میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۵۳
 
 
زنگنه از عصر حجر تا امروز
سخنگوی دولت: هیچ تغییری در دستور کار دولت نیست. زنگنه همیشه فعال بوده است و از وزرای کلیدی دولت است...

سخنگوی دولت: هیچ تغییری در دستور کار دولت نیست. زنگنه همیشه فعال بوده است و از وزرای کلیدی دولت است.
منظور از "همیشه فعال" کدام یک از گزینه‌های زیر است؟
الف) از قرن پنجم میلادی تا حالا
ب) از زمان هوخشتره تا الان
ج) از عصر پارینه سنگی تا عصر حاضر
د) از آغاز آفرینش تا امروز
ایضا سخنگوی دولت: در دوران تحریم نیاز داریم و از سفره مردم مراقبت کنیم.
منظور از عبارت فوق چیست؟
الف) دولت مراقب باشد سر سفره مردم نوشیدنی‌ها و خوراکی‌های غیرمجاز نباشد.
ب) دولت حواسش باشد که مردم بعد از مردم سفره‌های خود را ضدعفونی کنند.
ج) دولت روزی چند بار سفره‌های مردم را چک کند مبادا روزی یک وعده بیشتر غذا بخورند.
د) ایشان منظوری نداشته و همینطوری خواسته چیزی بگوید که دور هم بخندیم.
از اظهارنظر زیر چه برداشتی دارید؟
همچنان سخنگوی دولت: هیچ تصمیمی برای تغییر قیمت بنزین اتخاذ نشده است.
الف) بنزین صد درصد گران می‌شود.
ب) نرخ بنزین به زودی دوبرابر می‌شود.
ج) به جان ننجون قیمت بنزین همچین بالا می‌کشد که نگو و نپرس!
د) هر سه گزینه بالا صحیح است.

کد مطلب: 109439
 
Share/Save/Bookmark