میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۱۰
 
 
چهارجوابی
سلسله همین الانیان
جراید: روسیه از اقدام ترامپ درباره ممنوعیت مهاجرت به آمریکا حمایت کرد...

جراید: روسیه از اقدام ترامپ درباره ممنوعیت مهاجرت به آمریکا حمایت کرد.
خبر فوق یادآور کدام یک از گزینه‌های زیر است؟
الف) سگ زرد برادر شغال است.
ب) شغال برادرزاده سگ زرد است.
ج) سگ زرد به شغال میگه روت سیاه!
د) سفارت روسیه / لانه جاسوسیه 

رئیس دیوان محاسبات کشور: ما بین دریافت‌کننده حقوق‌های غیرمتعارف و مدیری که حقوق نجومی پرداخت کرده تفکیک قائل شده و در واقع تصمیم‌گیرنده برای پرداخت حقوق غیرمتعارف تخلف کرده است.
به نظر شما این با کدام یک از نظریات زیر همخوانی دارد؟
الف) قضیه طالس
ب) قضیه فیثاغورث
ج) قضیه برادر خاوری
د) سایر قضایا 

"مردی برای درمان آب مروارید به بیمارستان رفت. چراغ سقفی روی شکمش افتاد و درگذشت."
این اتفاق در کدام یک از سلسله‌های زیر افتاده است؟
الف) سلسله اشکانیان
ب) سلسله غزنویان
ج) سلسله پیشدادیان
د) سلسله همین الانیان

کد مطلب: 98404
 
Share/Save/Bookmark