم به فكر اصلاح قيمت هاي انرژي مي افتند. در بخش پول پاشي و شيوه هاي آن اینگونه آمده است: پايداري مالي به وضعيتي كه گفته مي شود كه روند منابع قابل تأمين توسط دولت، بتواند پرداخت مخارج و تعهدات دولت را تضمين كند. دولت ها معمولاً تلاش مي كنند ميان منابع در اختيار و پيش بيني مخارج خود تعادل برقرار كنند. مشكل عمدتاً هنگامي به وجود مي آيد كه:
- منابع دولت به شيوه اي غيرمطمئن تأمين مي شود (مثلاً بخش عمده اي از آن به يك منبع طبيعي پرنوسان مانند نفت وصل است كه نوسان قيمت يا مقدار صادرات آن در اختيار دولت نيست).
- مخارج يا بدهي هاي دولت به دلايل مختلف اقتصادي (مثلاً تغيير شديد نرخ بهره داخلي يا خارجي) يا اقتصاد سياسي (مثلاً برنامه هاي بلندپروازانه انتخاباتي) خارج از ظرفيت منابع باشد.
- در چنين وضعيتي، كسري بودجه گريبان گير دولت مي شود. حالتي نيز وجود دارد كه دولت هاي درگير ركود اقتصادي، ممكن است تعمداً با هدف افزايش تقاضاي كل اقتصاد و رونق بخشي به آن، برنامه هاي انبساطي اتخاذ كرده و كسري بودجه ايجاد كنند. پولي كه براي تأمين مالي كسري بودجه دولت، در اقتصاد پاشيده مي شود، بسته به نوع تأمين مالي و نيز بسته به شرايط اقتصاد، آثار مختلفي برجاي مي گذارد. براي مثال، اگر دولت پولي را از بانك مركزي استقراض كند كه بعداً بخواهد يا بتواند به آن برگرداند، تأثير متفاوتي از وضعيتي خواهد داشت كه همين پول را قرض كند، اما نتواند يا نخواهد بگرداند. همچنان كه سياست اخير (پول پاشي هليكپوتري) نيز بسته به شرايطي كه اقتصاد در آن قرار دارد (رونق يا ركود) ممكن است تأثيرات متفاوتي بر جاي بگذارد.
در بخش رابطه پول پاشي و مراحل چهارگانه سياست هاي عوام گرايانه اینگونه آمده است: در ادبيات اقتصاد سياسي گفته مي شود كه به طور معمول، وعده هايي مي توانند رأي اكثريت را جذب كنند كه در ميانه مطلوبيت رأي دهندگان قرار داشته باشند (نظريه رأي ميانه) به طوري كه، مجموع فاصله تمايلات رأي دهندگان از وعده هاي نامزدها در كمترين فاصله قرار داشته باشد. بر مبناي همين نظريه، عوام گرايي به وضعيتي گفته مي شود كه سياست گذار يا سياست مدار عوامگرا، عليرغم اينكه در چپ يا راست ميانه رأي دهندگان قرار مي گيرد، و در واقع، منافع اكثريت را تأمين نمي كند، اما با وجود اين، مي تواند رأي اكثريت را جذب كند. عوام گرايي اقتصادي عمدتاً در هنگامي بروز مي كند كه شخصيت عوام گرا در چپ ميانه قرار داشته باشد (مانند تجربه كشورهاي آمريكاي لاتين) و عوام گرايي سياسي – نژادي معمولاً در وضعيت راست ميانه تجربه شده است (مانند برخي كشورهاي اروپايي). در ادامه همين ادبيات، عوام گرايي اقتصاد كلان، به رويكردي گفته مي شود كه در حالي كه بر رشد و توزيع درآمد متمركز مي شود، ريسك هاي ناشي از تورم، كسري بودجه و واكنش عوامل اقتصادي به دخالت هاي غيربازاري را در نظر نمي گيرد. معمولاً از ركود و نابرابري

آن هنگام كه اقتصاد با ركود مواجه باشد و يا مشكل بيكاري فزاينده باشد و يا فقر (عمدتاً همراه با نابرابري) چشمگير باشد، دولت ها معمولاً تلاش مي كنند با اجراي برنامه هاي افزايش تقاضا، يا توزيع درآمد با اين مشكلات مواجهه كنند. به دليل زمانبر بودن يا داشتن هزينه سياسي، راه حل هاي اصلاح ساختار معمولاً و عملاً در اولويت قرار نمي گيرند
شديد درآمد و ثروت (يا احساس آن) به عنوان زمينه هاي بروز عوام گرايي ياد مي شود. براي عوام گرايي اقتصاد كلان معمولاً چهار فاز مختلف ذكر شود:
ـ فاز اول: سياست هاي انبساطي، معطوف به افزايش مخارج دولت، افزايش يارانه ها و ... به افزايش تقاضا، افزايش اشتغال، بهبود رشد اقتصادي و افزايش نرخ واقعي دستمزد مي انجامد. كنترل هاي قيمتي، افزايش واردات و نرخ ارز پايين (پول داخلي با ارزش) براي جلوگيري از افزايش تورم اعمال مي شود و در ظاهر همه چيز وفق مراد است.
