میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جامعه خبر
۵۳۰
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۹ دی ۱۳۸۸ ساعت ۰۶:۳۳
 
 
ابهام مردم از قانوني شدن بازاريابي شبكه اي در ايران فعاليت شركت هاي هرمي خوب يا بد؟
آيا واقعا فعاليت شركت هاي هرمي در كشور قانوني شده است؟
به دنبال گزارش يكي از روزنامه ها درباره قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي در كشور، اين خبر به سرعت در جامعه انعكاس پيدا كرد، به گونه اي كه وزارت اطلاعات مجبور شد تا نسبت به اين گزارش حساسيت نشان داده و با اعلام موضع، نسبت به سوءبرداشتهاي ناشي از اين گزارش واكنش نشان دهد.پس از انتشار اين اطلاعيه، در توضيحاتي كه يكي از مسئولان بازرگاني دادند البته اعلام داشتند كه آن دسته از شركت هاي هرمي غير قانوني كه بتوانند ضوابط تعيين شده را رعايت كنند مي توانند به صورت قانوني فعاليت كنند.اين توضيح بر اين نكته تاكيد دارد كه بر خلاف نظر وزارت اطلاعات،امكان فعاليت قانوني شركت هاي هرمي وجود دارد.
شايد هيچ كس نباشد كه براي يك بار هم كه شده پيه گلدكوئيستي ها يا همان شركت هاي هرمي به تنش نخورده باشد. تقريبا همه مردم يا يك بار توسط دوستان و آشنايان در جلسات اين شركت ها به اصطلاح" پرزنت" شده اند،يا آنكه دعوت به همكاري شده اند.
آن دسته از مردمي هم كه به طور مستقيم با افرادي كه در شركت هاي هرمي فعالند ارتباط نداشته اند،به واسطه تبليغات منفي اي كه پيرامون اين شركت ها به راه افتاد، كاملا نسبت به اين شركت ها، آشنايي دارند. اين تبليغات منفي پيرامون شركت هاي هرمي كه مشهورترين آنها شركت گلدكوئيست است، در چند سال اخير آنقدر شدت داشته است كه بلافاصله با شنيدن خبر قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي، ذهن ها به سوي تبعات منفي تبليغ شده از سوي دستگاه هاي دولتي و رسانه هاي جمعي رفته است.پرسش اين است:اگر واقعا آن گونه كه مسئولان وزارت اطلاعات،بانك مركزي و نمايندگان مجلس مي گويند شركت هاي هرمي موجب مالباختن 95 درصد اعضا مي شود،اگر در شبكه هاي هرمي،بزه هاي اجتماعي رخ مي دهد،اگربه واسطه فعاليت اين شركت ها اقتصاد كشور آسيب مي بيند،پس چگونه دولت مي خواهد با شبكه هاي بازاريابي جايگزين،اينگونه فعاليت ها را قانوني كند؟
وزارت اطلاعات كه وظيفه برخورد با فعاليت شركت هاي هرمي را بر عهده دارد، در بيانيه اي كه صادر كرده است تاكيد دارد كه فعاليت شبكه هاي بازاريابي با شركت هاي هرمي تفاوت دارد.اما به نظر مي رسد شباهت هاي زيادي ميان شبكه بازاريابي با شركت هاي هرمي وجود دارد كه امكان وقوع مالباختگي اعضا را در حالت قانوني هم كم نمي كند.در اين مورد البته بايد منتظر توضيحات بيشتر مسئولان بود اما طبق اطلاعات منتشره درباره نحوه فعاليت قانوني شبكه هاي بازاريابي، مسلم است كه در آينده شاهد كساني خواهيم بود كه با اميدهاي بسياري وارد اين شبكه ها شده اند اما دست از پا درازتر واپس كشيده اند.
در شركت هاي هرمي رشد شبكه‌ها در طول زمان با افزايش تعداد مشتريان، كند و كندتر مي‌شود. يك شبكه دودويي در لايه بيستم به بيش از يك ميليون عضو و در لايه سي و سوم به بيش از 8 ميليارد عضو جديد نياز دارد! در نتيجه دير يا زود زماني مي‌رسد كه ديگر نمي‌توان در زمان معقول براي شركت مشتري پيدا كرد. اينجاست كه درصد بسيار بالايي از اعضاي اين شبكه ضرر مي‌كنند. اين در حالي است كه شركت و تنها درصد كمي از مشترياني كه زودتر وارد شبكه شده‌اند، به سودي بسيار رسيده‌اند. در چنين حالتي دولت چگونه مي تواند در مقابل هزاران فردي كه با وعده پورسانت هاي عالي وارد شبكه خواهند شد،لااقل سود حداقلي آنها را تا حدي تضمين كند؟
