میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۳۲
 
 
آمریکا و ویروس کرونا
پیشروی به منطقه صفر
پیشروی به منطقه صفر
 

اتفاقاً باید بحث حمله بیولوژیکی آمریکا را در ماجرای ویروس کرونا جدی گرفت، نه این که ایالات متحده از فناوری یا داشتن یک علم بسیار پیشرفته در این زمینه برخوردار است، بلکه از آن جهت باید جدی گرفت که رژیم آمریکا ماهیت جنایتکاری دارد و برای رسیدن به اهداف خود ارگ لازم باشد هزاران و یا حتی میلیونها نفر از مردم دنیا و مردم کشور خود را قربانی میکند تا به هدف تفکر لیبرال سرمایه داری مبتتی بر آموزههای صهیونیستی دست یابد.
این که برخی در بیولوژیک بودن انتشار ویروس کرونا همچنان شک و تردید دارند و بررسی این موضوع را به بعد موکول میکند جای شگفتی دارد در حالی که آمریکا دارای بیش از ۱۳۰ مرکز تحقیقاتی تسلیحات بیولوژیک است چگونه میتوان به دست داشتن این رژیم در تولید و انتشار ویروس کرونا شک داشت.
جنگ بیولوژیکی، از دیگر جنگها بسیار کم هزینه تر است، ساخت، تولید و انتشار آن به مانند جنگ سخت پر هزینه نیست، یا مانند جنگ اقتصادی لطمات و صدمات اقتصادی کمتری به کشور تولید کننده ویروس وارد میکند.
بر اساس آنچه که از تاریخ رفتارهای آمریکا وجود دارد، سران رژیم ایالات متحده حتی به جام مردم خود نیز رحم نمیکنند. فیلم سینمایی «پیشروی به منقطه صفر» را حتماً ببینید و پی به پلید بودن سیستم سرمایه داری آمریکایی مبتنی بر تفکر صهیونیستی ببرید.
این روزها ویروس کرونا در جهان همه گیر شده است، بحث حمله بیولوژیکی در این ماجرا در میان افکار عمومی داغ است، گرچه رژیمهای سرمایه داری که جان انسانها برای آنها اهمیتی ندارد این مسئله را به گردن نگرفتهاند اما شواهد و قرائن نشان میدهد که آمریکا در این بحران دست داشته باشد.
افکار عمومی جهان در جریان جنگ اقتصادی آمریکا علیه چین قرار دارند، چین با اقتصاد تولید محور خود توانسته آمریکا را در این مبحث به چالش بکشد، تنها راه باقی مانده برای ایالات متحده در مقابل چین، ضربه به اقتصاد این کشور بود.
در جنگ اقتصادی آمریکا علیه چین، ایالات متحده نتوانست کاری از پیش ببرد، جنگ نظامی نیز غیر ممکن بود چرا که علاوه بر شکست سنگین آمریکا در جنگ با چین، هزینه سنگین جنگ نیز اقتصاد آمریا را نابود میکرد، پس تنها راه باقی مانده عملیات بیولوژیک عیله کشوری ب.د که اقتصاد سرمایه داری آمریکا را به چالش جدی کشیده بود. برای آمریکا اهمیتی نداشته و ندارد که در این جنگ حتی شهروندان خود نیز قربانی مطامع لیبرال سرمایه دارانی شوند که همه دغدغه آنها سلطه اقتصادی و فرهنگی بر دنیا است.
از سوی دیگر انتشار ویروس کرونا در جهان کشورهایی را هم درگیر میکد که آمریکا علیه آنها وارد جنگ آشکار شده است.
جنگ اقتصادی که ایالات متحد علیه ایران آغاز کرده هر چند قدمت ۴۱ ساله دارد، اما چند سالی است که وارد فاز تازه خود شده است.
آمریکاییهای هیچگاه در صدد لغو تحریمهای اقتصادی نبوده و نخواهند بود، چرا که این مسئله را توافق هستهای برای آنهایی که چنین تصوری داشتند، ثابت کرد.