ـ فاز دوم: به دليل افزايش شديد تقاضا براي كالاهاي داخلي، موجودي انبار به شدت كاهش پيدا مي كند. به دليل محدوديت منابع ارزي، واردات پاسخگوي تقاضاي داخلي نيست. براي كنترل وضعيت، سياست تثبيت نرخ ارز اندكي رها مي شود و همزمان كنترل هاي قيمتي تشديد مي شوند. تورم افزايش پيدا مي كند. دستمزدهاي اسمي افزايش پيدا مي كنند و در نهايت كسري بودجه تشديد مي شود.
ـ فاز سوم: كمبود در طرف عرضه، افزايش در قيمت ها، شكاف ارزي خارجي و خروج سرمايه از اقتصاد تشديد ميشود. به دليل يارانه هاي فزاينده و كاهش در ماليات جمع آوري شده، كسري بودجه بيش از پيش افزايش مي يابد. دولت تلاش مي كند با كاهش يارانه ها يا افزايش نرخ ارز (كاهش ارزش پول داخلي) كسري بودجه را كنترل كند. دستمزدهاي واقعي و قدرت خريد به دليل تورم فزاينده به شدت كاهش پيدا مي كنند. در اين مرحله، به نظر مي رسد كه اختيار كار ممكن است از دست دولت خارج شود.
ـ فاز چهارم: ترمز سياست هاي قبلي كشيده مي شود. به منظور كاهش تقاضا و تثبيت اقتصاد كلان، سياست هاي رياضتي شديد و كاهش مخارج به اجرا گذاشته مي شود. در اين مرحله كه قدرت خريد و دستمزدهاي واقعي به بدتر از شرايط فاز يك باز گشته است، اجراي سياست هاي تثبيت كلان، به كاهش بيش از پيش تقاضا، كاهش اشتغال و نارضايتي شديد و تلاطم سياسي دامن مي زند... و دولت يا نظام جديد سياسي بر سر كار مي آيد. با توجه به تعريفي كه از عوام گرايي اقتصاد كلان در بالا ارائه شد و مراحل مختلف آن و نيز تجربه كشورهاي مختلف درگير در اين عارضه و نيز خصوصيات سياست هاي مالي و پولي تجربه شده در چنين وضعيت هايي به نظر مي رسد، آنچه كه در فاز يك سياست هاي عوام گرايانه اتفاق مي افتد، عملاً استفاده از شيوه هاي مختلف پول پاشي باشد.
در تجربه كشورهاي درگير عوام گرايي، با افزايش مخارج دولت يا افزايش يارانه هاي دولتي و يا تعريف برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي معطوف به افزايش رضايت سياسي كه در نهايت مخارج دولت را به شدت افزايش مي دهند، كسري بودجه ايجاد مي شود و دولت كسري خود را از منابع مختلف مذكور در گزارش (به ويژه بانك مركزي) ... جبران مي كند.