نبايد فراموش كنيم كه شركتي كه در هر مرحله بيش از 90 درصد مشتريانش در انتظار سود هستند، اگر يك ميليون عضو داشته باشد 900 هزار نفر آنها در انتظار سود هستند و اين انتظار در صورتي به پايان مي‌رسد كه تعداد كل مشتريان 10 ميليون نفر شود و در اين حالت تعداد كساني كه در انتظار سود هستند به 9 ميليون نفر رسيده است! يعني تعداد اين افراد 10 برابر شده است. اين روند دير يا زود متوقف خواهد شد و واضح است كه هر چه زمان توقف، ديرتر باشد، تعداد ضرركرده‌ها بيشتر خواهد بود.در واقع احتمال به سود رسيدن اعضا در اينگونه شركت ها بسيار بسيار ضعيف است،بنابراين در صورت قانوني بودن شبكه هاي بازاريابي،همه نارضايتي هاي ناشي از مالباختگي و بر باد رفتن آرزوهاي واهي،متوجه مراجع قانوني خواهد شد كه از اين فعاليت ها حمايت كرده اند.
البته قابل درك است كه دولت سعي دارد تا ولع عجيب جامعه را براي كارهاي بازاريابي شبكه اي به سوي راه هاي كم خطر تر هدايت كند،اما آيا واقعا دولت مي تواند تبعات ناشي از قانوني شدن فعاليت هاي شبكه اي را كنترل كند؟
شرکت های هرمی به صورت گسترده از سال 1379 با شرکت گلد کوئیست به ايران پا گذاشتند. سود حاصل از فعاليت در بازار ايران آنقدر براي شركت گلد كوئيست چشمگير بود كه بازار بكر ايران را مورد توجه ديگر شركت هاي هرمي قرار داد. جوان بودن جامعه ايراني، روياهاي انباشته شده و پاسخ داده نشده جوانان درباره زندگي مصرفي بهتر و البته بيكاري بخش هايي از جامعه جوان، ايران را به بازاري درخشان براي فعاليت شركت هاي هرمي بدل كرده است و آنها همه تلاش خود را براي استفاده از اين بازار بكر به كار گرفتند. به گونه اي كه گفته مي شود بيش از 300 شركت هرمي در كشور در حال فعاليت است.
حاصل فعاليت اين شركت ها در كشور، هزاران مالباخته اي بود كه به سوداي سود كلان و افسانه اي به عضويت شبكه هاي هرمي درآمده بودند و پس از اندكي ، براي دريافت اصل سرمايه خود راهي دادگاه ها شده بودند. برخي از اين مالباختگان افرادي بودند كه براي رونق بخشيدن به تجارت موهوم خود حتي شغل ثابت خود را رها كرده بودند و پس از مدتي نه تنها به هيچ سودي دست نيافتند، بلكه به لشكر بيكاران كشور هم افزوده شده بودند. بر هم خوردن روابط خانوادگي همسران، ايجاد تنش بين والدين و فرزندان، سرقت، كت كاري و ضرب و جرح و حتي بدتر از آن، قتل از جمله عوارضي بود كه گريبانگير برخي از به دام افتادگان اين شركت ها به آن دچار شدند.
اين در حالي بود كه فعاليت اين گونه شركت ها موجب خارج شدن مبالغ متنابهي ارز از كشور شده است. كسي از ميزان دقيق ارزي كه از سوي اين شركت ها از كشور خارج شده است اطلاعي ندارد، اما بدون شك ميزان اين مبالغ به حدي بوده است كه به توجه به گسترش فعاليت شركت هاي هرمي، وظيفه برخورد با آنها به عهده وزارت اطلاعات گذاشته شد.
دولت، با توجه به مسائل پيش آمده فعاليت در اين شركت ها را ممنوع اعلام كرد، اما آرزوهاي انباشته شده جوانان براي زندگي مصرفي بهتر بيشتر از آن بود كه بتوان در برابر تبليغات و آگاهي رساني رسانه ها،از پيوستنشان به شركت هاي هرمي جلوگيري كرد. در اين ميان حتي چند شركت ايراني هم به قافله هرمي ها پيوستند تا از اين بازار طرفي بربندند.
