میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۵۰
 
 
چهارجوابی
معتاد! دقت کن

از اظهارنظر زیر چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
معاون رگولاتوری: نزدیک به یک میلیون و ۸۰۰ هزار سیم‌کارت قطع دوطرفه و یک میلیون و ۳۰۰ هزار سیم‌کارت قطع یک‌طرفه است که یک طرفه‌ها در صورت مراجعه نکردن تا پایان بهمن قطع کامل می‌شوند.
الف) ما در این مملکت صد و هشت میلیون صاحب خط تلفن از نوع بی‌هویت داریم
ب) ما در این مملکت فقط بابک زنجانی نداریم چیزهای مفیدی مثل معاون رگلاتوری هم داریم.
ج) یک طرفه‌ها وضعیت‌شان از دوطرفه‌ها بهتر است.
د) هر سه گزینه بالا صحیح است. 

یک مقام مسئول در ستاد مبارزه با موادمخدر: با استناد به وجود ۱۳ میلیون دانش‌آموز در سطح کشور به این نتیجه می‌رسیم که حدود ۱۳۰ هزار دانش‌آموز معتاد داریم که شاید گنجاندن این تعداد در مکانی چون استادیوم آزادی و تختی امکان‌پذیر نباشد.
به نظر شما مشکل این مقام مسئول کدام یک از گزینه‌های زیر است؟
الف) چرا استادیوم‌های مملکت اینقدر کوچکند که برای دانش‌آموزان معتاد ما جا ندارند
ب) چرا بچه‌های ما اینقدر چاق شده‌اند که حتی بعد از اعتیاد هم نمی‌شود صد و سی هزارتایشان را در استادیوم آزادی جا داد
ج) چرا بقیه دانش‌آموزان ما رعایت می‌کنند و اجازه نمی‌دهند انگیزه پیدا کنیم که ورزشگاه‌های بزرگتر بسازیم
د) چرا هر کی هر چی دهنش می‌رسد مثل ایشان به زبان نمی‌آورد 

با توجه به این اظهارنظر به نظر شما برادر صفایی فراهانی چند سال از این سی و هشت سال را در مسند مسئولیت تشریف داشته است؟
صفایی فراهانی: در ۳۸ سال گذشته به حقوق مردم توجه نشده است.
الف) بیست و هشت سال
ب) سی و سه سال
ج) سی و هفت سال
د) به جان خودم عین سی و هشت سال

کد مطلب: 98520
 
Share/Save/Bookmark