در بخش راه درست اینگونه آمده است: آن هنگام كه اقتصاد با ركود مواجه باشد و يا مشكل بيكاري فزاينده باشد و يا فقر (عمدتاً همراه با نابرابري) چشمگير باشد، دولت ها معمولاً تلاش مي كنند با اجراي برنامه هاي افزايش تقاضا، يا توزيع درآمد با اين مشكلات مواجهه كنند. به دليل زمانبر بودن يا داشتن هزينه سياسي، راه حل هاي اصلاح ساختار معمولاً و عملاً در اولويت قرار نمي گيرند. آنچه اتفاق مي افتد معمولاً خروج از ظرفيت مالي دولت، ايجاد كسري بودجه، تأمين مالي كسري ايجاد شده به طرق مختلف و در نهايت نتايج تورمي آن است كه در دورهاي بعدي تأثيرات، خود به مشكلات توليد و اشتغال دامن زده و فقر و نابرابري را تشديد مي كند. به عبارت ديگر، معمولاً تلاش دولت ها براي حل مشكلات مرتبط با فقرزدايي و اشتغال عملاً انضباط مالي را مختل مي كند.
الف) فقر: براي مواجهه با فقر، مي توان در سه سطح، استراتژي، منابع و مصارف بحث كرد:
ـ استراتژي فقرزدايي: بنابر تجارب متعدد كشورها در فقرزدايي، مواجهه با فقر، بدون داشتن راهبرد مشخص (عموماً متكي بر افزايش موقتي مخارج رفاهي دولت) معمولاً به سرانجام نمي رسد و حداكثر در ميان مدت، تأثيرات مثبت خود را از دست مي دهد (اگر اثر منفي و تشديد فقر در پي نداشته باشد). بنابراين، گام نخست، پيش از هر گونه اقدام براي افزايش مخارج دولت، توزيع يا بازتوزيع، داشتن راهبرد مشخص است. راهبردهاي مختلفي براي فقرزدايي پيشنهاد شده است. دو راهبرد اصلي عبارتند از راهبرد رشد حامي فقرا و راهبرد رشد فراگير.
ب) اشتغال: تحليل هايي كه به ابعاد نگران كننده بحران اشتغال اشاره مي كنند، عموماً رشد اقتصادي را هدف گرفته و براي حل مشكل اشتغال خواهان شتاب گرفتن نرخ رشد مي شوند، در حالي كه نه تنها كميت، بلكه علاوه بر آن كيفيت رشد است كه داراي اهميت بوده و نرخ رشد را معنادار مي كند. اصطلاح رشد اشتغال زا يا رشد فقرزدا در برابر رشد بي كيفيت كه در دو دهه اخير در ميان نهادهاي بين المللي فراگير شده است، در درجه اول عدم ثبات رابطه رشد و اشتغال را نشان داده و در درجه بعدي اهميت تمركز بر كيفيت رشد را متذكر مي شود.

ارزیابی بخش های گزارش
الف) عنوان
- آیا عنوان گزارش بیان گر اهمیت موضوع آن است؟ بله
- آیا محتوای گزارش در راستای بحث و بررسی پیرامون عنوان تهیه و ارائه شده است؟ بله
- آیا نام دست اندرکاران تهیه و انتشار گزارش بطور کامل شامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، محل کار و نشانی پست الکترونیک در گزارش قید شده است؟ خیر
الف) چکیده
- آیا چکیده دقیقا آینه تمام نمای مطالعه است؟ بله
- اگر چکیده به تنهایی مورد بررسی قرار گیرد، آیا به اندازه کافی خلاصه و چکیده کل مقاله است؟ بله
- آیا چکیده گزارش دارای بخش واژگان کلیدی است؟ خیر
ب) فهرست
- آیا گزارش دارای فهرست اجمالی و تفصیلی است؟ گزارش دارای فهرست اجمالی است.
- آیا جدول ها، نمودارها و تصاویر دارای فهرست جداگانه اند؟ خیر
- آیا گزارش دارای فهرست اعلام و اشخاص، مکان ها و ... است؟ خیر
پ) مقدمه
- آیا مقدمه، توجیه منطقی از مطالعه و یا هدف از مقاله (بیانی از مشکل موجود و بررسی متون) را شامل می شود؟ خیر
- آیا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ خیر
- آیا از واژگان کلیدی و اصطلاحات مهم گزارش تعاریف مشخص ارائه شده است؟ خیر
- آیا پیشینه تاریخی بحث مورد نظر در منابع معتبر داخلی و خارجی در گزارش مطرح شده است؟ خیر
ت) روش کار
- آیا از روش های معتبر و قابل اعتماد استفاده شده است؟ روش گزارش، توصیفی و اقتباسی است.
