میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۳۵
 
 
مجلس امید و انتظار
اگر تا پیش از این نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم مسئولیت خود را در شرایط کنونی سنگین می‌پنداشتند، با سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی

اگر تا پیش از این نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم مسئولیت خود را در شرایط کنونی سنگین می‌پنداشتند، با سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی و توصیه‌های ایشان، وزن این مسئولیت سنگین‌تر شده است.
مجلس یازدهم، مجلسی انقلابی است که به فرموده رهبر معظم انقلاب «خوشبختانه مجلس تشکیل شده یکی از قوی ترین و انقلابی ترین مجالس دوران انقلاب است.» این ویژگی‌ها از یک سو کار را برای نمایندگان دشوارتر می‌کند و از سوی دیگر انگیزه کار و تلاش را در میان نمایندگان مجلس یازدهم افزایش می‌دهد.
مردم پس از آن که نسبت به عملکرد نمایندگان خود در مجلس پیشین ناامید شدند، جهت انتخاب خود را به سوی نمایندگان انقلابی تغییر دادند و اکنون با تشکیل چنین مجلسی، انتظار و امید در دل مردم نیز تقویت شده و توقع دارند تا نمایندگانشان برای مشکلات موجود در کشور اندیشه کنند و راه حل بیابند. آنگونه که از شرایط کشور برمی‌آید، به گونه‌ای است که امورات کشور رها شده، دلیل آن هر چه باشد؛ تحریم‌های اقتصادی، تبعات ویروس کرونا، تأثیر منفی برجام یا ضعف در مدیریت اجرایی کشور یا اتخاذ تصمیمات نادرست از سوی مسئولین، اوضاع اقتصادی و معیشتی نابسامان است. کشور نیازمند آن است تا با راهکارهای علمی، منطقی و کارشناسی از وضعیت موجود بیرون بیاید، مردم نیز به خوبی می‌دانند، خارج شدن از شرایط موجود، یکباره صورت نمی‌گیرد و نیازمند زمان است و اگر اطمینان و اعتقاد قلبی آنها به بهبود شرایط از سوی مجلس یازدهم، وجود داشته باشد، برای رسیدن به شرایط بهتر، باز هم صبر می‌کنند، اما اگر همچون گذشته وعده‌های داده شده محقق نشود، بحران اقتصادی عمیق تر خواهد شد و عوامل نام برده شده، خود را بیشتر نشان خواهد داد. اولویت کشور اکنون مسائل اقتصادی است و در این میان مردم باید میان وظایف مجلس شورای اسلامی و دولت تفاوت قائل شوند. مجلس ناظر است، قانونگذار است و اگر در چارچوب همین وظایف قانونی خود عمل کند و در اجرای مسئولیت‌ها اهمال نداشته باشد، می‌تواند دولت را به حرکت و تلاش بیشتر وادار سازد. گزافه نیست اگر بگوییم ظرفیت‌ها و قابلیت‌های داخل کشور توانایی آن را دارد تا بتواند اوضاع اقتصادی و معیشتی را بهبود بخشد. نگاه صرف به بیرون و چشم امید به کشورهایی که حتی اعتقادی به کمک در شرایط شیوع ویروس کرونا به ایران را ندارند، دیدگاهی است که باعث شده تا مسئولین همچنان بر این نظر خود پافشاری کنند که می‌توان با مذاکره و توافق با آمریکا و اروپا شرایط را بهبود بخشید. اما آیا آمریکا و اروپا در پی آن هستند تا جمهوری اسلامی ایران را یاری کنند تا از نظر اقتصادی و صنعتی و کشاورزی سرآمد شود؟!
هرگاه برخی مسئولین به این نتیجه رسیدند که آمریکا و غرب هیچگاه دلسوز جمهوری اسلامی ایران نبوده و نخواهند بود، می‌توان قله‌های پیشرفت را براساس عدالت اجتماعی بر مبنای اسلامی آن فتح کرد. قدر مسلم، اکنون مردم دل به مجلس یازدهم سپرده‌اند، چرا که نمایندگان آن بر اساس مشی انقلابی وعده داده‌اند اوضاع را بهبود خواهند بخشید، مجلس کنونی، مجلس امید و انتظار مردم است، نمایندگان انقلابی مجلس شورای اسلامی، امید مردم را ناامید نکنند و بر اساس توصیه‌ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری عمل کنند، در این صورت می‌توانند راهگشا باشند. نمایندگان مجلس به این مهم توجه داشته باشند که اگر در راه خود، اشتباهی را مرتکب شوند، به خاطر شهرت این مجلس به انقلابی بودن، نظام جمهوری اسلامی ایران ضربه خواهد خورد که حتی از عملکرد مجلس ششم نیز می‌تواند شدیدتر باشد. اکنون هر اقدام و تصمیم مجلس یازدهم زیر نظر مردم ایران اسلامی قرار دارد، مجلس برای آن که اعتماد مردم را تقویت کند و بازگرداند، باید از شعار پرهیز کند و در عمل، کارآمدی خود را نشان دهد و این توانایی در مجلس یازدهم وجود داد، تنها کافی است، از حاشیه‌ها به دور باشد، منطقی، علمی و قانونی تصمیم بگیرد و نگران آینده کشور و انقلاب اسلامی ایران باشد. 

نویسنده: محمد صفری

کد مطلب: 114471
 
Share/Save/Bookmark