توافق هستهای ایران . ۱+۵ که با محوریت آمریا به امضا رسید بر اساس محدودیتهای هستهای ایران در قبال لغو تحریمهای اقتصادی بود که این اتفاق نیفتاد.
جمهوری اسلامی ایران نیز در حمله بیولوژیکی یکی از اهداف مهم آمریکا است، چرا که ایالات متحده در جریان تحریمهای اقتصادی نتوانست به آنچه در سر داشت دست یابد.
تصور و برداشت آمریکا این بود که تحریمهای اقتصادی، یا ایرتن را وادار به مذاکره و تن دادن به خواسته غرب خواهد کرد یا فروپاشی جمهوری اسلامی خواهد بود.
هیچیک از این دو مقوله محقق نشد، چرا که جمهوری اسلامی ایران توانست تحریمها را تا اندازه زیادی مهار کند و از تبعات آن بکاهد.
اما اکنون حمله بیولوژیکی که به نظر میرسد از سوی آمریکا تدارک دیده شده باشد، چین را درگیر کرده و جمهوری اسلامی نیز از این بحران بی تأثیر نیست.
علاوه بر اصل ماجرا که ویروس کرونا است، در این مبحث ابزار دیگری وجود دارد و آن کرونا هراسی است.
با وجود تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، ویروس کرونا نیز توانسته بر اقتصاد کشور تأثیر منفی بگذارد.
گرچه این تأثیر به ظاهر در دیگر کشورها همچون کشورهای اروپایی و آمریکا نیز دیده میشود، اما برای تفکر لیبرال سرمایه داری اهمیتی ندارد که دیگران نیز قربانی اهداف آمریکا شوند.
حتی مرگ شهروندان آمریکایی در گسترش ویروس کرونا برای نظام سلطه اهمیتی ندارد چرا که هدف وسیله را توجیه میکند و همین فلسفه برای حاکمیت صهیونیستی آمریکا کافی است.
به فیلم سینمایی پیشروی به منطقه صفر اشاره کردیم، چرایی ان در اینجا است که درفیلم که بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده نشان میدهد که نظام حاکم بر آمریکا چگونه جان شهروندان آمریکایی را بازیچه اهداف خود قرار میدهند.
آمریکا در سال ۱۹۸۶ میلادی در ایالات لاس وگاس در صحرای نوادا قرار است آزمایشی را انجام دهد، آزمایش هستهای که در آن، سربازان آمریکایی موش آزمایشگاهی هستند.
انفجار اتمی در صحرای نوادا انجام میشود، سربازان ارتش آمریکا در چند صد متری محل انفجار در سنگری حضور دارند، تشعشات انفجار فراتر از سنگر آنها را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و آنها را آلوده میکند.
پزشکی که در میان سربازان ارتش آمریکا در جریان انفجار قرار دارد، پس از ۳۰ سال این راز سر به مهر را میگشاید و آن را بازگو میکند.
چنین فیلمهایی با داستانهای واقعی نشان میدهد که حتی جان مردم آمریکا نیز برای ریم این کشور اهمتی ندارد همانگونه که اکنون دیده میشود.
بی تفاوتی مقامات آمریکا به ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور این ادعا را ثابت میکند که در ماجرای ویروس کرونا مهم آن چیزی است که نتیجه آن علیه کشورهایی چون ایران، چین و حتی روسیه به دست میآید.
دراین میان اگر مردم دیگر کشورهای دنیا نیز جان ببازند، حتی اگر شهروندان آمریکایی باشند، برای لیبرال سرمایه داری حاکم بر آمریکا اهمیتی ندارد.
اما لیبرال سرمایه داری تا چه زمانی میتواند زنده باشد؟ آیا زمان مرگ این تفکر فرا رسیده است؟!

کد مطلب: 113218
 
Share/Save/Bookmark