- آیا روش های انتخاب شده توسط نویسندگان قادر به پاسخ به سوالات تحقیق می باشد؟ در حد توصیف موضوع
- آیا روش های مورد استفاده به وضوح شرح داده شده اند؟ خیر
- اگر یک مطالعه تحقیقاتی مشابه توسط محققین دیگری انجام شود، می تواند همین نتایج را در پی داشته باشد؟ خیر
ث) یافته ها
- آیا یافته ها به خوبی سازماندهی شده است؟ بله
- آیا نتایج به وضوح شرح داده شده است؟ بله
- آیا روش های آماری مناسب انتخاب شده است؟ گزارش فاقد روش های آماری است.
- راستی آزمایی نتایج گزارش از طریق کدام آزمون انجام شده است؟ گزارش فاقد روش های آماری است.
- آیا نتایج گزارش از روایی و پایایی قابل قبول برخوردار است؟ گزارش فاقد روش های آماری است.
ج) بحث
- آیا نتایج مهم به اختصار بیان شده است؟ بله
- آیا نویسندگان مشخصا بیان کرده اند که فرضیه آنها در این مطالعه ثابت شده یا نه؟ خیر
- آیا یافته های این مطالعه با مطالعات مشابه پیشین در این زمینه مقایسه شده است؟ خیر
- آیا محدودیت های مطالعه ذکر شده است؟ خیر
- آیا برای انجام پژوهش های بعدی پیشنهاداتی ارائه شده است؟ خیر
چ) جدول ها، نمودارها و تصاویر
- آیا مدل مفهومی گزارش در قالب شکل ارائه شده است؟ خیر
- آیا جدول ها، نمودارها
بنابر تجارب متعدد كشورها در فقرزدايي، مواجهه با فقر، بدون داشتن راهبرد مشخص معمولاً به سرانجام نمي رسد و حداكثر در ميان مدت، تأثيرات مثبت خود را از دست مي دهد (اگر اثر منفي و تشديد فقر در پي نداشته باشد). بنابراين، گام نخست، پيش از هر گونه اقدام براي افزايش مخارج دولت، توزيع يا بازتوزيع، داشتن راهبرد مشخص است.
و شکل ها ویژگی های کلیدی مطالعه را نشان می دهند؟ بله
- آیا تصاویر، جدول ها و نمودارها شفاف و قابل فهم هستند و دارای بالانویس و زیرنویس مناسب می باشند؟ بله
ح) پیوست ها
- آیا پیوست های گزارش حاوی اطلاعات مفید است؟ گزارش فاقد پیوست است.
- آیا پیوست ها به کسب آگاهی بیشتر در مخاطبان کمک می کند؟ گزارش فاقد پیوست است.
- آیا پیوست ها حاوی فرم ها و اسناد مرتبط با گزارش است؟ گزارش فاقد پیوست است.
