میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۳۹
 
 
راغفر:
باید از اتفاقات مثبت ضد فساد در سطح حاکمیت حمایت کرد

عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه اتفاقات مهمی در سطح حاکمیت در حال رخ دادن است و باید از آن حمایت کرد، گفت: عزمی که امروز برای مقابله با فساد جمع شده مثبت است و نخبگان ضد فساد در حال شناخته شدن هستند و این مورد باید در فضای سیاسی تبدیل به عزمی جدی شود تا کارایی اقتصاد افزایش یابد. حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه طی نشستی که به همت حزب ندای ایرانیان برگزار شد، اظهار داشت: ساختار اقتصادی ایران تحت تاثیر حاکمیت سرمایه‌های تجاری است. سلطه این سرمایه‌ها در طول قرن‌ها موجب شده اقتصاد ایران فاقد ظرفیت‌های تولیدی به ‌خصوص تولید صنعتی باشد درنتیجه رشد و افزوده‌ای در اقتصاد ایران وجود ندارد و اشتغالی در ایران ایجاد نمی‌شود و بیکاران در ایران عملا از چرخه اصلی اقتصاد خارج می‌شوند. راغفر افزود: در سال ۱۳۳۰ تعدادی از کارشناسان دانشگاه وی ضمن تاکید بر اینکه در نظام تصمیم‌گیری ایران توزیع منابع رانتی کاملا مشهود است، خاطرنشان کرد: این رانت‌ها بین دوستان و رفقا، اقوام سیاسی و حتی احزاب سیاسی (حزبی وابسته با بازار) توزیع ‌شده است. یکی از برندگان خصوصی‌سازی احزاب سیاسی بودند. بخش عمده‌ای از پتروشیمی‌هایی که خصوصی‌سازی شده اند، در اختیار همین حزب وابسته به بازار است. امروز سرمایه‌گذاری در مستغلات بر سرمایه‌گذاری صنعتی برتری دارد و اگر بررسی کنیم، در این کشور طی دهه‌های قبل و بعد از انقلاب هر اتفاقی در حوزه سیاسی به وجود آمده، هرکس در حوزه مستغلات سرمایه‌گذاری کرده کمترین آسیب را دیده و کارخانه دار و صنعت‌کار به‌شدت آسیب‌دیده اند. ریشه این موارد را باید در سلطه سرمایه‌های تجاری و نظام تصمیم‌گیری دانست. وی افزود:‌ متأسفانه دولت دوازدهم نیز اصلاحی در این روند ایجاد نشد و زمینه‌های بحران در اقدامات همین دولت فعلی ایجاد شد. زمانی که آقای خاتمی دولت را تحویل داد معوقات بانکی ۱۲ هزار میلیارد بود. به هر میزان رانت‌ها کاهش‌یافته، حرکت به سمت رفتار معقول نیز سرعت یافته است. وی با اشاره به برخورد قوه قضائیه با مفسدین بیان داشت: در ماه‌های گذشته اتفاقات مهمی در مبارزه با فساد صورت گرفته اما برخورد قضایی آخرین حربه برای مقابله با فساد است. واقعیت آن است که مکانیزم‌ها باید ضد فساد باشد و دولت الکترونیک مستقر شود و قوانین تسهیل‌گر کارایی لازم اقتصاد ایجادکند. عضو هیئت علمی دانشگاه ادامه داد: در حال حاضر اتفاقات مهمی در سطح حاکمیت در حال رخ دادن است و باید از آن حمایت کرد. در غیر این صورت نخبگان و دغدغه مندان خانه‌نشین می‌شوند. اکنون عزمی که در کشور ایجادشده است را باید حمایت کرد. عزمی که امروز برای مقابله با فساد جمع شده مثبت است. اگنون نخبگان ضد فساد در حال شناخته شدن هستند و این مورد را باید در فضای سیاسی تبدیل به عزمی جدی شود تا کارایی اقتصاد افزایش یابد و فساد اقتصادی در ایران کاهش یابد.

کد مطلب: 110663
 
Share/Save/Bookmark