میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۲۷
 
 
چرا لیست کامل؟
سوال اینست: که آیا لازم است در روز رای گیری، به یک لیست کامل( مثلا در تهران سی نفر)، رای دهیم؟ اگر چند نفر را که از لیست که می شناسیم...

سوال اینست: که آیا لازم است در روز رای گیری، به یک لیست کامل( مثلا در تهران سی نفر)، رای دهیم؟ اگر چند نفر را که از لیست که می شناسیم، صرفا به آنها رای دهیم چه اتفاقی می افتد؟ اگر اصطلاحاً ترکیبی رای دهیم (یعنی چند نفر از یک لیست دیگر که شناخت داریم) چطور میشود؟
پاسخ: بر طبق تجربه و آمار در ادوار گذشته، ضرورت تام دارد که افراد به یک لیست به طور کامل رای دهند و از رای دادن به چند نفر و یا رای دادن ترکیبی حتی الامکان اجتناب نمایند. دلیل این امر آن است که اگر فقط به چند نفر که می شناسیم رای میدهیم و از مابقی حق خود استفاده ننمائیم، امکان اینکه بقیه کاندیداهای آن حوزه از افرادی جایگزین شوند که رای دهنده تمایلی به حضور آنها در مجلس ندارد، زیاد میشود. بالاخص اینکه در حوزه ‌های بزرگتر مانند تهران، انتخابات به مرحله دوم می‌رود.
یعنی رای ندادن به ۳۰ نفر ،امکان دو مرحله‌ای شدن را بیشتر میکند و با توجه به اینکه در مرحله دوم، رای گیری نسبی می باشد؛ لذا ممکن است افراد نامتجانس بادیدگاه رای دهنده به مجلس راه یابند. لذا باید به هر سی نفر به طور کامل رای داد.
اما چرا باید به یک لیست واحد رای دهیم؟ آیا نمی توانیم این سی نفر را( در حوزه تهران) از لیست های مختلف انتخاب کنیم؟ پاسخ این است که در مجلس شورای اسلامی، ضرورت فعالیت گروهی و جمعی بسیار زیاد است و اگر افراد متفرقه با گرایش های گوناگون از لیست های مختلف به مجلس راه یابند، امکان توافق آنان در کمیسیون ها و پارلمان ها کمتر خواهد شد.
در کشورهای دیگر چون احزاب در انتخابات حضور می یابند، این مهم از طریق نمایندگانی که از طریق حزب به مجلس میروند، صورت میگیرد. اما در صورتی که افراد از لیست های مختلف انتخاب شوند، هماهنگی آنها در مجلس کمتر خواهد بود. چون هر نماینده به لیست خودش متعهد است. حضور نمایندگان از لیست های مختلف، این همکاری را به حداقل خواهد رساند.مجلس محل فعالیت گروهی و جمعی است و باید حتی الامکان ورود نمایندگان به مجلس نیز به صورت گروهی باشد.
فقط جای یک سوال مهم باقی می ماند. اساسا اگر از تمامی افراد یک لیست شناخت کافی نداشته باشیم، چطور می‌توانیم به آنها رای دهیم؟ پاسخ این سوال بارها داده شده است و مقام معظم رهبری نیز در گذشته به همین موضوع اشاره کردند. پاسخ این است که باید به افرادی که این لیست ها را تهیه کرده و به مردم معرفی کرده اند. اعتماد نمود. طبیعی است که هیچ کس حتی اهل خبره و سیاست مداران نیز به طور کامل به سی نفر شناخت ندارند. اما اگر رای دهنده محترم به جریان یا افراد یا گروهی که این لیست را تهیه کرده اند، اعتماد نماید می تواند به طور کامل به افراد لیست رأی دهد.
دقت نماییم که ضرورت حضور افراد هم فکر و متعهد به یکدیگر در مجلس، اهمیت بیشتری از عدم شناخت ما به تک تک افراد لیست دارد.الف 

نویسنده: ناصر ایمانی

کد مطلب: 112896
 
Share/Save/Bookmark