میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : جمعه ۱ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱۷:۰۲
 
 
فرهنگ گمشدهء هیاهوی اقتصادی
فرهنگ، زیربنای مهم و اساسی یک جامعه برای رسیدن به آرمانها و ایده الهای هم مادی و هم معنوی مورد نظر آن جامعه است.برای تفسیر صحیح فرهنگ نیاز به یک نگاه کارشناسی و منطقی داریم.مسایل فرهنگی در کشورمان باید توسط دولت و خانواده انجام گیرد که نقش خانواده بسی مهمتر است.متاسفانه این سالها و این روزها رسیدن به
متاسفانه این سالها و این روزها رسیدن به مسایل فرهنگی زیر سایه مشکلات اقتصادی گم و کمرنگ شده است
مسایل فرهنگی زیر سایه مشکلات اقتصادی گم و کمرنگ شده است و هم دولت و هم خانواده ها تمرکزشان بیشتر متوجه مسایل اقتصادی کشور و خانواده است و این کمرنگ شدن فرهنگ عواقب خوبی ندارد و باید هشدار داد.در این سالها نگاهها و تفسیرهای احساسی و افراطی و غیرکارشناسی لطمه های شدیدی به حوزه فرهنگ زده است و باعث بوجود آمدن رفتارها و تفکراتی شده است که در فرهنگ ایرانی و اسلامی ما جایگاهی ندارد.متاسفانه کشش و تمایل به فرهنگ و زندگی و تفکر غربی در بین بخشی از جامعه و بخصوص نسل نوجوان کنونی مشاهده میشود که خود هشدار مهمی است.بهتر است هر چه زودتر فرهنگ ایرانی اسلامی را در قالب حقیقی و نویی تفسیر کنیم و تصمیم گیری در مورد مسایل فرهنگی را از دعواهای سیاسی خارج کنیم. 
وبلاگ بصیرت زمستان / احسان دری
کد مطلب: 79016
 
Share/Save/Bookmark