ادامه حيات شركت هاي هرمي با وجود سخت گيري هاي صورت گرفته توسط دولت و وزارت اطلاعات، اين پيام روشن را براي مسئولين در بر داشت كه به دلايل اجتماعي،نمي توان ريشه فعاليت شركت هاي هرمي را خشكاند. قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي حاوي همين نكته است كه دولت تصميم گرفته است تا به جاي برخورد صرف با شركت هاي هرمي، به جايگزين هايي براي هدايت پتانسيل هاي نهفته در جوانان كه جذب شركت هاي اجتماعي مي شوند، بپردازند.
بر اساس مصوبه اي كه به موجب آن فعاليت شبكه هاي هرمي قانوني مي شود پرداخت پورسانت‌ها و پاداش‌ها به مشتریان و بازاریابان فقط در قبال فروش و ارائه محصولات امکان‌پذیر است و پرداخت هرگونه وجه یا محصولی با ارزش دیگر به مشتریان و بازاریابان و یا تعهد آن که در طرح تجاری شرکت (که قبلا به تصویب کمیته نظارت رسیده) پیش‌بینی نشده باشد، ممنوع است.
بر اساس اين مصوبه میزان پرداخت پاداش و یا پورسانت، تعداد سطوح دریافت‌کننده و محدودیت‌های آن باید ضمن درج در طرح تجاری، کاملاً شفاف و قابل سنجش باشد.
وزارت بازرگاني براي جلوگيري از سوءاستفاده هاي معمول در شركت هاي هرمي اعلام كرده است كه قیمت محصولات ارائه‌شده نباید بیش از محصول مشابه در بازار باشد و در مواردی که مشابهی وجود ندارد تابع سایر قوانین و مقررات خواهد بود.
اين مصوبه تاكيد دارد كه گسترش شبکه انسانی و صرفاً جذب توزیع‌کنندگان کالا و پول‌گردانی و ارائه محصولات موهومی، خرید و فروش جایگاه در نمودار درختی و یا محصولاتی که تولید آنها محتمل باشد، ممنوع است.
نكته مهمي كه امكان دارد به واسطه آن فعاليت در بازاريابي شبكه اي از جذابيت بيشتري براي جوانان در مقايسه با شركت هاي هرمي برخوردار باشد،تاكيد وزارت بازرگاني بر پرداخت‌ها و دریافت‌های مربوط به مشتریان و بازاریابان است كه الزاماً بايد از طریق حساب‌های بانکی در بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی در داخل کشور صورت گیرد و شرکت حق افتتاح و یا تخصیص اعتبار به صورت مجازی و در محیط اینترنت را نخواهد داشت.
تاسيس اين شركت ها علاوه بر كنترل گردش مالي صورت گرفته درآنها، از خروج ارز از كشور جلوگيري مي كند و اين مهمترين پيامد تاسيس اين شركت هاست.اما نكته قابل توجه اين است كه آيا شبكه هاي بازاريابي داخلي توان آن را خواهند داشت تا با غول هاي هرمي جهان مثل گلد كوئيست در كشور به رقابت بپردازند؟
نكته مهم تر اين است كه دولت چگونه مي خواهد نظرمراجع شرعي را در مورد فعاليت هاي بازاريابي شبكه اي رعايت كند. پيش از اين آیت الله مکارم شیرازی ، آیت الله نوری همدانی، آیت الله فاضل لنکرانی ، آیت الله صافی گلپایگانی ، ‌ایت الله تبریزی و آیت الله سیستانی در استفتائات جداگانه ای معاملات ناشی از فعالیت شرکت های هرمی (از جمله گلدکوئیست ، نت ورک مارکتینگ ، وست ویژن ، اینترنشنال کیش ، الماس ، گلدماین) را جایز و مباح ندانستند و فعالیت این شرکت ها را حرام یا بنابر احتیاط واجب حرام و این نوع فعالیت ها را در واقع نوعی کلاهبرداری مرموز برای تصاحب اموال دیگران اعلام کردند .
با وجود مشابهت فعاليت اين شركت ها، دولت چگونه حليت شرعي فعاليت بازاريابي شبكه اي را كسب خواهد كرد؟
کد مطلب: 33603
 
