میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۵۴
 
 
پنهان شدن پشت سر یک نام
مراسم تحلیف بایدن برای ورد به کاخ سفید در حالی دو روز دیگر برگزار می‌شود که از یک سو بحران...

مراسم تحلیف بایدن برای ورد به کاخ سفید در حالی دو روز دیگر برگزار می‌شود که از یک سو بحران سیاسی میان دموکرات‌ها و جمهوریخواهان همچنان ادامه دارد. این سناریو مطرح است که آنها برای دوره ۴ ساله بایدن را حفظ و بعد از آن هریس معاون وی به جای بدیدن در دور دوم نامزد ریاست جمهوری آمریکا شود. با این سناریو دموکرات‌ها برای ۱۲سال قدرت را در دست خواهند داشت. از سوی دیگر موج رسیدن تقابل‌های سیاسی به کف خیابان‌ها، آمریکا را به یک پادگان نظامی مبدل کرده است.
در این میان یک سوال همچنان باقی است و آن اینکه این بحران‌ها تا چه میزان برگرفته از تحرکات ترامپ بوده است و چه میزان بر اساس عوامل دیگر؟ بخشی از وضعیت حاکم شده بر آمریکا را در رفتارهای هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات می‌توان دانست که نشات گرفته از حاکمیت کوتوله‌های سیاسی بر آنهاست. از یک سو ترامپ برای حفظ قدرت فضای آشوب را در پیش گرفت و از سوی دیگر دموکرات‌ها برای انحصار قدرت در کاخ سفید و کنگره شدیدترین حملات را به ترامپ صورت دادند حال آنکه ترامپ نزدیک به نیمی از آرای شرکت کنندگان در انتخابات (بیش از ۷۰ میلیون نفر ) را کسب کرده بود و این رفتار دموکرات‌ها تشدید کننده قشون کشی خیابانی آنها شده است.
نکته دیگر آنکه بر اساس آمارهای منتشره ۲۴۰ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن بوده اند حال آنکه ترکیب ترامپ و بایدن تقریبا دو سوم این آرا را در بر می‌گیرد. رقمی نزدیک به ۸۰ میلیون نفر یعنی اعتمادی به بایدن و ترامپ نداشته و بر این عقیده‌اند که آمدن هر کدام از آنها تغییری در وضع آمریکا ایجاد نمی‌کند. لذا این جمعیت را می‌توان در جمع منتقدان ساختار حاکم بر آمریکا دانست. نکته قابل توجه آن است که بیش از ۷۰ میلیون نفر به ترامپی رای داده‌اند که وی نماینده جریان‌های رادیکال و ملی گرا دانسته می‌شود که آمریکا را برای آمریکا می‌دانند. در همین حال بخش قابل توجهی از دهها میلیون نفری که در انتخابات شرکت نکرده‌اند را می‌توان جنبش ۹۹ درصدی‌های سال ۲۰۱۱( دوران اوباما) و جنبش ضد نژادپرستی سالهای اخیر آمریکا دانست که منتقد ساختار حاکم بر آمریکا هستند. آنچه که این روزها از سوی محافل رسانه‌ای و سیاسی آمریکا پنهان می‌شود مخالفت میلیون‌ها آمریکا با ساختار حاکم بر آمریکاست که زمانی با نام ۹۹ درصدی‌ها، زمانی با عنوان جنبش ضد نژادپرستی و امروز با نام اعتراض به ساختار انتخاباتی به خیابان‌ها و شاید، بتوان گفت که این حقیقتی است که این روزها پشت بزرگ نمایی نام ترامپ پنهان می شود. 

نویسنده: قاسم غفوری

کد مطلب: 116848
 
Share/Save/Bookmark