خ) منابع
- آیا منابع کافی برای اهداف این مطالعه در جامعه وجود دارد؟ بله
- آیا سبک نوشتن منابع منطبق با دستورالعمل های علمی است؟ بله
- آیا منابع مهم و کلیدی به روز بوده اند و با دقت گزارش شده اند؟ خیر
- شیوه ارائه مستندات و ارجاعات در گزارش چگونه است؟ بصورت پاورقی
- آیا گزارش منابعی برای مطالعه بیشتر مخاطبان ارائه کرده است؟ خیر
- آیا گزارش از منابع بین بخشی و بین رشته ای داخلی و خارجی معتبر استفاده کرده است؟ بله

ارزیابی محتوایی گزارش
الف) سامان مندی
- آیا گزارش یک کل سامان مند را تشکیل می دهد؟ خیر
- آیا گزارش برای ساماندهی محتوایی خود مدل مفهومی ارائه کرده است؟ خیر
- آیا گزارش دارای فرضیه یا فرضیه هایی با سوالات مشخص است؟ خیر
- آیا عناوین موجود در گزارش دارای انسجام و هماهنگی است؟ خیر
- آیا بسط و توضیح مطالب در هر پاراگراف، بخش، فصل و ... در گزارش انجام شده است؟ بله
- آیا در پایان هر فصل، بخش و ... مؤلف به جمع بندی مطالب پرداخته است؟ خیر
- آیا گزارش دارای بخش نتیجه گیری یا جمع بندی نهایی است؟ بله
ب) نوآوری
- آیا محتوای گزارش دارای سطح خاصی از نوآوری در نظریه پردازی و اندیشه ورزی است؟ خیر
- آیا گزارش مدعی صورت بندی جدید از مبانی نظری قدیمی است؟ خیر
- آیا در گزارش توانایی های نوین فناورانه وجود دارد؟ خیر
- آیا گزارش مدعی ارائه محصولات یا خدمات جدید است؟ خیر
- آیا محتوای گزارش دارای توانایی خاص در ایجاد یا گسترش گفتمان اجتماعی را دارد؟ بله
- آیا خواندن این گزارش تفکر نقادانه را ترغیب می کند؟ بله
پ) اهمیت
- آیا نسبت حجم مطالب به اهمیت موضوع در گزارش کافی است؟ خیر
- آیا چینش مطالب در گزارش بر اساس درجه اهمیت موضوعات و وزن محتوایی آنها انجام شده است؟ خیر
- آیا در نگارش مطالب در گزارش به موضوعات اولویت دار توجه شده است؟ بله
ت) شیوایی، روشنی و قابل فهم بودن
- آیا متن گزارش روان و سلیس است؟ بله
- آیا در گزارش مطالب به روشنی توانسته اند موضوعات مرتبط با خود را مطرح کنند؟ بله
- آیا گزارش ساده و قابل فهم است؟ بله
ث) جامعیت
- آیا گزارش به لحاظ موضوعی جامعیت دارد و وجوه مختلف موضوع را پوشش می دهد؟ خیر
- آیا استفاده از تصاویر، نمودارها، جدول ها و ... توانسته است به همه جانبه بودن گزارش کمک کند؟ بله
- آیا مؤلف از ساختارها و کلمات رایج در متون علمی و نیز سبک نویسندگی استفاده کرده است؟ بله
- آیا گزارش از ویژگی های بینامتنی برخوردار است؟ خیر
- آیا گزارش برای کمک به درک جامع، الگو یا مدلی خاص برای ساده سازی روابط پدیده مورد نظر با سایر پدیده ها ارائه کرده است؟ خیر
ج) اعتبار
- آیا گزارش مبتنی بر پژوهش های روزآمد حوزه تخصصی مربوطه است؟ خیر
- آیا شواهد، منابع و استدلال های موجود در گزارش از اعتبار علمی لازم و کافی برخوردار است؟ بله
- آیا اعتبار علمی گزارش از سوی یافته های پژوهشی معتبر داخلی و خارجی تایید می شود؟ نامشخص

ارزیابی اجتماعی گزارش
الف) مخاطبان و ذینفعان
- مخاطبان و ذینفعان این گزارش چه کسانی خواهند بود؟ این گزارش جهت آگاهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تدوین شده است.
