میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۵۷
 
 
دریاب‭ ‬ما‭ ‬را
امشب‭ ‬را‭ ‬تمام‭ ‬قد‭ ‬از‭ ‬اعماق‭ ‬وجودمان‭ ‬به‭ ‬سالاري‭ ‬اختصاص‭ ‬دهيم‭ ‬كه‭ ‬صاحب‌مان‭ ‬است‭.‬..
دریاب‭ ‬ما‭ ‬را
 

امشب‭ ‬را‭ ‬تمام‭ ‬قد‭ ‬از‭ ‬اعماق‭ ‬وجودمان‭ ‬به‭ ‬سالاري‭ ‬اختصاص‭ ‬دهيم‭ ‬كه‭ ‬صاحب‌مان‭ ‬است‭.‬
همان‭ ‬صاحبي‭ ‬كه‭ ‬خداوند،‭ ‬اشرف‭ ‬مخلوقاتش‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬هيچ‭ ‬كسي‭ ‬را‭ ‬نمي‌توان‭ ‬يافت‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬عصر‭ ‬حاضر‭ ‬به‭ ‬مانند‭ ‬او‭ ‬باشد‭.‬
او‭ ‬دردانه‭ ‬عالم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬حال‭ ‬و‭ ‬احوال‭ ‬هوادارانش‭ ‬و‭ ‬يارانش‭ ‬غافل‭ ‬نيست،‭ ‬حتي‭ ‬از‭ ‬حال‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬آنهايي‭ ‬كه‭ ‬انكارش‭ ‬مي‌كنند‭ ‬هم‭ ‬غافل‭ ‬نيست،‌همه‭ ‬تلاش‭ ‬سيد‭ ‬و‭ ‬سالار‭ ‬عالم‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬مردمان‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬وجود‭ ‬پليدي‌ها‭ ‬برهاند،‭ ‬از‭ ‬بند‭ ‬بندگي‭ ‬شيطان‭ ‬نجات‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬دنيايي‭ ‬را‭ ‬بسازد‭ ‬كه‭ ‬گويي‭ ‬بهشت‭ ‬است،‭ ‬گوشه‌اي‭ ‬از‭ ‬بهشت‭ ‬وعده‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬خداوند‭ ‬و‭ ‬چنين‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬امير‭ ‬مؤمنان‭ ‬علي‭ (‬ع‭) ‬در‭ ‬خطبه‌اي‭ ‬در‭ ‬نهج‭ ‬البلاغه‭ ‬درباره‭ ‬دنيا‭ ‬و‭ ‬سرنوشت‭ ‬آن‭ ‬فرموده‌اند؛‭ ‬اي‭ ‬مردم‭! ‬دنيا‭ ‬آرزومندان‭ ‬و‭ ‬خواهان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬فريب‭ ‬مي‌دهد‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬شيفتگان‭ ‬خود‭ ‬ارزشي‭ ‬قائل‭ ‬نيست‭. ‬به‭ ‬خدا‭ ‬سوگند‭ ‬هرگز‭ ‬ملتي‭ ‬از‭ ‬ناز‭ ‬و‭ ‬نعمت‭ ‬زندگي‭ ‬گرفته‭ ‬نشدند‭ ‬مگر‭ ‬به‭ ‬كيفر‭ ‬گناهاني‭ ‬كه‭ ‬انجام‭ ‬دادند‭. ‬زيرا‭ ‬خداوند‭ ‬بر‭ ‬بندگان‭ ‬خود‭ ‬ستم‭ ‬روا‭ ‬نمي‌دارد‭. ‬غافل‭ ‬شديم‭ ‬از‭ ‬وجود‭ ‬مبارك‭ ‬مولايمان،‌‭ ‬دنيا‭ ‬غفلت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دلهايمان‭ ‬انداخت‭ ‬و‭ ‬شيفتگي‭ ‬دنيا‭ ‬كورمان‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬اينگونه‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بلا‭ ‬پشت‭ ‬بلا‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬زمين‭ ‬فرود‭ ‬مي‌آيد‭ ‬و‭ ‬بجاي‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬گلايه‭ ‬كنيم‭ ‬از‭ ‬خدا‭ ‬گلايه‭ ‬داريم‭!‬
امشب‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬ميلاد‭ ‬انساني‭ ‬آسماني‭ ‬و‭ ‬خدايي،‌‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬آييم‭ ‬و‭ ‬سر‭ ‬بر‭ ‬آستان‭ ‬جانان‭ ‬بنهيم،‭ ‬قطره‭ ‬اشكي‭ ‬از‭ ‬گوشه‭ ‬چشمانمان‭ ‬جاري‭ ‬شود،‭ ‬قلبمان‭ ‬بلرزد،‭ ‬بغض‭ ‬گلويمان‭ ‬را‭ ‬بگيرد‭ ‬دستي‭ ‬به‭ ‬تزرع‭ ‬به‭ ‬آسمان‭ ‬دراز‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬وجود‭ ‬مباركش‭ ‬بخواهيم‭ ‬بلاي‭ ‬خود‭ ‬ساخته‭ ‬بشر‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬زمين‭ ‬بردارد،‭ ‬اما‭ ‬بدون‭ ‬شرط‭ ‬نمي‌شود‭.‬
امشب‭ ‬دعاي‭ ‬فرج‭ ‬آقا‭ ‬امام‭ ‬زمان‭(‬عج‭) ‬را‭ ‬همگي‭ ‬بخوانيم،‭ ‬با‭ ‬سوز‭ ‬دل؛‭ ‬كه‭ ‬چقدر‭ ‬اين‭ ‬شب‌هاي‭ ‬تنهايي،‭ ‬براي‭ ‬زمينيان‭ ‬راهگشا‭ ‬و‭ ‬دل‭ ‬آرام‭ ‬است‭.‬
إِلهِى‭ ‬عَظُمَ‭ ‬الْبَلاءُ‭ ‬،‭ ‬وَبَرِحَ‭ ‬الْخَفاءُ‭ ‬،‭ ‬وَانْكَشَفَ‭ ‬الْغِطاءُ‭ ‬،‭ ‬وَانْقَطَعَ‭ ‬الرَّجاءُ‭ ‬،‭ ‬وَضاقَتِ‭ ‬الْأَرْضُ‭ ‬،‭ ‬وَمُنِعَتِ‭ ‬السَّماءُ‭ ‬،‭ ‬وَأَنْتَ‭ ‬الْمُسْتَعانُ‭ ‬،‭ ‬وَ‭ ‬إِلَيْكَ‭ ‬الْمُشْتَكىٰ‭ ‬،‭ ‬وَعَلَيْكَ‭ ‬الْمُعَوَّلُ‭ ‬فِى‭ ‬الشِّدَّةِ‭ ‬وَالرَّخاءِ‭ .‬
خدايا‭ ‬گرفتاري‭ ‬بزرگ‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬پوشيده‭ ‬آشكار‭ ‬گشت‭ ‬و‭ ‬پرده‭ ‬كنار‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬اميد‭ ‬بريده‭ ‬گشت‭ ‬و‭ ‬زمين‭ ‬تنگ‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬خيرات‭ ‬آسمان‭ ‬دريغ‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬پشتيبان‭ ‬تويي‭ ‬و‭ ‬شكايت‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬جانب‭ ‬تو‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬سختي‭ ‬و‭ ‬آساني‭ ‬تنها‭ ‬بر‭ ‬تو‭ ‬اعتماد‭ ‬است‭.‬
