میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۱۷
 
 
برو شوهر کن که بیوه نمانی
مصطفی کواکبیان بر ضرورت کاندیدا شدن عارف برای انتخابات ریاست مجلس تأکید کرد و گفت...

جراید: مصطفی کواکبیان بر ضرورت کاندیدا شدن عارف برای انتخابات ریاست مجلس تأکید کرد و گفت اگر عارف نیاید، خودم کاندیدا می‌شوم.
عبارت فوق یادآور کدام ضرب‌المثل شیرین فارسی است؟
الف) یکی را توی ده راه نمی‌دادند سراغ خانه کدخدا را می‌گرفت.
ب) من و شجریان را کجا می‌برید مگر ما به جز آواز خواندن گناهی کرده‌ایم؟
ج) وقتی میری با چشم تر/ هر چی دلت می‌خواد ببر/ عارف رو اینجا بذار / بقیه‌رو بردار ببر 
د) یاد ضرب‌المثل نمی‌افتیم یاد تپه‌های اطراف استان سمنان می‌افتیم. 

یکی کارشناس اقتصادی: قاچاق دام زنده به وسیله اتوبوس مسافربری به خارج کشور ادامه دارد.
به نظر شما چرا این خبر نادرست است؟
الف) چون گوسفندها حاضر نیستند با اتوبوس به مسافرت بروند.
ب) گوسفندهای این دوره و زمانه به کمتر از پژو پرشیا رضایت نمی‌دهند.
ج) سفر به خارج از کشور پاسپورت می‌خواهد و برای دریافت پاسپورت باید عکس تمام رخ ارائه کرد و گوسفندها یک جا بند نمی‌شوند تا عکس بگیرند. 
د) هر سه گزینه فوق صحیح است. 

دونالد ترامپ: ایران به زودی با من مذاکره می‌کند.
جمله فوق یادآور کدام گزینه زیر است؟
الف) دو ریال بده آش/ به همین خیال باش
ب) شتر در خواب بیند پنبه دانه/ گهی لف‌لف خورد گه دانه دانه
ج) اگر به امید من منانی/ برو شوهر کن که بیوه نمانی
د) اینجا خانواده نشسته وگرنه گزینه دال را توی چشم یا حلق و... ترامپ فرو می‌کردم.

کد مطلب: 109035
 
Share/Save/Bookmark