Share/Save/Bookmark
 


سيدمحمد
۱۳۹۴-۰۶-۲۸ ۱۵:۰۷:۰۴
باسلام
اقاجان من تا1قدمي گلدكوئيست رفتم تاخريد4م كنم خدابهم رحم كرد 1نفر راهنمايم كردو منصرف شدم. همه اين زبون بازام از اونجا اومدن همشون بيكارو الافن رومخ من جمعه كار كردن اخر شبم گروهي اومدن جلو درما تا جواب بگيرن عين گلدكوئيستا خر نشيد كه پولتون پر ميشه شركتشم تو شهرك استقلاله م30ساله كارمندارشد.دانشجودكتراهوافضاتهران
سيدمحمد
۱۳۹۴-۰۶-۲۸ ۱۵:۰۳:۲۰
سيسي
sam
۱۳۹۴-۰۶-۲۸ ۰۷:۵۶:۴۰
بله استخدام آراد واقعیت داره، ولی شما باید بعد از آوزش هاتون خودتون با مدارس هماهنگی و صحبت کنید که به دانش آموزان در مورد ربات تدریس کنید.

بازم حرفای تکراری در مورد بازاریابی شبکه ای که واقعا خیلی سطحی و خنده آورن.
ابوالفضل
۱۳۹۴-۰۶-۲۷ ۰۰:۲۹:۳۸
مهندس سام
صفحه 5
گزینه اخر
http://zanjani.net/index.aspx?pid=10486
soroush
۱۳۹۴-۰۶-۲۵ ۱۴:۲۹:۵۶
ایا شرکت آراد ربات، واقعیت دارد استخدامیش؟؟قضیش چیه؟؟؟اصلا واقعیه؟؟
لطفا کمک کنید
ابراهیم
۱۳۹۴-۰۶-۲۴ ۱۶:۳۳:۵۵
سلام به همگی.هرچیزنویی که درحوزه های مختلف میاد معمولا باواکنشهای مثبت ومنفی همراهه.درحوزه بازارهم دقیقا داره این اتفاق میفته.مشکل اینجاست که مافکرمیکنیم در نت ورک چندماهه پولدارمیشیم ومتأسفانه بعضیا درمعرفی کردن این کاربه بقیه روی بحث پولدارشدن ممکنه تأکید زیادی داشته باشند.بهتره شفاف صحبت کنیم کاری که میخواد انجام بشه مشخصه،ی شرکتی هست با تأیید وزارت صنعت،معدن وتجارت محصول تولید میکنه وشرکت در یک قسمت ازفروشش بنا رو براین گذاشته که محصولاتش مستقیم بدست مصرف کننده برسه وبرای این کار افرادی بطورآزادانه وارد حوزه ای میشن که بایدمحصولات شرکت رو به مصرف کنندگان بشناسونن والبته این کار ساده وراحت نیست وشرکت هم درقبال این کارپورسانت میده.من معتقدم کسی که میخواد وارد این کاربشه تواناییهاشو ببینه،درمورد شرکت مطالعه کنه ومیتونه به وزارت صنعت ومعدن زنگ بزنه،به اتاق اصناف وبازرگانان ایران زنگ بزنه وپس ازحصول اطمینان وبرآورد تواناییهاش شروع بکارکنه.اما اینکه بعضی دوستان معتقد به بالا بودن قیمت محصولات برخی شرکتها هستند بهتره در بازاربرندها رو مطالعه کنند،کیفیت محصولات رو کنار هم بزارن وبعد نظربدهند.اگرپایه ای واصولی کاربشه مطمئنا انقلابی درحوزه خرید وفروش اتفاق خواهد افتاد.واین اصولی کار کردن لازمش اینه که قانون مدونی برای نت ورکها تنظیم بشه و وظایف آنها بطورکامل تشریح بشه.موفق وموید باشید.خواهشا باهمدیگه خوب حرف بزنیم.
