میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۱۴
 
 
واکنش ترامپ علیه ایران پس از شکست در شورای امنیت
شکست آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل، پیروزی جمهوری اسلامی ایران را در پی داشت...

شکست آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل، پیروزی جمهوری اسلامی ایران را در پی داشت.این پیروزی برای ایران خوشایند و برای آمریکا دردآور بود. قطعاً ناخرسندی ایالات متحده و در واقع شخص دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که از زمان دوره اول ریاست او بر کاخ سفید زمان زیادی باقی نمانده است، پایان کار نخواهد بود.
اگر ترامپ از چین و روسیه در این کارزار سیاسی شکست خورده بود، تا این اندازه خشمگین نمیشد، خشم ترامپ به خاطر همراه نشدن کشورهایی است که متحد او هستند اما با رأی ممتنع خود مخالفت با سیاستهای آمریکا را نشان دادند. گرچه اتحادیه اروپا با سیاستی که در شورای امنیت سازمان ملل در پیش گرفت، نشان داد که در انتظار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و نتیجه آن میماند، اما اگر ترامپ بار دیگر در انتخابات پیروز شود، اروپا مقابل ترامپ چه خواهد کرد؟.
در یادداشتی نوشتیم که اروپا تمایلی به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ندارد و اگر بتواند، در روند شکست او در انتخابات نیز مشارکت خواهد کرد.
اما این احتمال همچنان وجود دارد که ترامپ در انتخابات پیروز شود و این اتفاق معادلات اروپا را بر هم خواهد زد.
ترامپ اکنون خشمگین است و احتمال واکنش غیر منطقیتر از رفتارهای پیشین او وجود دارد.
آمریکای دوران ترامپ برای انتقام از شکست در شورای امنیت، به سراغ اروپا یا چین و روسیه نخواهد رفت، اروپا متحد دیرینه ایالات متحده است و اکنون مخالفتی با تصمیم آمریکا انجام داده، چین و روسیه نیز سیاست مستقلی دارند و در واقع، در یک تقابل و شاید هم جنگ سرد با آمریکا هستند. نگرانی روسیه و چین از سیاست آمریکا علیه ایران، از اقدام نظامی ترامپ است.آنها این احتمال را میدهند که شاید دونالد ترامپ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و به خاطر شکستی که در شورای امنیت سازمان ملل متحمل شده، دست به اقدامی علیه ایران بزند.
میتوان پیشنهاد روسیه برای برگزاری نشست اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل به اضافه ایران و آلمان را نیز در همین زمینه دانست و مخالفت ترامپ با این پیشنهاد نیز مفهوم خاص خود را دارد. آمریکا اکنون به مانند گرگ زخم خورده است، درندگی او پس از شکست در شورای امنیت افزایش یافته و نخستین اقدامی که کشورهای چین، روسیه و حتی اروپا باید انجام بدهند، جلوگیری از اقدام احتمالی آمریکا است، چرا که اگر آمریکا دست از پا خطا کند و رفتاری نسنجیده از خود نشان دهد، واکنش ایران به تهدید آمریکا کوچک و مقطعی نخواهد بود و فراگیری آن، منطقه را نیز درگیر خواهد کرد و چه بسا فراتر هم برود.
در این میان روسیه و چین نمیتوانند بیطرف و بی تفاوت نسبت به تهدید آمریکا، تنها یک تماشاگر باشند. اقدام امارات متحده عربی در عادی سازی روابط و سفر رئیس سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی به ابوظبی، رفتاری تحریک کننده است و اگر تاکنون جمهوری اسلامی ایران نسبت به سیاست امارات در برقراری ارتباط با رژیم اسرائیل واکنش سیاسی و هشدار آمیز داشته، طبیعی و بجا بوده است، هیچ کشور و حکومتی تحمل نمیکند یک کشور همسایه مکانی برای استقرار دشمن شود. حساسیت ایران را همه کشورهای همسایه میدانند و میدانند که اگر کوچکترین خطری از سوی کشورهای همسایه به واسطه حضور اسرائیلیها در آن کشورها، ایران را تهدید کند، جمهوری اسلامی بیدرنگ پاسخ خواهد داد. اکنون باید هم در دستگاه دیپلماسی و هم در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، آمادگی تجزیه و تحلیل رفتاری آمریکا و در واقع ترامپ بالاتر برود. تحرکات، واکنشها، تغییرات در ساختار کابینه دولت ترامپ، تحرکات نظامی نیروهای تروریست سنتکام در منطقه و هر آنچه که به ایالات متحده ارتباط مییابد، هر چند زیر نظر جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، اما افزایش رصدها باید در دستور کار قرار داشته باشد.
دستورالعملی که روز گذشته از سوی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران صادر شد، آمادگی ایران را در قبال هرگونه تحرکی نشان میدهد. ستاد کل نیروهای مسلح با صدور بیانیهای تاکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تهدیدات سایبری از سوی هر دولت، گروه یا فردی را در هر سطحی با قدرت پاسخ خواهد داد. بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح با محتوای قوی، پس از آن صادر شد که امارات متحده عربی با دشمن جهان اسلام روابط خود را عادی کرد و امریکا در شورای امنیت سازمان ملل در تصویب قطعنامه ضد ایرانی شکست خورد.
شاید برخی تصور داشته باشند که در منازعه آمریکا علیه ایران، روسیه و چین پشت جمهوری اسلامی را خالی کنند، اما باید توجه داشت که حتی با نبود آنها نیز ایران توانایی مقاومت مقابل آمریکا را دارد. نکته اینجا است که روسیه و چین هر دو نمیخواهند و نمیتوانند ببینند آمریکا با سیاستهای غلط و ویرانگر خود، منطقه حساس و سرنوشت ساز خلیج فارس را به صحنه نبرد تبدیل کند.

نویسنده: محمد صفری

کد مطلب: 114976
 
Share/Save/Bookmark