داخلی گوناگون خبر
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۳ تير ۱۳۹۰ ساعت ۱۱:۱۷
 
 
هزينه‌ ميلياردي تعويض سنگ‌فرش‌هاي خيابان‌هاي پايتخت حراج بودجه شهري به بهانه زيباسازي
هزينه‌ ميلياردي تعويض سنگ‌فرش‌هاي خيابان‌هاي پايتخت   
حراج بودجه شهري به بهانه زيباسازي
 
مونا اسلامي بلده:
اگرخيابان هاي هرشهري را نمونه كوچك شده هر شهري بدانيم در اين خصوص پايتخت وضعيت مناسبي ندارد.پياده روها براي شهروندان تهراني مسیری است شلوغ و به هم ریخته همراه با ده‌ها چاله کوچک و بزرگ و پستی و بلندی‌های ریزو درشت كه هرسال به بهانه هاي مختلف بازسازي مي شوند اما هيچ گاه نمي توان نتيجه اين هزينه هاي سرسام آور را مشاهده كرد وتنها چيزي كه باقي مي ماند علاوه برسردرگمي وكلافگي پايتخت نشينان،پرشدن ليست بدهي هاي انبارشده حساب شهرداري وترافيك دوچندان شده تهران است.

قصه تكراري اي كه ادامه دارد
درنيمه نخست سال 85 بوديم كه شهرداري تهران تصمیم گرفت پروژه بهسازی و ترمیم پیاده روهای شهر تهران را آغاز کند وبه اين بهانه درنخستین مرحله بهسازی ومناسب سازی پیاده روی خیابان ولیعصر(عج) از میدان راه آهن تا میدان تجریش به عنوان طولانی ترین پیاده رو پایتخت مبناي كارخود قرارداد اماازهمان نخستين مرحله ، اجراي اين كاربا حرف وحديث هاي بسياري روبروشد ومثل ديگر پروژه هاي شهرداري جنجال اصلي برسرهزينه صورت گرفته براي پروژه بود.
هزينه اي كه بالا وبالاترمي رفت سرانجام از رقم 15 ميليارد به 100 ميليارد تومان جهش داشت.
موضوعي كه باعث شد تا اختلاف میان شورای شهر و شهرداری شدت بگیرد و شورای شهرتهران از شهرداری درخواست كند كه صورت دقیق هزینه‌ها و نحوه واگذاری این پروژه به پیمانکاران و همچنین خرید سنگ‌های گران قیمت پیاده روهای تهران را به شورای شهرارائه کند.
اينكه داستان كشمكش هاي آن روزهاي شوراي‌ شهر وشهرداري به كجارسيد،موضوعي نيست كه به آن بپردازيم چراكه خودموضوع كشمكش همچنان موجوداست ووضعيت خيابانهاي تهران بيانگر اين واقعيت است كه كماكان بي برنامگي ها ونبود مديريت به نوع ديگري درحال جريان است.
درواقع گذري درهرمنطقه شهرتهران حكايت ازكنده كاريها وساخت وسازهايي دارد كه تنها بهانه موجود برايشان زيبا سازي است.
زيبا سازي كه به منزله هزينه دوباره وچندباره اي است كه از كيسه شهروندان خارج شده وبه حساب پيمانكاران ريخته مي شود و كنده كاريهاي صورت گرفته دراين روزهاي خيابان ميرداماد تهران يكي از نمونه هاي كوچك اين دوباره كاري هاست كه جاي سوال دارد؟
دوباره كاريهايي كه گاه به خاطر نبود هماهنگي ميان شهرداري وسازمانهاي ديگر بوجود مي آيد وبارها سنگ فرش هاي تازه تعويض شده شهر تهران به بهانه گاز وبرق وآب هر چيز ديگري كه بگوئيم تعويض شده اند.
موضوعي كه همين امسال دربزرگراه همت شاهد بوديم وحاشيه تازه زيبا سازي شده اين اتوبان به دليل تعريض كردن اتوبان شهيدهمت دوباره تخريب شد وبودجه هزينه شده براي اين زيباسازي روي دست مردم ماند.