مولودی
۱۳۹۴-۰۶-۲۲ ۱۳:۱۰:۲۳
بازاریابی شبکه ای مشکل شرعی هم داره یعنی اینکه یرای شما جلسه میزارن توی دربند با هفت نفر خانم بی حجاب بعد همونجا خرت میکنن ومجبورت میکنن فلان قدر جنس بخری چون اگر بخری یهو دو میلیون سود میکنی خلاصه پول شام وناهار وعشق وحالشون باید بدی بعدشم دو میلیون جنس خریدی و مونده رو دستت
مولودی
۱۳۹۴-۰۶-۲۲ ۱۳:۱۰:۲۲
بازاریابی شبکه ای مشکل شرعی هم داره یعنی اینکه یرای شما جلسه میزارن توی دربند با هفت نفر خانم بی حجاب بعد همونجا خرت میکنن ومجبورت میکنن فلان قدر جنس بخری چون اگر بخری یهو دو میلیون سود میکنی خلاصه پول شام وناهار وعشق وحالشون باید بدی بعدشم دو میلیون جنس خریدی و مونده رو دستت
رسول
۱۳۹۴-۰۶-۱۵ ۱۸:۲۳:۵۷
مگر حکم گنج گرفتن تو قران ورساله علما رو نمیخونید
mohammad reza
۱۳۹۴-۰۶-۱۴ ۰۰:۳۹:۱۹
تو شرکتای هرمی بازاریابی انسان میشه نه بازاریابی فروش محصول شما برین جنستو بدی به یه مغازه دار تا به مردم بفروشه بهتره یا تک تک مردمو بیارین تا بخرن
یاور
۱۳۹۴-۰۶-۰۱ ۰۱:۰۸:۰۱
ین چهارمین فتوایی است که در آن مقام معظم رهبری بازاریابی شبکه ای را حرام میدانند.

جهت مشاهده این استفاتاء میتوانید کد پیگیری 7157a5ede4c82ffa31af3616026e52c5 را در بخش پیگیری پاسخ پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری وارد نمائید.

متن سوال و جواب این استفتاء بدین شرح است:

سوال:

باسلام. آیا درآمد به دست آمده از طریق شرکت های بازاریابی شبکه ای و چند سطحی مانند شرکت پنبه ریز حلال است یا خیر؟


پاسخ:

درفرض سؤال درآمد بدست آمده حلال نیست و اکل مال به باطل است

پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبری:http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=istifta&mode=p
m
۱۳۹۴-۰۵-۳۱ ۱۶:۱۷:۰۰
اول کلی رو روح و روانت کار میکنن که خودتو آماده کن تا میلیونر بشی .....

