میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳ تير ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۵۵
 
 
سیاست روز ناهمخوانی درآمدها و هزینه‌های خانوارها را بررسی می‌کند
جا ماندن دخل از خرج
جا ماندن دخل از خرج
 

روزگذشته مرکز آمار ایران درگزارشی از این مهم پرده برداشت که برخلاف آنچه در اعداد و ارقام به آن اشاره می شود و تورمی که گفته می شود؛روند نزولی به خود گرفته است ؛ دخل و خرج مردم کشور با هم همخوانی ندارد. براساس اعلام این مرکز اوضاع درآمد و هزینه خانوارهای شهری از این حکایت دارد که با متوسط درآمد ۵۴ میلیونی در سال، میزان درآمد آنها حدود شش میلیونی بیش از هزینه‌هایشان است.
نافرمانی دخل مردم از خرج آن اتفاق تازه ای نیست و مدتهای مدیدی است که این مردم هر چه می دوند به یک درآمد معقول برای گذران زندگی بدون استرس و نگرانی نمی رسند. این طرح که به گفته مرکز آمار طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار به بررسی متوسط هزینه‌ها و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح کشور و استان‌ها پرداخته و براساس آن مرکز آمار در سال ١٣٩٨ حدود ۱۹ هزار و ۸۹۸ خانوار نمونه در نقاط شهری و ۱۸ هزار و ۴۳۰ خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور را مورد بررسی قرار داده که نتاج حاصل از آن نشان می دهد که متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار شهری ۴۷ میلیون و ۴۳۷ هزارتومان بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل(۱۳۹۷) ٢٠.٦ درصد افزایش داشته است . برای اساس از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار شهری۱۱ میلیون و ۷۵۲ هزار تومان با سهم ٢٤.٨ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۳۵ میلیون و ۶۸۵ هزار تومان با سهم ٧٥.٢ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده و در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ٢٢.٠ درصد به هزینه‌ گوشت و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۸ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی اختصاص دارد.

درآمد بیشتر از هزینه
مطابق با نتایج حاصل شده متوسط درآمد اظهار شده‌ سالانه‌ یک خانوار شهری ۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به سال قبل، ٢٤.٤ درصد افزایش داشته و بر این اساس در سال ١٣٩٨ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه بوده است. اما د رهمین راستا وضعیت منابع درآمد خانوارهای شهری نشان می دهد که ٣٢.٥ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ١٦.١ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ٥١.٤ درصد از محل درامدهای متفرقه خانوار تامین شده است. درمقایسه با درآمد خانوارهای شهری اما درآمدخانوارهای روستایی حکایت جالبتری دارد به این معنا که بررسی وضعیت هزینه و درآمد خانوارهای روستایی در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار روستایی ۲۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل ٢١.٧ درصد افزایش داشته است.
برهمین اساس از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار روستایی ۱۰ میلیون و ۲۶۶ هزار تومان با سهم ٣٩.٣ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۱۵ میلیون و ۸۳۴ هزار تومان با سهم ٦٠.٧ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده و این در حالی است که در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن و گوشت هر کدام ۲۲ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ۳۰ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. طبق نتایج حاصل شده متوسط درآمد اظهار شده سالانه‌ یک خانوار روستایی ۲۹ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان بوده که نسبت به سال قبل ٢٧.٤ درصد افزایش داشته اس به این ترتیب که .درآمد خانوارهای روستایی ٣٠.٧ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ٣٣.٥ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ٣٥.٨ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است.

تهران شهر گران
طبق نتایج اعلام شده؛ جریان هزینه و درآمد خانوارها در به تفکیک استان‌ها در سال گذشته اینگونه بوده که استان تهران ۷۲ میلیون و ۷۱۷ هزار تومان بیشترین و استان کرمان با۲۶ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان هزینه را در سال ١٣٩٨ داشته‌اند .همچنین استان تهران با ۸۱ میلیون و ۳۱۷ هزار تومان بیشترین و استان کرمان با حدود ۳۴ میلیون کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری را در سال ١٣٩٨ به خود اختصاص داده است.
حال اعداد و ارقام یاد شده را با رقم حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان جامعه مقایسه کنید که تعداد قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل م یدهند و نکته مهم و اساسی در موردآنها این است که دستمزدهای تصویب شده به هیچ‌وجه کفاف زندگی نیمی از روزهای ماه یک کارگر را نیز نمی دهد و عملا اگر محاسبات ماههای اخیر را با شرایط کنونی قیاس دهیم ،بیش از ۷۰ درصد کارگران زیر خط فقر قرار خواهند گرفت.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با ارزیابی از تعاریفی که در مورد خط فقر وجود دارد می گویند؛اگرچه تعریفی علمی خط فقر به معنی حداقل درآمدی است که برای زندگی در یک کشور خاص در نظر گرفته می‌شود اما در یک نگاه کلی تر در ایران خط فقر مشکلات و مصیبت هایی است که اقشار مختلف جامعه برای پوش هزینه های معیشتی خود با وجود تورم و کاهش قدرت پول ملی کشور دارند.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با مهر تایید زدن براین مساله که کشور در یکسال اخیر شاهد رشد فقر نسبی بوده است اینگونه میگویند که در شرایطی که خط فقر بالای ۳.۵ میلیون تومان تعیین می شود اما حقوق کارگران هرچه تلاش می کند به این رقم ها نمی رسد چیزی فراتر از یک خط فقر عادی است ؛خطی که بهاین راحتی ها پر نمی شود و هر روز اقشار کم درآمد جامعه را بیشتر در رخوت و تنگ دستی فرو می برد.

نویسنده: سیما دادفرما

کد مطلب: 114208
 
Share/Save/Bookmark