يك حساب سرانگشتي براي يك كم كاري
ازطرفي ديگر درحاليكه عمرايده آل براي مصالح به كار گرفته شده در پروژه هاي شهرداري به گفته خود متوليان مديريت شهري حدود 100سال است عوض كردن اين سنگ فرش ها در مدت ‌ زماني كوتاه يا بيانگر اين موضوع است كه پيمانكاران كار خود را به خوبي انجام نداده اند يا آماروارقام كه داده شده اشتباه بوده است.
آمار وارقامي كه نسيم جهاني تابش، كارشناس معماري باحسابي سرانگشتي درخصوص آنها به «سياست روز» مي گويد:«ایجاد هر پنج متر مربع سنگ فرش نیاز به فرآوری حدود یک تن ضایعات سنگ در معادن سنگ دارد، بنابراین به عنوان مثال اگر پیاده رو خیابان ولیعصر که با طول میانگین 10 کیلومتر با دو پیاده رو به عرض هر کدام حدود 2.5 متر دردو سوی خیابان نیاز به سنگ فرش حدود 50 هزار متری دارد، با سنگ گرانیت فرش شود، با توجه به فرمول "هر پنج متر مربع سنگ فرش فرآوری یک تن سنگ گرانیت" نیاز به فرآوری حدود 10 هزار تن ضایعات سنگ گرانیت دارد كه به كاربردن اين ميزان مصالح به معناي صرف ميلياردها تومان از بودجه مديريت شهري است.»جهاني معتقداست درانتخاب مصالح ساختمانی لازم برای ایجاد سنگ ‌فرش یک خیابان، باید توجه داشت که با توجه به حجم عبورومرورهر روزه و وجود شرایط محیطی همچون گرما و سرمای مداوم و وجود باران و آب جاری، مصالح مورد استفاده تا چه حد استحکام و قابلیت سازگاری با این شرایط را دارندتا دركوتاه مدت نيازبه تعويض اين مصالح نباشد.اين كارشناس همچنين ادامه مي دهد:«حس کردن لق خوردگی برخی ازموزاییک‌هاي سطح شهر بر اثر فشارپا ناشي ازنصب نامناسب آنهاست كه سبب مي شود پیش ازمرحله تعویض و تغییر بنیادین، نیازبه بازسازی، برداشتن موزاییک‌ها، زیرسازی وجاگذاری دوباره آنها احساس شودکه درآن صورت نیزبه دلیل استحکام ناکافی موزاییک، اکثر آن‌ها درمرحله برداشتن یا جاگذاری دوباره شکسته و قابلیت استفاده دوباره را نخواهند داشت كه اين به معناي هدررفتن سرمايه هاي مردمي به وسيله مديريت شهري است.»
به گفته جهاني درچنین مواردي است كه اصطلاحاتی همچون بازسازی و زیرسازی دوباره مفهوم و قابلیت اجرایی ندارد ونتيجه آن دوباره كاريهاي هميشگي سطح شهرتهران مي شود.

حرف آخر
درحاليكه شهردارتهران معتقداست تنها معضل باقي مانده براي پايتخت بحث ترافيكي آن است اما حرف آخراين گزارش به معضل دفن زباله ها، جنگ موش ها وگربه ها در سطح شهر، ،معضل بافت فرسوده اشاره كرده و آن ها را از جمله معضل هاي ديگر سطح شهر تهران مي داند ومعتقداست حداقل تا زماني كه اين اتفاقات ناخوشايند در شهر بيداد مي كند نبايد بودجه مردم را به بهانه‌هاي واهي زيبا سازي رهسپار جيب هاي واهي كنيم . بايد براي كارهاي عمراني شهري اولويت بندي انجام شود تا كارها مناسب‌تر صورت گيرد. اكنون اولويت در شهر تهران به نظر شما با چيست؟
کد مطلب: 67137
 
Share/Save/Bookmark