میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۰۲:۲۲
 
 
رسالت‌ رسانه‌ها، رسالت ملي
دردنياي امروزكه عصرارتباطات وانفجاراطلاعات است، درحقيقت ارتباطات وضع جديدي راخلق كرده‌است و ما نمي‌توانيم اين جهان را ...

دردنياي امروزكه عصرارتباطات وانفجاراطلاعات است، درحقيقت ارتباطات وضع جديدي راخلق كرده‌است و ما نمي‌توانيم اين جهان را بدون حضور رسانه‌ها ترسيم كنيم. رسانه‌ها مهمترين و كليدي‌ترين نقش را در دنياي امروز به عهده دارند و يكي از كاركردهاي جدي رسانه در دنياي جديد عيان و شفاف كردن اتفاقات و رخدادهاست و ديگر انجام كارهاي پشت پرده به واسطه‌ وجود رسانه‌ها بسيار محدود شده است. رسالت‌ رسانه‌ها، رسالت ملي است ودرراستاي منافع ملي هر كشوري محسوب مي‌شود دريك چنين شرايطي رسانه ‌از اهميت واعتبار ويژه‌اي برخوردار است وبايد به رسالت خود واقف باشد وحاكميت نيزدرمقابل اين نقش راهبردي وظيفه‌ تدارك ديدن بستر لازم براي اين كار و برجسته‌تر كردن اين نقش را عهده دار است.
امروزرسانه ها دردنيا فكر، فرهنگ، رفتار و درحقيقت هويت فرهنگي انسانها را القاءمي كنند وتعيين كننده هستند. رسانه ها مي توانند: در بهبود وضعيت زندگي انسان مؤثر باشند؛ در گسترش صلح و امنيت جهاني مؤثر باشند؛ درارتقاي اخلاق ومعنويت درميان انسانها مؤثر باشند و مي توانند انسانها را خوشبخت تر كنند. والبته رسانه ها نيزمي توانند : وسيله برافروختن جنگهاي خانمان سوز باشند؛ عادات و آداب و رفتارهاي مضر را در ميان مردم رايج كنند؛ ملتهايي را از هويت انساني و هويت ملي خودشان تهي كنندو احساس تبعيض را در انسانها زنده كنند. با استفاده ازرسانه ها می توان درجامعه انگیزه وحرکت ایجاد کرد و یا فرهنگ عمومی را پایه ریزی و گسترش داد وهمینطور افکار عمومی را دررابطه با موضوع خاصی تبیین نمود. وظيفه‌ راهبردي رسانه آشنا كردن مردم با حقايق وواقعيات اجتماع است. البته بازگو كردن مسائل و نكات منفي ومثبت جامعه بايددرچارچوب منافع ومصالح ملي صورت پذيردو رسانه اي كه ازآن تخطي نمايد درمسيرخلاف آب شنا كرده است. یك رسانه دركنارحاكميت بايد منافع ملي ومنافع جامعه را درنظرگرفته ودرراستاي وظيفه‌ خود براي تقويت پايه‌هاي نظام وامنيت ملي گام بردارد.
رسانه‌ درهركشوري نشان دهنده‌ فرهنگ يك جامعه است ودر حقيقت مي‌توان گفت كه فرهنگ يك جامعه با رسانه‌هاي آن سنجيده مي‌شود. نقش رسانه‌ها درساختار و شكل دادن به افكار عمومي بي‌بديل است ودر واقع امروزه تمام قدرت‌هاي بزرگ به اين نتيجه رسيده‌اند كه داشتن ادوات وتجهيزات نظامي درواقع نمي‌تواند به اندازه‌ رسانه درشكل و سمت وسو دادن به يك اتفاق مؤثر باشد. ازمهم ترین کارکردهای رسانه ها، می توان به ایجاد یک فضای مجازی درمقابل دشمنان برای ایجاد فضایی از قدرت درمقابل آن ها اشاره کرد؛ به طورمثال پوشش کامل، فنی وحرفه ای رسانه ها ازیک رزمایش بزرگ نظامی می تواند تأثیربسزایی دررعب آفرینی دردل دشمنان داشته باشد. امروزه جنگ، جنگ رسانه هاست و توجه به محتوای برنامه ها به همراه پخش مناسب آن امری لازم وانکار نا شدنی است. چه این که رسانه هایکی ازمهمترین ابزارقدرت نمایی واقتدارنمایی هستند وهیچ زمان نباید نقش بی بدیل آن ها را مورد غفلت قرار داد.
رسانه‌ها عامل اصلي توزيع اطلاعات در جوامع معاصر به شمارمي‌روند و نقش هايي، ازجمله ناظران اجتماع، سازندگان افكارعمومي ومشوقان مردم درامرمشاركت سياسي، براي آنها منظور شده است. اما رسانه‌ها در عمل، با توجه به رژيم هاي سياسي متفاوت، با محدوديت‌هايي مواجهند، که گاه به صورت سانسورو گاه به شكل فشارهاي مالي و گاه متأثرازخواست مخاطبان ظاهر مي‌شوند.
جان كلام : ۱- رسانه می تواند در ترسیم اهداف، اولویت ها و تبیین برنامه ها و همچنین بسیج نیروهای جامعه نقشی بسزا داشته باشد. ۲- انعکاس واقعیت‌های اقتصادی واجتماعی بدون تردید یکی ازملزومات فعالیت‌های رسانه ای است. دراین امررسانه باید به هیچ وجه جانب گروه ها و نهادهای خاص ومختلف را نگیرد و برای هر دو سوی جریان یعنی مخالفان وموافقان فرصت کافی برای اظهار نظرواعلام نظرات خود را درنظر بگیرد.۳- مطمئناً اگررسانه ای بتواند نقش خود رادرانعکاس بدون کم وکاست و واقعی یک اتفاق وماجرای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی رعایت کند خود گام مهمی در ایجاد و شکل دهی افکار عمومی برای نقد مسائل برداشته است.۴- توجه به درستی و صحت اخبارو اهمیت آنها همراه با تازگی وسرعتی که درانتشارآن باید درنظرگرفت، نقش مهمی را درایجاد اعتباربرای رسانه ایفا می کند. درهرحال اهميت وجايگاه رسانه ها درجهان امروزبرهيچ كس پوشيده نيست. رسانه‌ها چنان درتاروپود زندگي بشر رخنه كرده اند كه امروز زندگي انسان ها كاملا به آن وابسته شده است. بسياري ازمردم به وسيله رسانه ها به زندگي خويش معني مي دهند. رسانه ها درجهان امروز، جهان ذهني و غيرواقعي را به دنيا مخابره مي كنند. آنها ديگر به وسايل انتقال واقعيت فكر نمي كنند بلكه خود، سازنده واقعيت‌اند و با تكامل بشر پيوند مستقيم دارند.

کد مطلب: 86432
, مولف : اسد الله افشار
 
Share/Save/Bookmark