اما اینا همه فریب هاییه که به صورت روانی روت کار میکنند تا شما رو مثل یه کارگر بی جیره و مواجب براشون کار کنی و بفروشی.

چیزه هم تهش نیست.


مردم مراقب باشن گول سایت ها و افراد رو نخورند
sam
۱۳۹۴-۰۵-۲۶ ۰۷:۵۱:۳۵
شماها اون قدر سطحی نگرید که حرفاتون هم سطحی اند و فقط یک سری حرفای کلیشه ای و بی معنی که پیچ و تابش دادید.
جناب ابوالفضل بهتون هم گفته شد که لینک کامل استفتاء تون رو بزارید ما هم نگاه کنیم تا ببینیم بر اساس چه منطقی بهتون گفتن این کار حلاله ( نزاشتید پس معلومه نپرسیدید یا جوری پرسیدید که جواب مد نظرتون رو بگیرید)

وقتی خدا چیزی تو قرآن گفته و گفته چی میشه و چی حلاله و چی حرومه، یعنی دانای مطلق فقط خداست. و حروم و حلال بودن هر چیز فقط به خاطر خود ما آدماست که بعضیا با خدا سر جنگ دارن و حرفشو قبول میکنن. رعایت تمام مواردی که خدا گفته چیزی جز داشتن صحت و سلامتی برای خود ماها نیست. دانشمندای خارج از کشور حتی اروپایی ها دارن قرآن رو بارها میخونن که با راهنمایی این کتاب بزرگ به حقایق دست پیدا کنن، اونوقت بعضیا میگن این کتاب مال هزار سال پیشه. اینایی که نوشتم رو دقت کنید همه تحقیق شده و اثبات شده اند.

چرا طلا برای مرد حرامه، چون عقیمش میکنه.
چرا گوشت سگ و خوک حرامه چون در شکمش کرم های انگل وجود دارند.
چرا گفته دست دادن با نامحرم حرام است، چون رگ دست به قلب متصل است و دادن دست به نامحرم یعنی دادن قلب خود به نامحرم.
خدا تو قرآن گفته که جهان یه روز کن فیکون میشه، چون ماه سالی 3.8 سانتی متر از زمین داره دور میشه (تاثیر وجود ماه بر روی جو ارام زمین اونقدر زیاده که من خودم دیدم و شنیدم تعجب کردم و یکی از محافظان زمینه) و زمین داره مقدمات نابودی برای میلیاردها سال دیگه میگذرونه.

ما آدما هیچی نمیدونیم، هیچی و به معنای واقعی کلمه در برابر علم خدا نادان هستیم. وقتی چیزی گفته که حلاله یا حرامه فقط و فقط به خاطر دوست داشتن ما آدما گفته. ما آدما هم چون عقلمون نمیرسه و علم دلیل این حکم رو نداریم، میگیم این برای ما نیست برای زمان پیامبره، یه شب که هزار شب نمیشه و هزار تا دلیل تراشی دیگه. وقتی گفتن حرامه دلیلی داره که علم انسا هنوز قادر به کشف اون نیست.

مرس جناب ارنجمنت به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. چند وقت پیش دولت به خودروسازها اعلام کرده بود که باید خودرو رو طبق قیمت های مصوب ما بفروشید، خودرو سازها هم گفتن همینه میخواید بخواید نمیخواید نخواید. شما ها هم مثل خورو سازها، حرف قرآن رو گوش نمیکنید میخواید حرف دولت یا مردم رو گوش کنید. محصولاتی که هم میفروشید علاوه بر بی کیفیت بودنشون نسبت به محصولات بیرون خیلی خیلی گران هم هستند. من خودم ترجیح میدم از فروشگاه یا داروخانه خید کنم تا از شماها که معلوم نیست چی به مردم میدید و محصولاتتون هم فقط و فقط در حیطه کاری خودتون دارای ارزش و اعتبار هستش و اگه در مورد برند محصولاتتون بخوای تو اینترنت سرچ کنی، تنها سایت هایی که بالا میاد سایت های خودتونه نه سایت های دیگه
شماها با یک سری حرفای به ظاهر قشنگ میخواید سر بقیه کلا بزارید که بقیه زیر شاختون بشن، وگرنه به فکر کسی نیستید. شما ها حتی به مشکل دار بودن کار خودتون که از حرفاتون معلومه ایمان دارید چون مدام کارهای دیگه رو خیلی راحت حرام میدونید.

