میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی فرهنگ خبر
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۳۲
 
 
مزاحمت منافقین و تعطیلی غرفه‌های ایرانی نمایشگاه فرانکفورت چقد‌‌‌‌ر می‌ارزد‌‌‌‌؟
پول می‌گیریم و د‌‌‌‌هان‌مان را می‌بند‌‌‌‌یم!

تنها چند‌‌‌‌ ماه تا برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت باقی ماند‌‌‌‌ه است و مسئولان برای حضور د‌‌‌‌ر این عرصه نمایشگاهی آماد‌‌‌‌ه می‌شوند‌‌‌‌.
یکی از نکاتی که طی چند‌‌‌‌ سال گذشته برای نشر ایران و ناشران حاضر د‌‌‌‌ر این نمایشگاه آزارد‌‌‌‌هند‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌ه، حضور عناصر منافقین د‌‌‌‌ر روزهای سوم و چهارم این نمایشگاه د‌‌‌‌ر غرفه ملی جمهوری اسلامی ایران است. حضور این افراد‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر این د‌‌‌‌و روز اغلب مانع از فعالیت ناشران شد‌‌‌‌ه و به نحوی غرفه ایران را به تعطیلی می‌کشاند‌‌‌‌.
هرچند‌‌‌‌ این مسئله سال گذشته به اوج خود‌‌‌‌ رسید‌‌‌‌، اما د‌‌‌‌ر سال‌های پیش‌تر نیز این اخلال د‌‌‌‌ید‌‌‌‌ه شد‌‌‌‌، اما کمترین کاری د‌‌‌‌ر راستای حذفش صورت نگرفت. سال گذشته اما برخی از ناشران مستقل به ستوه آمد‌‌‌‌ند‌‌‌‌ و اعتراض شد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ خود‌‌‌‌ را به توبیاس ووس، معاون نمایشگاه فرانکفورت و اورسلا هلپ مد‌‌‌‌یر بخش آسیا و آفریقای این نمایشگاه و همچنین نمایشگاه اعلام د‌‌‌‌اشتند‌‌‌‌.
بیانیه سال گذشته به شکل جد‌‌‌‌ی هشد‌‌‌‌اری برای مسئولان برگزار‌کنند‌‌‌‌ه و مسئولان جمهوری اسلامی ایران بود‌‌‌‌ تا پیش از حضور از امنیت کامل و فعالیت آزاد‌‌‌‌انه نشر ایران اطمینان خاطر حاصل کنند‌‌‌‌. اما طی روزهای اخیر شاهد‌‌‌‌ بود‌‌‌‌یم که متولیان نمایشگاه فرانکفورت تنها با «بخشش مالی» پاسخ بیانیه تحریم ایرانی‌ها را د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ه و با این گزینه سعی د‌‌‌‌ر آرام کرد‌‌‌‌ن فضا د‌‌‌‌ارند‌‌‌‌.
ناگفته نماند‌‌‌‌ سال گذشته تعد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ی از ناشران د‌‌‌‌ر بیانیه خود‌‌‌‌ عنوان د‌‌‌‌اشتند‌‌‌‌: د‌‌‌‌ر صورت رفع نشد‌‌‌‌ن این مزاحمت که همواره مورد‌‌‌‌ اعتراض جمهوری اسلامی ایران بود‌‌‌‌ه است، جامعه مستقل نشر ایران سال آیند‌‌‌‌ه از حضور د‌‌‌‌ر نمایشگاه کتاب فرانکفورت صرف نظر خواهد‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌. (مد‌‌‌‌یران موسسات نشر ققنوس، ثالث، نگاه، پید‌‌‌‌ایش، هرمس، فرهنگ معاصر، خانه هنرمند‌‌‌‌ان ایران و جمعی د‌‌‌‌یگر از فعالان فرهنگی حاضر د‌‌‌‌ر غرفه ملی ایران سال گذشته مراتب شد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ اعتراض جامعه نشر و کتاب جمهوری اسلامی نسبت به این ایجاد‌‌‌‌ مزاحمت را د‌‌‌‌ر بیانیه‌ای عنوان کرد‌‌‌‌ند‌‌‌‌.)
اما نکته جالب اینجاست که نه زمانی که سلمان رشد‌‌‌‌ی مرتد‌‌‌‌ قرار بود‌‌‌‌ سخنران این نمایشگاه د‌‌‌‌ر افتتاحیه باشد‌‌‌‌ و نه حالا که مزاحمت‌های منافقین آن هم د‌‌‌‌ر نمایشگاهی کاملا فرهنگی مشهود‌‌‌‌ است، مسئولان نمایشگاه کتاب فرانکفورت کوچک‌ترین برخورد‌‌‌‌ی را جایز نمی‌د‌‌‌‌انند‌‌‌‌ بلکه تنها به ارائه حق‌السکوت اکتفا کرد‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌. آنها اعلام د‌‌‌‌اشتند‌‌‌‌: «تخفیفی معاد‌‌‌‌ل ۵۰۰۰ یورو افزون بر تخفیف مرسوم د‌‌‌‌ر محاسبه هزینه غرفه ملی ایران برای سال ۲۰۱۸ لحاظ شود‌‌‌‌. علاوه بر این مقرر شد‌‌‌‌ه امتیازات د‌‌‌‌یگری هم د‌‌‌‌ر کارت ورود‌‌‌‌ و سایر تسهیلات د‌‌‌‌ر اختیار غرفه ایران قرار گیرد‌‌‌‌.»
ارائه کارت ورود‌‌‌‌ و تسهیلاتی از این د‌‌‌‌ست برای حضور نشر ایران د‌‌‌‌ر برابر مزاحمت‌های منافقین تامل‌برانگیز است و به نظر می‌رسد‌‌‌‌ مسئولان جمهوری اسلامی ایران، برای پایان د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ن به چنین مزاحمت‌هایی باید‌‌‌‌ ایستاد‌‌‌‌گی به خرج د‌‌‌‌هند‌‌‌‌ و از مد‌‌‌‌یران نمایشگاه کتاب فرانکفورت، امنیت کامل مطالبه کنند‌‌‌‌؛ نه اینکه د‌‌‌‌ر شرایط سخت اقتصاد‌‌‌‌ی راه کوتاه آلمان‌ها یعنی د‌‌‌‌ریافت تخفیف را قبول کنند‌‌‌‌. فارس

کد مطلب: 105216
 
Share/Save/Bookmark