- آیا انتشار این گزارش مورد استقبال مخاطبان و ذینفعان قرار گرفته است؟ نامشخص
- آیا این گزارش مخاطبان را به پژوهش بیشتر در رابطه با موضوع تخصصی ترغیب می کند؟ بله
- آیا گزارش حاضر توانایی برطرف کردن نیازهای مخاطبان و ذینفعان خود را دارد؟ نامشخص
ب) تاثیرگذاری اجتماعی
- آیا گزارش در بحث پیرامون پدیده مورد نظر خود از جامعه نگری قابل قبول برخوردار است؟ خیر
- آیا گزارش پیش نیازها و پیش فهم های ضروری و مورد نیاز برای فهم خود را به مخاطبان ارائه کرده است؟ خیر
- آیا گزارش برای علل و آثار مشکلات متعدد موجود در زندگی مردم تحلیل مناسبی ارائه کرده است؟ خیر
- آیا گزارش برای حل مشکلات زندگی مردم دارای طرح اجرایی با پیشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خیر
- آیا گزارش برای کارآمدی راهکارهای پیشنهادی خود برای حل مشکلات زندگی مردم روش راستی آزمایی خاصی را پیشنهاد کرده است؟ خیر
- آیا گزارش توانسته است اهداف اجتماعی از پیش تعیین شده خود را محقق سازد؟ خیر
- آیا ناشر مجموعه نظرات مخاطبان و بازخوردهای مجامع علمی را پیرامون گزارش منتشر کرده است؟ نامشخص
- آیا گزارش نسبت خود را با اسناد فرادست و فرودست کشور معین کرده است؟ خیر
- آیا گزارش مطالبی پیرامون کارآمدی و عملکرد قوانین مرتبط با موضوع بحث خود را ارائه کرده است؟ خیر
- آیا انتشار این گزارش بازتاب های رسانه ای گسترده در پی داشته است؟ نامشخص
پ) نیازمحوری
- این گزارش چه نیازی (بنیادی، تخصصی، درسی، کمک درسی و عمومی) را تأمین خواهد کرد؟ نیازهای عمومی
- آیا گزارش توانایی علمی و عملی برای تفکیک نوع نیازهای مخاطبان (خلاءها، کمبودها، تهدیدها، آسیب ها، ضعف ها، فرصت ها، قوت ها، ضرورت ها و اولویت ها) و برنامه ریزی و اجرای برنامه های متناسب با آن را (برنامه های ایجادی، جبرانی، پیشگیرانه، مقابله ای، تقویتی، توانمندسازی، ارتقایی، تامینی و انتخابی) دارد؟ خیر
- آیا توانایی هدف گذاری، راهبردگذاری، سیاستگذاری و سازماندهی مرتبط با موضوع برای رفع سطوح گوناگون نیازهای مخاطبان در گزارش وجود دارد؟ خیر
پ) رتبه ها و جوایز
- آیا گزارش دارای رتبه و جوایز ملی و بین المللی است؟ نامشخص
- آیا گزارش دارای ارجاعات داخلی و خارجی از سوی منابع علمی معتبر است؟ نامشخص
ت) تقدیر و تشکر
- آیا در گزارش از شخصیت های حقیقی و حقوقی موثر در کار (اعم از امور علمی و فنی و...) سپاسگزاری شده است؟ خیر
- آیا گزارش در مجامع علمی داخلی و خارجی مورد تقدیر قرار گرفته است؟ نامشخص

ارزیابی های شکلی گزارش
الف) ویراستاری فنی
- آیا تعداد کلمات و صفحات گزارش برای بیان کامل موضوع گزارش کافی است؟ خیر
- آیا عنوان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درستی انجام شده است؟ بله
- آیا نوع صفحه آرایی (نوع و اندازه خط، فاصله خطوط، حاشیه ها، سرصفحه و پاورقی و ...) گزارش مناسب است؟ بله
- آیا آیین نگارش واژگان و جملات بر اساس زبان فارسی معیار در تدوین گزارش رعایت شده است؟ خیر
- آیا در گزارش برای واژگان و اصطلاحات علمی بیگانه، معادل سازی مناسب انجام شده است؟ بله
- آیا نشانه گذاری در گزارش (مانند ویرگول، نقطه، خط تیره، ویرگول نقطه و پرانتز و ...) به درستی انجام شده است؟ خیر
ب) ویراستاری علمی
- آیا گزارش دارای ناظر یا ویراستار تخصصی است؟ بله
- آیا ناظر یا ویراستار تخصصی به وظایف خود عمل کرده است؟ خیر
- آیا گزارش از زمان انتشار چاپ اول تاکنون بروزرسانی شده است؟ نامشخص
- آیا محتوای گزارش نیاز به حذف مطالب دارد؟ بله
- آیا محتوای گزارش نیاز به اضافه کردن مطالب دارد؟ بله
- آیا گزارش حاضر نیاز به ویراستاری ادبی دارد؟ بله
ج) ویژگی های خاص
- آیا گزارش دارای ویژگی های خاص مانند کادر های خلاصه پیام، سخنان بزرگان، تاریخچه و... است؟ خیر
- آیا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 114360
 
Share/Save/Bookmark