این لینک ها رو هم نگاه کنید که در یکی از اون ها گفت شده که مجوزی که ازش حرف میزنید و پرچم کارتون کردید کاملا غیر قانونیه.

http://hadana.ir/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A2%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A/

http://hadana.ir/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%8A/

http://www.majdedez.com/?p=37277

http://makarem.ir/Question/ViewQuestion.aspx?lid=0&mid=250244

http://foghaha.persianblog.ir/post/18/
ارنجمنت
۱۳۹۴-۰۵-۲۴ ۱۵:۳۳:۲۱
اینم یه مطلب دیگه که قیمتای واقعی این دولت رو نشون میده
وقتی به طور مثال یه خودروی 405 به مردم بدبخت ایران به قیمت 22 میلیون تومن فروخته میشه در صورتی که قیمت تمام شده برای کارخانه 405 تقریبا 7 میلیون تومنه. یعنی تقریبا 15 میلیون مدیر عامل ایران خودرو بابت هر ماشین از مردم بدبخت ایرانی پول مفت میگیره حالا وزارت صنعت و معدن و بازرگانی که طوری ازش حرف میزنن انگار خداست چرا جلو دار این گند کاریا نیست؟ چون گیرشون میاد چون دولت ما دولت زوره دولت ظلمه. پس الکی مردم و جوونا رو توهمی و احساساتی نکنید به خاطر یه ذره پول مفتی که از قبال پورسانتای مسخره حرام میخواهید بگیرید. اگه تونستید به خودتون جرات تحقیق کردن بدبد برید ببینید محصولات رو مثل امثال ایران خودرو چه جوری با قیمت دو یا سه برابر ارزشش به مردم قالب میکنن وجدان چیزیه که هر کسی نداره اما بعضی ها شاید داشته باشن و اما مخشون درگیر خیالات چرت و پرت شده
ابوالفضل
۱۳۹۴-۰۵-۲۴ ۰۸:۴۹:۱۶
یک لحظه دقت کنید
اقایون من دیروز یه مغازه قصابی دیدم
گوشت خر میفروخت
سر همین موضوع پلمپ شد
پس با تفسیر شما کل قصاب ها حرام خورو جهنمی هستن
اصلا صنف قصاب ها نونشون به درد نمیخوره
اصلا قصابی حرومه
اقایون دارین جو الکی راه میندازین
چون ی دفتر نمایندگی ی شرکتی
ی اشتباهی کرده نتورک کلا کثیفه دیگ؟
من خودم هرکس ک توی تیممون میاد
دوتا چیز بش میگیم
یک این ک این حرفه رو ادامه بده برای سرمایه کردن در کنار مدرکت
ینی درست رو حتما بخون
تو تایم امتحانات هم اجباری نداریم بیان دفتر
و دوم این ک تا حقوق نتورکت به حقوق بیرون نرسیده ولش نکن
هرکی میخواد هرچی بگه
من هم جواب گرفتم
هم اینکه استفتا شو از رهبر دارم ک حلاله
و اینکه فرمودید حرفامون کلیشه ای و تکراریه
دوستان اول ابتدایی هر سال دارن الفبا یاد میدن تکراری نیست؟
اول رشته برق قانون اهم یاد میدن هر سال تکراری نیست؟
این حرفه هم یک مسیر برای موفقیت داره
همه هم همون راه رو پیشنهاد میکنن
پس کلیشه ای نیست
کلا بیخیال حرفای دیگ
امیدوارم ی روزی سرتونو از تو برفا بکشین بیرون....