اللّهُمَّ‭ ‬صَلِّ‭ ‬عَلىٰ‭ ‬مُحَمَّدٍ‭ ‬وَآلِ‭ ‬مُحَمَّدٍ‭ ‬أُولِى‭ ‬الْأَمْرِ‭ ‬الَّذِينَ‭ ‬فَرَضْتَ‭ ‬عَلَيْنا‭ ‬طاعَتَهُمْ‭ ‬،‭ ‬وَعَرَّفْتَنا‭ ‬بِذَلِكَ‭ ‬مَنْزِلَتَهُمْ‭ ‬،‭ ‬فَفَرِّجْ‭ ‬عَنّا‭ ‬بِحَقِّهِمْ‭ ‬فَرَجاً‭ ‬عاجِلاً‭ ‬قَرِيباً‭ ‬كَلَمْحِ‭ ‬الْبَصَرِ‭ ‬أَوْ‭ ‬هُوَ‭ ‬أَقْرَبُ‭.‬
خدايا‭! ‬بر‭ ‬محمّد‭ ‬و‭ ‬خاندان‭ ‬محمّد‭ ‬درود‭ ‬فرست‭ ‬آن‭ ‬صاحبان‭ ‬فرماني‭ ‬كه‭ ‬اطاعتشان‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬ما‭ ‬فرض‭ ‬نمودي‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬سبب‭ ‬مقامشان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬شناساندي،‭ ‬پس‭ ‬به‭ ‬حق‭ ‬ايشان‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬گشايش‭ ‬ده،‭ ‬گشايشي‭ ‬زود‭ ‬و‭ ‬نزديك‭ ‬همچون‭ ‬چشم‭ ‬بر‭ ‬هم‭ ‬نهادن‭ ‬يا‭ ‬زودتر‭.‬
يَا‭ ‬مُحَمَّدُ‭ ‬يَا‭ ‬عَلِىُّ‭ ‬،‭ ‬يَا‭ ‬عَلِىُّ‭ ‬يَا‭ ‬مُحَمَّدُ‭ ‬اكْفِيانِى‭ ‬فَإِنَّكُما‭ ‬كافِيانِ‭ ‬،‭ ‬وَانْصُرانِى‭ ‬فَإِنَّكُما‭ ‬ناصِرانِ‭ .‬
اي‭ ‬محمّد‭ ‬و‭ ‬اي‭ ‬علي،‭ ‬اي‭ ‬علي‭ ‬و‭ ‬اي‭ ‬محمّد،‭ ‬مرا‭ ‬كفايت‭ ‬كنيد‭ ‬كه‭ ‬تنها‭ ‬شما‭ ‬كفايت‌‭ ‬كنندگان‭ ‬منيد‭ ‬و‭ ‬ياري‌ام‭ ‬دهيد‭ ‬كه‭ ‬تنها‭ ‬شما‭ ‬ياري‌كنندگان‭ ‬منيد‭.‬
يَا‭ ‬مَوْلانا‭ ‬يَا‭ ‬صاحِبَ‭ ‬الزَّمانِ‭ ‬،‭ ‬الْغَوْثَ‭ ‬الْغَوْثَ‭ ‬الْغَوْثَ‭ ‬،‭ ‬أَدْرِكْنِى‭ ‬أَدْرِكْنِى‭ ‬أَدْرِكْنِى‭ ‬،‭ ‬السَّاعَةَ‭ ‬السَّاعَةَ‭ ‬السّاعَةَ‭ ‬،‭ ‬الْعَجَلَ‭ ‬الْعَجَلَ‭ ‬الْعَجَلَ‭ ‬،‭ ‬يَا‭ ‬أَرْحَمَ‭ ‬الرَّاحِمِينَ‭ ‬بِحَقِّ‭ ‬مُحَمَّدٍ‭ ‬وَآلِهِ‭ ‬الطَّاهِرِينَ‭.‬
اي‭ ‬مولاي‭ ‬ما‭ ‬اي‭ ‬صاحب‭ ‬زمان،‭ ‬فريادرس،‭ ‬فريادرس،‭ ‬فريادرس،‭ ‬مرا‭ ‬درياب،‭ ‬مرا‭ ‬درياب،‭ ‬مرا‭ ‬درياب،‭ ‬اكنون،‭ ‬اكنون،‭ ‬اكنون،‭ ‬با‭ ‬شتاب،‭ ‬با‭ ‬شتاب،‭ ‬با‭ ‬شتاب،‭ ‬اي‭ ‬مهربان‌ترين‭ ‬مهربانان‭ ‬به‭ ‬حق‭ ‬محمّد‭ ‬و‭ ‬خاندان‭ ‬پاك‭ ‬او‭. ‬ 

نویسنده:محمد صفری

کد مطلب: 113271
 
Share/Save/Bookmark